PONAVLJANJE SLOVA U IMENU

Svi nosimo u imenu i prezimenu određene numerološke vrednosti koje na nas utiču, slično kao i u datumu rođenja. Svako slovo ima vibraciju određenog broja. Kada ta brojčana vrednost odgovara našem ličnom broju, to govori da nam ime i prezime potpuno odgovaraju, te nam pojačavaju karakteristike ličnog broja. Ako su oni različiti, tada ih posmatramo u međusobnom odnosu i kroz taj zbir.

Promenom prezimena vršimo dekodiranje svojih ličnih vrednosti i time preuzimamo energiju porodice čije prezime preuzimamo. Sada se ovde bavimo samo imenom i ponavljanjem pojedinih slova u imenu, koje sa sobom nose kako pozitivne, tako i drugačije karakteristike.

Ponavljanje slova A, I, J – čini osobu hrabrom i jakom. Takođe, označava priznanja, borbu za nezavisnošću i slobodom, više statuse u životu, kooperativnu prirodu, napredak u poslu, želju za finansijskom stabilnošću i sticanje moći.

Ponavljanje slova B, K, R – čini osobu osetljivom sa padovima samopouzdanja, ali i sa emocionalnim kvalitetima, umetnički nastrojenu. Ovo su veoma taktične osobe i veoma korisne drugima.

Ponavljanje slova C, G, L, I, S – daje maštovite osobe sa umetničkim talentima. Ponavljanje ovih slova daje talenat za samoizražavanje kroz pisanu reč. Ali i osobe koje rasipaju svoju energiju u ostvarivanju sopstvenih uživanja i zadovoljstva. Nedostaje im koncentracija.

Ponavljanje slova D, M, T – utiču da osoba naporno radi da bi proširila svoje poslovanje i tako upravlja finansijama. Ono što može da ih uspori je preuzimanje odgovornosti za druge.

Ponavljanje slova E, H, N – čini osobu uspešnom u pravnim poslovima i u trgovini. Ako se ova slova ponavljaju i dva-tri puta, govore o potrebi za luksuznim životom. To ih može dovesti i do haotičnog života punog nemira, izbegavanju odgovornosti u porodičnom životu.

Ponavljanje slova U, B – takođe podstiče umetničke talente, humanost i osećaj odgovornosti, blagu prirodu i ljubav prema porodici, društvenim priznanjima i sticanju popularnosti.

Ponavljanje slova O, Z – čini osobe koje duboko razmišljaju, istražuju, meditiraju. Traže istinu, te ostaju po strani, daleko od gomila i tuđih problema.

Ponavljanje slova P, F – daje osobama oštru poslovnu sposobnost, jača joj moć i položaj. Ali donosi i nedostatak pune lične sreće.

TABLICA GENETIKE ZA IMENA I PREZIMENA

Svako slovo u našem imenu i prezimenu nosi vibraciju broja.

Latinično pismo

Slova u broju:

1 – A, J, S, Š

2 – B, K, T

3 – C, Č, Ć, L, U

4 – D, M, V

5 – E, N, V

6 – F, O, H

7 – G, P, Y

8 – H, Z, Ž, Q

9 – I, R

Ćirilično pismo

1 – A, F, N, V

2 – B, G, NJ, Z

3 – C, H, O, Ž

4 – Č, I, P

5 – Ć, J, R

6 – D, K, S

7 – DŽ, L, Š

8 – Đ, LJ, T

9 – E, M, U

Šta znači tablica genetike?

Ova tablica nije samo naše porodično nasleđe već ukazuje i na naš duhovni kod. Ona nam je putokaz kako da savladamo i usavršimo sopstvenu snagu, koje nismo uvek svesni. Svako slovo u vašem imenu i prezimenu obeležite brojčanom vrednošću.

Na primer:

ANA POPOV

A – 1   N – 1   A – 1   P – 4   O – 3   P – 4   O – 3   V – 1  na ćiriličnom pismu

A – 1   N – 5   A – 1   P – 7   O – 6   P – 7   O – 6   V – 4  na latiničnom pismu

Nastaviću objašnjenja u ćiriličnom pismu.

Sada pogledajte koliko imate jedinica, dvojki, trojki, i tako redom do devetki, u imenu i prezimenu.

Ana ima 4 jedinice, dve trojke, i dve četvorke. Kod njenog imena i prezimena preovlađuju jedinice. Nedostaju joj brojevi 2, 5, 6, 7, 8 i 9.

Ako preovlađuju:

Jedinice – ove osobe su predvodnici i žive po svojim ubeđenjima. Tvrdoglave osobe koje su sklone analiziranju.

Dvojke – svoj maksimum daju u kolektivima. Vođstvo prepuštaju drugima, nemaju dovoljno hrabrosti da preuzmu vođstvo.

Trojke – veliki talenti u umetničkim zanimanjima, odlični govornici.

Četvorke – veliki radnici koji prolaze sve prepreke da dostignu svoje ciljeve.

Petice – promene, vizije budućnosti i rušenje postavljenih granica.

Šestice – uvek na usluzi drugima, moraju da se okrenu svojim potrebama.

Sedmice – retko se dešava, a govori o višim duhovnim bićima.

Osmice – njihova moć je u umu, dobro razumeju ovozemaljske zakone i umeju da naprave novac.

Devetke – nestalni, menjaju često raspoloženja.

Brojevi koji nedostaju na tablici genetike govore o slabostima ili neispoljenim talentima. Oni se često pojavljuju. Potrebno je da te brojeve dobro proučimo, nađemo rešenja ili promenimo način razmišljanja.

Ako nedostaje:

Jedinica – retko se pojavljuje, govori o nedovoljnoj spoznaji sebe i svojih mogućnosti.

Dvojka – neumeće u planiranju, nema takta i strpljenja.

Trojka – nemaju dovoljno iskustva da bi bili spontani. Nedostaje im životne radosti.

Četvorka – moraju da žive bez blokada i strahova koji nisu uvek realni.

Petica – boje se promena. Savet im je da čine upravo ono što je protivno njihovoj prirodi.

Šestica – ovaj nedostatak čest je kod razvedenih. Moraju da zavole sebe.

Sedmica – moraju da nauče moć ljubavi.

Osmica – strah od autoriteta, moraju da budu samostalniji.

Devetka – moraju da nauče da budu milostiviji prema sebi i drugima.

 

Nevena Đukić