Brojevima vladaju određene planete koje im zapravo daju energiju, pokreću ih, čine ih živim. Svaki broj ima svoju priču upravo zbog vladavine planeta, jer u suprotnom, bili bi statični i bez energije.

Kada znate simboliku brojeva od 1 do 9, lako vam je da prepoznate neke svoje osobine:

BROJ 1 – nezavisnost, prodornost, hrabrost. U jedinci vidimo pionirski duh, svaki početak, ofanzivu, pa se poistovećuje sa elementom vatre i jang energijom. Broj jedan stoji nogama  čvrsto na zemlji, a glava mu je u oblacima, pa je to unutrašnji glas, koji joj služi kao najbolji vodič, kada je istraživanje novih oblasti u pitanju. Jer sve što je novo, još neviđeno i tek začeto, privlači jedinice. Jedinicu predstavlja – Sunce.

BROJ 2 – strpljenje, obzir, nežnost i usmerenost na kolektiv. U njemu vidimo onu izvornu sliku dualnosti, ali istovremeno dvojka predstavlja i jednu pritajenu silu, koja teži da to sve stavi na svoje mesto. Broj dva nije tako upadljiva kao broj jedan. Ona se trudi da ostane neuočljiva, radije se drži pozadine i nastoji da se stopi sa okolinom. Dvojka želi harmoniju po svaku cenu, naklonjena je drugima i savršeno funkcioniše samo kao deo nekog tima. Dvojku predstavlja – Mesec.

BROJ 3 – radost, kreativnost, ležernost, i urođeni smisao za humor. U trojci vidimo sliku beskrajnog uživanja u životu , veštog baratanja rečima. Broj tri je pravo malo dete koje ima potrebu da izađe napolje, i pristupi životu i igri. Trojka je živahna, druželjubiva , osim kada joj okruženje previše zamera na urođenoj lakomislenosti i naivnosti. Trojku predstavlja planet – Jupiter.

BROJ 4 – planiranje, disciplina, moć organizacije. Broj četiri je konstruktivnost i želja da se sve organizuje, da svaka sitnica nađe svoje mesto u svakodnevnom haosu. Četvorka svemu daje smisao, najčešće onaj materijalni. Stub je svakog društva, njoj ni jedan detalj ne promakne, a ako se to i desi, sama će da istraži gde je zapelo, pa je zato nezamenljiva. Četvorku predstavlja planet – Saturn.

BROJ 5 – ekspanzija, izražena čulnost, eksentričnost, nepostojanost. Broje pet je najjasnija slika nepredvidivosti i potrebe za slobodom. Uvek želi da proba od svega po malo. Petica je na svim životnim poljima oličenje atraktivnosti, impulsivnosti i radoznalosti. Ona želi da doživi sve što može i nju ljudi doživljavaju kao onog koji širi vidike. Peticu predstavlja planet – Merkur.

BROJ 6 – lojalnost, posvećenost, odgovornost, ljubav. Broj šest će uvek nastojati da očuva tradicionalne standarde i običaje. Šestici je stalo da voli i da bude voljena. U njoj ima mesta i za onu romantičnu ljubav, za milosrdnu i brižnu ljubav, ali i za ljubav prema drugom čoveku – prijateljsku, bratsku i patriotsku. Šesticu predstavlja planet – Venera.

BROJ 7 – povučenost, analitičnost, misterija, velika unutrašnja mudrost. U broju sedam su uzvišene oblasti postojanja, čvrsta vera, ali i tajanstvenost, intuicija i svakodnevno traganje za odgovorima na filozofska pitanja. Sa brojem sedam ulazimo u potpuno novu dimenziju, koja služi kao most između nižeg i višeg sveta. Sedmica je istraživač koji je na ovaj svet došao kako bi usavršio svoje znanje iz oblasti života na zemlji. Sedmicu predstavlja planet – Uran.

BROJ 8 – ravnoteža, moć opažanja pravednosti, želja da se ovlada materijom, odnosno zemljom, i uspostavi zakone, koji za svaku akciju donose i odgovarajuću reakciju, da se svaka ambicija adekvatno nagradi. Broj osam je elan, izdržljivost, unutrašnja snaga. Osmica svet oko sebe posmatra isključivo crno-belo, ide iz krajnosti u krajnost i pokazuje požrtvovanost kada joj se bliski ljudi nađu u nevolji. 8 je u neku ruku, opasnost koja hoda. Osmicu predstavlja planet – Mars.

BROJ 9 – opraštanje, bezuslovna ljubav, brižnost, ideali. Broj devet se uvek bavi globalnim problemima, brine o čovečanstvu i posmatra svet sa univerzalne tačke gledišta u želji da ga što bolje razume. Za devetku se često kaže, da predstavlja šesticu u jednom starijem, mudrijem i tolerantnijem izdanju. Devet je najveći neparan broj u numerologiji, i njegova snaga je upravo u najvećoj i najiskrenijoj želji da poboljša uslove života i spasi svet. Devetku predstavlja planet – Neptun.

 

Nevena Đukić