Ambivalencija

DONOŠENJE ODLUKA

Ako je bar jedan od odgovora pozitivan, možete mi se pridružiti u narednim redovima na analizi lošeg odlučivanja i učenju načinima donošenja ispravnih odluka. Zašto je teško ostati dosledan novogodišnjim odlukama? Primetili ste da mnogi ljudi imaju ritual donošenja novogodišnjih odluka, koje se lako donesu, a često ih je veoma teško realizovati. Novu odluku mora slediti novo učenje, dugo vežbanje, da bi se ponašanje učvrstilo. Kada smo kao mali gradili […]

Više