AnaDominikSerafinit

Mineral Serafinit spada u filosilikate, koji su dobili ime od grčkog phyllon (list). Njihova struktura je tetraedalna, a kada se pogledaju pod elektronskim mikroskopom sadrže ciklične nizove sastavljene od 12 tetraedara.

Nalazište ovog minerala je Sibir. Mineral je modrozelen do sivkasto zelen, pa kao takav svojom strukturom i bojom najviše korespondira srčanoj čakri, ali i kanalima koji vode neuroendokrinu energiju do grlene.

Serafinit u svojoj hemijskoj strukturi sadrži slijedeće mikroelemente:

Dvovalentno željezo, koje je odgovarajuće organizmu sisara. Samim time, uz primjenu na pravu meditaciju, može pomoći da uspostavimo bolje stanje koštane srži i kardiovaskularnog sistema.

Magnezijum, koji je jako bitan za metabolizam i aktivaciju enzima na nivou tkiva. Njegov nedostatak je često povezan sa emotivnim poremećajima i oštećenjima štitne žlijezde.

Aluminium, u fiziološkoj koncentraciji je u organizmu zastupljen u tragovima. On u manjoj količini ima povoljan uticaj na bubrege i koštani sistem.

Silicium, kao samostalan može biti opasan za organizam, ali u strukturi serafinita je zastupljen kao jon koji je svojom vibracijom u stanju pozitivno vibrirati na vibraciju neuroelektrične energije, te na taj način je pravilno balansirati.

U svojoj strukturi, Serafinit sadrži veliku koncentraciju oksigena i hidrogena, što potpomaže lakše prihvaćanje njegove energije.

U kristaloterapiji, ovaj mineral je jako stimulativan za kanale koji vode energiju iz srčane čakre ka grlenoj. Kod većine Evropljana se nalazi blokada na nivou ovih kanala koja uvjetuje onemogućenju otvaranja krunske čakre.

Pravilno korištenje Serafinita omogućuje otklanjanje ove blokade, što za rezultat daje prosvjetljenje i jaču duhovnu zaštitu. Gledajući na psihomentalnom nivou, ovaj mineral je u stanju poštedjeti naše biće od negativnih emocija, dok mi nastojimo djelovati u svrsi racionalnog rješenja našeg problema i naše životne situacije.

Serafinit ima umirujuće djelovanje i odličan je kao materija koja pomaže kvalitetnom snu. Primjenjuje se postavljanjem na mjesto na koje nam odgovara, na grlenu čakru (kao privjesak na srebrnom lančiću ili amulet) i pod jastuk.

Pri meditaciji olakšava astralno putovanje, a u organskim smislu djeluje pozitivno na srčani ritam, koordinaciju, kičmeni stub i stvaranje krvi. U stanju je ublažiti poremećaje štitne žlijezde, kao i preduhitriti iste.

Kada gledamo strukturu Serafinita, ustanovljavamo prema šatonanciji, koja je raspoređena u kristalnoj strukturi, da je to perasto formiran mineral i da u okultizmu ima tendenciju invociranja anđeoskih entiteta.

Njegovo ime nastaje od riječi seraph koja predstavlja anđeoska bića prema hebrejskom jeziku, a odražava se na Serafine, anđeoska stvorenja koja prema hijerarhiji spadaju u više anđele. Ime ovih anđela nastaju od rečenice – “oni koji gore” ili “oni koji su vreli”. Budući da Serafini imaju šest krila, to je razlog zašto je ovaj mineral dobio ovakvo ime.

U astrološkom smislu Serafinit je prilično dobar za astrološke znakove – Vagu, Bika i Djevicu. Kada se dodjeljuje prema aspektima, u stanju je balansirati energiju Jupitera u našem organizmu, pa s toga je prilično dobar izbor minerala za ovu godinu.

Zbog Jupitera u Lavu, jako puno će se koristiti energija srčane čakre. Samim time, ovaj mineral je dobar u pomaganju procesa regeneracije ove čakre, što će nam dati više energije pri ostvarenju ciljeva.

Mineral je dostupan u prodaji, ali se neophodno prije treba konsultirati sa kristaloterapeutom, ukoliko niste sigurni da li i kako da koristite ovaj mineral.

 

AnaDominik Rodić