Iako možda izgleda da je pjesma Ariana Grande,“God is a woman” neka novija feministička tvorevina, ona to zapravo nije nego opisuje prvu duhovnost i ezoterijska učenja na zemlji.

Danas se o onome iz čeg je sve nastalo govori isključivo u muškom rodu (Bog, Otac Naš, Kreator, Stvoritelj, Izvor, Apsolut), međutim stari narodi su o prapočelu pričali kao o ženi, Velikoj Boginji Majci koja je sve stvorila.

A stvaranje su zamišljali baš kako je prikazano na samom početku ove pjesme – Boginja bješe tama, ništavilo koja se zaljubila u samu sebe i u spiralnom plesu stvorila sve što jest. Tama je bila crna rupa, a zaljubila se u samu sebe odnosi se na Eros, Ljubav, koja je stvaralačka i pokretačka sila, prauzrok svega.

Glavni motivi umjetnosti starih naroda bili su statue Velike Boginje Majke, kao i spiralni uzorak. Te boginje imale su izrazito naglašene seksualne atribute – prenaglašene bokove i grudi, ponekad su prikazivane sa mnoštvom dojki, jer bez toga nema ni rađanja ni hranjenja (održavanja kreacije).

Prva Boginja bila je partenogenetska što znači  da je stvorila svijet sama od sebe, jer je unutar sebe nosila i muški i ženski princip. Nakon stvaranja podijelila se na muško i žensko, a oni su kao dvije polarnosti nastavili sa stvaranjem dalje. Muškarac je sjeme života, a žena portal života.

Duša je isto kao i drevna Boginja, cjelovita i jedinstvena, i muško i žensko odjednom. Ali u procesu silaska u svjetove gušće vibracije, podijelila se također na muški i ženski polaritet koji je poznatiji pod engleskim nazivima divine masculine DM (božansko muško) i divine feminine DF (božansko žensko). Tako podijeljena duša teži ponovnom stapanju i cjelovitosti u jedinstveni plamen alkemijskog braka koji je danas poznat pod nazivom blizanački plamen ili twin flame.

U vremenu u kojem živimo divine feminine, dakle ženska energija je ona koja radi na procesu ponovnog spajanja, dok bi ju muška energija trebala štititi i podržavati u cjelokupnom procesu. To je stoga što i prvobitni proces kreacije počinje sa Boginjom i njoj se vraća (We all come from the Goddess, and to Her we shall return, like a drop of rain, flowing to the ocean).

Divine masculine (božansko Muško) i divine feminine (božansko žensko) ne bi trebalo poistovjećivati sa spolom, jer je na 5D višim nivoima duša i dalje nepodijeljena, tako da muški i ženski spol nosi oba principa, ali je u iluzornom 3D svijetu ipak žena više povezana sa DF a muškarac sa DM.

Alkemijski brak (twin flame union) je oduvijek poznat u ezoterijskim učenjima, a svećenik i svećenica (ili kralj i svećenica) radili su seksualne obrede ne bi li održali sjećanje na dušu u njenom cjelovitom postojanju.

Ovakvo shvaćanje svijeta i geneze zadržalo se i u modernom paganizmu, i tokom obreda se također radi dio spajanja božanskog ženskog i božanskog muškog – zabadanjem athame bodeža (falus) kojeg drži svećenik u kalež (vagina, maternica) kojeg drži svećenica, uz riječi – “Athame Kaležu, Bog Boginji, u Ljubavi nek su Ujedinjeni.”

 

Irena Dumančić Baranja