Gospodar prstenova. Arhanđel Satanael, gospodar ledenog prostora, koga Galilej ugleda 1612. godine. Kao i Jupiter, potpuni je svet za sebe, gigant plavičasto – belog sjaja sa svojih 15 satelita.

Hladan i trom, isto tako tromo obilazi Sunce sam u pustom prostoru i veoma sjajan u vreme vidljivosti kada mu je sjaj u rangu fiksnih zvezda izrazitog sjaja.

Do otkrića Urana, bio je deda cele Sunčeve porodice i zadnja spoljašnja planeta, gde se završavao Sunčev sistem. I tradicionalna astrologija ni danas ne gleda, niti uzima u obzir, ono šta se dešava iza Saturna, osim upliva fiksnih zvezda.

Koncentrično je okružen sistemom pljosnatog kružnog prstenja (debljine oko 20 kilometara i prečnika oko 28 hiljada kilometara), koji se nadvija nad njim i koji se sastoji od mikro planetoida, moguće nastalih delom i od prstenaste materije koja se sastoji od leda sa nekog satelita koji se raspukao u izvesnom području nestabilnosti, ko zna kada u vremenu.

Astrološki posmatran, Saturn je neprijateljsko nebesko telo. Donosi nesreću (Velika nesreća), uzrok je depresije, samoće, očaja, melanholije, hroničnih trpljenja i bolesti, siromaštva, tegobe, tragedije, ograničenja, samoće, tuge, mržnje i težine.

Svako zlo, fizičko, psihičko, moralno, delo je Saturna čak i kada se nalazi u dobrim aspektima, a zlo koje čini dolazi polako i dugo traje. Ima on i svojih pozitivnih osobina, kao što su izuzetno dobro pamćenje, ambicija, istrajnost, predostrožnost, vrednoću, ali su potrebni stvarno izuzetno dobri aspekti, kako bi ove osobine bile vidljive.

Pripisano mu je vladarstvo nad znakom Jarca (noćna kuća) i Vodolije (dnevna kuća), kao i nad prvom dekadom znaka Lava, drugom dekadom znaka Vage i trećom dekadom znakova Bika i Strelca. Mesto gde je Saturn egzaltiran je 20. stepen znaka Vage, a mesto izgona su znaci Raka i Lava, dok je mesto pada u znaku Ovna.

Po svojoj suštini je hladan i suv. Planeta dana, muška, gospodar čovekovog životnog doba od 69. do 98. godine života. Zdravstveno su njegovom uticaju najviše podvrgnute uši, bešika, bubrezi i kosti.

Tip Saturna  je obično visok, koščat, ledenog pogleda. Usamljenici, bezosećajni i oholi, umorni i oni koji umaraju. Često su obeleženi nekakvom anomalijom na licu ili su izloženi problemima sa kožom. Izuzetne snage i izdržljivosti, ali sa osobinom da sami sebi budu najgori neprijatelji, vukući sami sebe često u propast.

SATURN U ZNACIMA ZODIJAKA

Dug je put Saturna kroz znake zodijaka. Potrebno mu je 29 godina da napravi jedan krug. Za tih 29 godina zadatak mu je da nauči svakog kako se prihvata odgovornost, koji su mu sudbinski zadaci, kako se sazreva i kako se živi život.

Saturn u znaku OVNA, ne spada u najpoželjnije položaje. To je mesto njegovog pada, iz razloga što ovim znakom vlada hiperaktivni Mars, a Saturn znatno usporava, ograničava i hladi svaku akciju.

U znaku Ovna, Saturn insistira na strpljenju i uloga mu je da osoba stekne samosvest, samopouzdanje kroz strpljenje, i ako se radi o dobrim aspektima ove osobe uspevaju da razviju izuzetnu volju i snažan karakter.

Ipak, brzina Marsa i sporost Saturna su u disharmoniji, pa ove osobe mahom imaju problema, jer uglavnom bi brže od života i brže od sudbine, a sudbini se uglavnom ne žuri da bude otkrivena. Teško je sa ovim položajem Saturna sagledati realne okolnosti.

Ako je horoskop dobro aspektovan ove osobe su ekstremno disciplinovane i snalažljive sa sposobnostima da i započnu i završe zamišljeno, sa velikom dozom kreativnosti i osobinama da idu u korak sa vremenom.

Ako se radi o loše aspektovanom Saturnu, osoba se povlači i uvek je u gardu, smatrajući da je sve usmereno protiv njih. Kroz život idu sami, ne sarađujući ni sa kim, niti se obazirući na potrebe drugih, sa snažnim nagonom za osvetom. Znak Ovna vlada glavom, tako da su sa Saturnom u ovom znaku česti problemi vezani za glavu.

Saturn u znaku BIKA, znaku koji insistira na materijalnoj sigurnosti, mahom ograničava i usporava sticanje materijalnih dobara i novca. Za steći bilo šta materijalno potrebno je izuzetno puno rada i napora. Bilo kakva nemaština izaziva jaku nervozu i uznemirenost osoba i večno su zabrinuti na temu materijalnog blagostanja.

Ako je Saturn u dobrim aspektima osoba je veoma praktična, strpljiva, istrajna i naglašeno principijelna u dostizanju zacrtanog cilja, i vrlo dobar upravljač nad poslovima i životom uopšte.

Spadaju u osobe koje insistiraju na sigurnim poslovima i obično se vezuju za firme i poslove na duge staze, jer im to obezbeđuje potrebnu sigurnost i stabilnost. Često su u institucijama koje imaju karakter državnih, ili u bankama, dok su u preduzetništvu obično i sami vlasnici ili na mestima sa kojih se upravlja.

Ovo su naglašeno štedljive osobe i interesuje ih isključivo kvalitet i nešto što ima trajnu vrednost, i gotovo nikada nisu siromašni ili neobezbeđeni, ako se radi o dobro aspektovanom horoskopu. Čak i u lošim aspektima se ne dešava lako da neko ostane uskraćen za materijalno, ali se naglašeno pojačava tvrdoglavost i prevelika opsednutost materijalnim. Zdravstveno obično su naglašeni problemi sa grlom i vratnim pršljenima.

Saturn u znaku BLIZANACA, ako je u dobrim aspektima, naglašava hladnu i sabranu misao i osobe koje su najbolji praktičari, i oni koji prelaze sa reči na dela. Krasi ih naglašena disciplina i sposobni su da rešavaju i najkomplikovanije probleme, pogotovo umne i misaone.

Sposobni da se prilagode svakoj situaciji sa posebnom fleksibilnošću. Naglašeno jasni i konkretni, moglo bi se slobodno za ove osobe reći da su neka vrsta glasa razuma. Izuzetno su dobri analitičari i logičari, ali od onih koji prožive prvo razna iskustva i na osnovu toga donose odluke ili sudove.

Mahom su izuzetni matematičari i često prisutni u nauci i na svakom mestu gde je potrebno ideju materijalizovati. Vrlo su precizni i od onih koji sve što urade zapišu ili zabeleže stvarajući, ostavljajući za sobom, ne retko, dela od izuzetne važnosti i vrednosti. Osnovne osobine su im poštenje i pouzdanost.

Imati dobro aspektovanog Saturna u ovom znaku obično znači da se radi o inženjeru, fizičaru, piscu, računovođi, statističaru i matematičaru. Loše aspektovan Saturn naglašava sitničavost i sumnjičavost u sve i svašta, kao i preteranu stidljivost i nemogućnost da se osoba izrazi, ili kontra tome sklonost preteranoj kritici. Zdravstveno Saturn ovde utiče na zglobove šake i na ruke, uopšte.

Saturn u znaku RAKA, znaku njegovog izgona, snažno utiče na emotivnost, gušeći je i onemogućavajući da se ispolji, što uglavnom za posledicu ima emotivnu izolovanost. Odnosi u kući i sa roditeljima su kruti i naglašeno hladni, kao i sama kuća sa, ne retko, velikim porodičnim problemima, pogotovo ako je Saturn u lošim aspektima sa Mesecom vladarem znaka Raka.

Osećanja se kriju i retko ko može da dopre do njih i do njihove duše. Emotivno su veoma osetljivi i skloni da se kao i pravi rak u prirodi zavlače ispod stene ili kamena. Vrlo teško ispoljavaju emocije kada su sa nekim u ličnom ili intimnom odnosu. Često i deluju naglašeno hladno i bezosećajno, mada i u dobrim i u lošim aspektima ove osobe su veoma odgovorne i naglašeno brižne i požrtvovane prema porodici.

Loše aspektovan Saturn naglašeno ruši stabilnost u kući, pa celokupna atmosfera postaje siva, bolesna i tmurna i, ne retko, radi se o vrlo skučenim i tesnim uslovima za život. Novčani problemi su, takođe, naglašeni. U dobrim aspektima Saturna posebno sa Mesecom situacije je potpuno obrnuta. Zdravstveno Saturn utiče na zadržavanje vode u organizmu, pravi probleme sa kožom, varenjem i često je uzrok slabe i nekvalitetne ishrane koja uzrokuje bolesti.

Saturnu u znaku LAVA,  u znaku kojim vlada Sunce, svakako nije prijatno. Lav je svakako jedno od najnepoželjnijih mesta za ovu hladnu i krajnje tešku planetu. Sve ono što je karakteristika znaka Lava, a to je u osnovi da se oseća i da bude važna i priznata, da bude na vrhu i da vlada, biva otežano ili vrlo često potpuno uskraćeno, pa ove osobe često pokušavaju sebe, pošto poto, da prikažu takvima.

Loše aspektovan Saturn će zbog kompleksa ega i inferiornosti, stvoriti osobe vrlo napadnih i tiraniji sklonih osobina. Vrlo često se ovakav Saturn može videti u horoskopima diktatora. Ovo su nepopustljive i ekstremno tvrdoglave osobe koje će zarad ega uraditi sve. Odnos roditelja prema ovim osobama, ali njih prema svojoj deci, vrlo je strog i zahteva se stroga disciplina.

Ono šta je potrebno i šta Saturn ovde zahteva, a što je najteže uraditi, je prevazilaženje sebe, ega i ličnih želja i potreba. Ako se želi uspeh sa ovakvim Saturnom prvo treba razmišljati o drugima, a tek onda o sebi, što jednom pripadniku znaka Lava sigurno gotovo da nije moguće i dešava se suprotno. Egoizam i želja za moći postaju prenaglašeni.

U slučaju dobro aspektovanog Saturna može se dostići visok stepen obrazovanja, kao i položaj u obrazovanju,  i u poljima zabave i sporta, gde ne retko imamo veoma ugledne vlasnike etno restorana i hotela, a u sportu jedne od najkvalitetnijih i najstabilnijih odbrambenih igrača i trenera. Loše aspektovan Saturn u znaku Lava često je uzrok nesrećnih ljubavi, problema sa decom i zbog dece, kao i gubitke, a zdravstveno se manifestuje kao problem sa srcem i leđima.

Saturn u znaku DEVICE, se manifestuje slično kao i u znaku Blizanaca, i naglašava da se radi o vrlo vrednim, praktičnim i osobama od poverenja. Obzirom da je znak Device specifičan po svojim osobinama analize i preciznosti, Saturn se ovde vrlo dobro snalazi i krajnje strpljivo i istrajno dolazi do cilja na najmetodičniji mogući način. Korak po korak i stilom tiha voda što odranja bregove.

Ove osobe su jedne od najpedantnijih, i od onih koje poštuju slovo zakona držeći se striktno propisa i pravila. Veoma ih je teško pratiti, a još teže prilagoditi im se. Bilo da se radi o dobrim ili o lošim aspektima ove osobe su u stanju da rade 24 sata na dan podjednako, insistirajući ili terajući i druge da ih na isti način prate, i zahtevajući maksimalnu posvećenost i pedantnost od drugih.

Često osobe sa Saturnom u ovom znaku rade u oblastima medicine, sa naglaskom na istraživačke i naučne delatnosti, zatim u farmaciji, ali vrlo često i u oblasti poljoprivrede. Antikvari, istoričari, arheolozi, knjižari, bibliotekari su, takođe, oblasti u kojima se veoma dobro i snalaze i nalaze. Sklonost analizi, strpljivosti i preciznosti ih često dovodi do vrhunskih rezultata, ako se nađu u istraživačkim oblastima nauke.

Loše aspektovan Saturn, ali ne retko i dobro aspektovan, naglašava tmurnu prirodu i karakter, kao i sklonost depresiji. Često ih preterivanje u radu i naterivanju maka na konac, kao i traženje slamke u plastu igala dovede do potpune iscrpljenosti i bolesti, a obično strada digestivni trakt kao i nervni sistem. Humor kao osobina je neophodan da bi se ove osobe dovele u ravnotežu, kao i češći odmori.

Saturn u znaku VAGE, je svakako jedan od povoljnijih položaja, obzirom da je ovaj znak mesto Saturnove egzaltacije (20 stepen). U ovom znaku Saturn utiče i obezbeđuje snažnu trajnu i stabilnu saradnju sa drugima, i stvara trajne vrednosti. Naravno da postoje uslovi koje Saturn nameće da bi se dostigle takve vrednosti, a koji podrazumevaju savršenu odgovornost i disciplinu u svim segmentima javnog delovanja, i u odnosima sa drugima.

Veoma je bitno da se sve obaveze i odgovornosti pravilno raspodele, posebno kada su bračni odnosi u pitanju, ali i partnerstva u poslovanju. Neophodna je (a često i biva naglašena) predusretljivost, taktičnost i pouzdanost. Vaga je prirodno sedmo polje i uglavnom vlada odnosima, a Saturn vlada odgovornostima, disciplinom, zakonima i slično, pa se samim tim osobe sa Saturnom u ovom znaku najčešće mogu videti u oblastima prava, advokature, sudstva, organizacije poslova, baratanjem ugovorima i slično.

Saturn u znaku Vage često naglašava kasniji ulazak u brak, i obično se tumači kao jak znak da se radi o karmičkim vezama i karmičkim brakovima (nekad u prošlosti su osobe već bile u određenoj vezi i već stvorile određenu karmu i dugove koji se nastavljaju).

Dobro aspektovan Saturn mahom obezbeđuje visoke, stabilne i dobro plaćene društvene položaje, bogatstvo, ne retko, i dobar brak. Loše aspektovan Saturn često daje previše stroge osobe koji se ponašaju kao goniči robova, ne dozvoljava brak ili naglašava probleme u braku, teške odnose bez osećaja i razvode.

Pravda koju zastupaju je isključivo njihova nekakva lična pravda koju smatraju jedinom ispravnom i obično bivaju izloženi gubicima položaja. Zdravstveno Saturn u Vagi je najčešće uzrokom bubrežnih problema i mokraćnih kanala.

Saturn u znaku ŠKORPIJE, ako je dobro aspektovan daje vrlo odgovorne osobe, kada su u pitanju finansijski poslovi. Tačnije ove osobe su jedne od najodgovornijih i najuspešnijih kada barataju tuđim novcem, kao što su osiguravajuća društva, banke, poreske institucije, posredovanje oko nasledstava i zajedničkih finansija.

Pokazuju veliku odgovornost, ozbiljnost i disciplinu, kao i smisao za raspolaganje, raspodelu i držanje pod strogom kontrolom tokove novca, pa ih je veoma poželjno imati na funkcijama koje zahtevaju maksimalno poverenje i odgovornost. Ove osobine mogu stvoriti određenu specifičnu težinu koja izaziva netrpeljivost kod drugih, ali uspeh i sigurnost je ovim osobama važnija nego da poberu simpatije.

Ove osobe ne podnose lenjost i nerad, a – ne, ne mogu, i slično, kao odgovor ne priznaju, jer su sami izvanredno vredni, uporni i istrajni, sa naglašenom dozom unutrašnje smirenosti i snage, koja im omogućava da sve čega se prihvate maksimalno dobro i kvalitetno dovedu do kraja. Ove osobe su uvek spremne da se prihvate i najtežih poslova i odgovornosti.

Osnovne osobine Saturna u znaku Škorpije su istrajnost, dubinska temeljitost i odlučnost. Lično smatram ovaj položaj jednim od najjačih i najpotrebnijih u životu pojedinca, jer sa ovim osobinama se stiže sigurno do velikog uspeha.

Ali ako je Saturn u lošim aspektima sve ovo pada u vodu, i vidimo osobe koje duboko ogreznu u manipulacije, kriminal, osvetu, zločin i kaznu i mržnju. Zdravstveno Saturn u Škorpiji često pravi probleme sa polnošću, polnim organima i genitalijama uopšte.

Saturn u znaku STRELCA, kada je horoskop dobar, jedan je od najmoralnijih položaja Saturna, gde osobe pokazuju snažne težnje i ambicije ka proučavanju religije, filozofije, ali i društvenih sistema. Mahom stižu do visokog obrazovanja, kao i do visokih pozicija u društvu i društvenoj hijerarhiji.

Ove osobe su najveći pobornici slova zakona i pravde (jači od Saturna u znaku Vage), moralnih normi i istinitih vrednosti. Nije iznenađenje kada se nađu među autorima ustava, recimo. Osnovne osobine ovog Saturna su snažna koncentracija, visok stepen inteligencije i disciplina, kao i izražena sposobnost učenja i praktične primene naučenog. Obično stiču poštovanje i ugled za intelektualna dostignuća, i to mahom na domaćem terenu.

U lošim aspektima Saturna (mada ne retko i u dobrim ili ako Saturn ne pravi nijedan aspekt) dolazi do ograničenog intelekta, intelektualne sujete i straha, kao i nemogućnosti učenja.  Svaka kritika upućena ovim osobama veoma loše utiče na njih, kao i drugačiji stav ili mišljenje, pa se tada se povlače, sklanjaju i postaju naglašeno nervozni. Nametanje svojih stavova i mišljenja kao i svojih moralnih vrednosti i normi postaje nepodnošljivo, što stvara odbojnost i netrpeljivost drugih prema njima. Često pravdu i zakon uzimaju u svoje ruke, a tada to mahom dovodi do gubitaka, sudskih procesa i slično, sa lošim ishodom. Zdravstveno Saturn u znaku Strelca utiče na gornje delove nogu.

Saturn u znaku JARCA, je prirodan položaj Saturna obzirom da vlada ovim znakom. U dobro aspektovanom horoskopu naglašava veoma jaku ambicioznost i želju da se dostigne moć, u bukvalnom smislu ove reči, sa naglaskom na oblast politike. Mada, često se ove osobe nalaze i u oblastima naučno istraživačkog rada.

U pitanju su osobe koje zarad karijere i postizanja statusa žrtvuju sve. Rade sa predumišljajem i uvek sve prvo detaljno isplaniraju, i tek tada kreću u ostvarenje planova maksimalno izbegavajući rizike. Često su prinuđeni da vrlo rano stiču snažna iskustva i da budu suočeni sa velikim teškoćama i odgovornostima, što im izgrađuje stav (samodovoljnost i život je stalna borba) kojeg se drže do kraja života. Samim tim ne priznaju komentare, niti ideje onih bez iskustva, pa takvima sigurno neće prepustiti nikakve odgovornosti, sve dok ne steknu potrebna iskustva.

Geslo im je da sve ima svoju cenu i da svako mora dati svoj doprinos razvitku i uspehu. Stava su da se može zaraditi i steći samo sopstvenim radom i trudom (ako ne zaradim sa svojih deset prstiju niko mi neće dati, često od njih čujemo ovu rečenicu). Fizički ove osobe izgledaju vrlo kruto i hladno ali i dostojanstveno (kao spomenik).

Spadaju u osobe koje će uvek uraditi ono šta se od njih zahteva i prići problemu sa savršenom ozbiljnošću, ali podjednako to zahtevaju i od drugih. Naglašeno su konzervativnih shvatanja i načela. Poštovaoci su starih i utvrđenih vrednosti i merila, i veoma teško prihvataju promene.

Loše aspektovan Saturn stvara koristoljublje i korišćenje moći ili vlasti za svoje lične potrebe. Karakteristična je bezosećajnost i neosetljivost za svet oko sebe i za probleme drugih, u opštem smislu te reči (neodgovornost i potpuni nedostatak osećaja vrednosti, kao što nekom nije bilo bitno šta znači most u Mostaru, recimo, ili zgrada televizije u Beogradu, sa svim ljudima, i slično), a koriste se svim nedozvoljenim sredstvima da do bilo kakvog položaja dođu.

Kod loše aspektovanog Saturna u znaku Jarca izražen je najsnažniji oblik sebičnosti. Oseti se i potpuni nedostatak ukusa, i ove osobe spadaju u kategoriju onih koje samo kad vide cenu po njoj procenjuju da li je nešto vredno ili ne.

Dobar Saturn daje dobar karakter, a loš obratno. Bukvalisti bez sreće. Obično i osobe sa loše aspektovanim Saturnom postižu moć i položaj, ali sa njega gotovo sigurno i padaju. Ne shvataju poentu rečenice – svaka staza s vrha brda vodi niz brdo. Zdravstveni problemi vezani za Saturn u znaku Jarca su mahom reumatske prirode.

Saturn u znaku VODOLIJE, ako je u dobrim aspektima, deluje slično kao i u znaku Strelca, stavljajući naglasak na veoma snažno izraženu mentalnu koncentraciju i dobre nerve. Osobe sa dobro aspektovanim Saturnom u ovom znaku obično su veliki naučnici ili poznavaoci naučnih dela i otkrića. Jedni su od najvećih boraca za istinu, sa osobinom da druge vrednuju i da se za druge bore više nego za sebe same.

Ograničavajuća i usporavajuća svojstva Saturna često zahtevaju dug i mukotrpan rad i učenje, ali se na kraju uvek dolazi do uspeha i to mahom vezanih za izvesna otkrića ili nečeg vrlo originalnog, što ih mahom pomera za stepenik više u oblasti u kojoj deluju. Osobe sa Saturnom u Vodiliji imaju naglašen dar vizuelizacije i često je arhitektura deo njihovih interesovanja i opredeljenja, nacrtna geometrija, matematika i slično.

Veoma nepristrasno prilaze svakoj stvari, bilo da se radi o nauci ili prijateljstvima, i grade vrlo trajne odnose bilo da se radi o poslu, prijateljima ili ljubavi. Osnovne karakteristike dobro aspektovanog Saturna u znaku Vodolije su miran um, razboritost i čvrsta pažnja kao i neverovatno snažna intuitivnost i predvidljivost.

Loše aspektovan Saturn daje loše nerve, nerazboritost, sebičnost, aroganciju i težnju ka potpunoj dominaciji nad drugima, kada zahteva od drugih da se potpuno povinuju njihovim pravilima igre i da igraju kako oni sviraju. Kada su odnosi sa prijateljima, a pogotovo u vezi, u pitanju naglašena je potpuna neosetljivost i samoživost do ekstrema, koja dovodi do razilaženja. Igraju ulogu neshvaćenih genija. Zdravstveno je nervni sistem prvi koji strada.

Saturn u znaku RIBA, je jedan od najtežih položaja, i osoba ima osećaj kao da je nešto stalno vuče dole i na dno. Najveća mana ovog položaja Saturna je večno vraćanje u prošlost i večno ponavljanje nekih događaja koji su se već desili, kako nekad (karma) tako i dok žive u vremenu sadašnjem.

Saturn u Ribama stvara stalni strah i nervozu, i osećaj kako se samo loše stvari dešavaju bez kraja. Osobe vremenom postaju veoma nervozne i ne veruju niti u sebe niti u druge, niti u bilo šta. Mašta Ribe je ograničena hladnim i odmerenim Saturnom, koji zahteva konkretnost i konkretne oblike, koje pripadnicima ovog znaka nisu svojstvene. Problemi čak i ako nisu realni i ne postoje, čine se takvim, ili ih prejaka osetljivost i opet mašta čine takvima.

Pozitivno delovanje Saturna ovde svakako može da stvori umetnike, kakav je bio Mikelanđelo, ali ne samo umetnike već i karakter koji je pun razumevanja i smeran, sa budnom i racionalnom svešću i sa odmerenim osećanjima. Često se ove osobe mogu videti zaposlene u bolnicama, muzejima, univerzitetima ili pri državnim organima, protokolima i slično.

Možda je baš neko sa Saturnom u Ribama napisao bonton, i smislio sve one protokole pri raznim manifestacijama. Dobro aspektovan Saturn daje uvek one koji pomažu drugima u svakom smislu reči, ali naglašeno na duhovnom planu.

Loše aspektovan Saturn uzrokuje nemire, paranoju, zabrinutost, grižu savesti, kompleks mučenika i smosažaljenje i osećaj večnog nemanja sreće. Zdravstveno ovaj položaj Saturna iz ovih razloga je najčešćim uzrokom mentalnih poremećaja, psihičkih i mentalnih bolesti.

Jedini lek za rešenje problema i izlaz iz krize je objektivna samoanaliza sa povećanom dozom samokritike, ali bez večnog vraćanja u prošlost i prošle događaje koji dodatno narušavaju zdravlje (sećanje je smešna lupa, koja sitne stvari uveličava), posvećenost veri uz koju će početi da veruje u sebe i otkriti sopstvene sposobnosti i vrednosti (ali i mane), kao i izbegavanje zatvorenosti koja je izazivač loših raspoloženja i depresivnih misli i osećanja.

SATURN U POLJIMA ZODIJAKA

Saturn u poljima ukazaće na oblasti života koje su protkane ograničenjima, smetnjama i problemima, ali i na oblasti u kojima treba da se nauče Saturnovi zakoni i vrline, kao što su disciplina i odgovornost, i koji su to karmički zadaci postavljeni pred ove osobe.

Saturn u PRVOM POLJU, obično je znak teške sudbine koja je odredila kao put težak rad, dugotrajno napredovanje i napor. Ipak, osobe sa Saturnom u prvom polju spadaju u jedne od najodgovornijih osoba, naglašeno ozbiljnih i razumnim, hladne glave i spremnim da pomognu.

Ćutljivi su, i uvek nekako tmurni, sivi, zabrinuti (stalno tutumrače) i neskloni vedrom pogledu na život. Humor, zabava i razonoda su za ove osobe uglavnom nepoznat i neprihvatljiv pojam, što za posledicu ima to da uvek deluju hladno i gotovo neprijatno na druge, i retki su oni koji uživaju u njihovom prisustvu.

Loši aspekti Saturna definitivno uskraćuju mogućnost za uspeh i napredak,, i pre nego se postigne bilo kakav uspeh, on je osuđen na ponavljanje, ograničenja, smetnje i probleme. U lošim aspektima naglašena je škrtost i sebičluk.

Osobe mnogo trpe i stvaraju snažan oklop netrpeljivosti oko sebe i izraženog nepoverenja u druge. Takve osobine ih vode u usamljenost, jer niti dozvoljavaju drugima da im se približe, niti se oni pokušavaju približiti drugima. Ipak sami i teškim, dugotrajnim i strpljivim radom ipak često ostvaruju svoje ciljeve, ali koji za motiv imaju dokazivanje da, eto, i oni mogu ipak postići nešto u životu.

Loši aspekti Saturna uzrokuju da se na putu do uspeha ne biraju sredstva, a koja opet uglavnom bivaju iskorištavanje drugih za svoje lične ciljeve. Karmički zadatak u ovom slučaju je neophodna saradnja sa drugima, kao i razvijanje vedrijeg pogleda na život, i posebno treba da nauče da vole druge. Ako to ne nauče ostaće bez sreće u životu.

Saturn u DRUGOM POLJU, se manifestuje kroz dugotrajan, naporan i težak rad, kako bi se zaradio novac, stekla materijalna dobra i obezbedila materijalno imovinska stabilnost i sigurnost. U ovim osobama je naglašen strah od siromaštva i nemanja.

Osobine koje Saturn daje ovde je izražena lukavost na koji se novac zarađuje, kao i neverovatna štedljivost, koja se graniči sa tvrdičlukom. Bilo da se radi o dobrim ili lošim aspektima Saturna, ove osobe su opsednute novcem i zaradom, ali ne vole da ga dele ili da troše već da ga odlažu i gomilaju (sindrom slamarica) i mahom spadaju u one koji nikad nemaju novca kod sebe (i kada ga imaju, kažu da nemaju).

Karmički zadatak koji Saturn ovde nameće je da se upravo ta osobina tvrdičluka razblaži. Osobe moraju biti mnogo manje vezane za novac i shvatiti da je novac energija koja protiče, i da jedino tako mogu sticati više ili uopšte sticati. Mora se davati ili ulagati novac kako bi se vraćao uvećan. Ako stoji i ne obrće se postaje bezvredan.

U slučaju loših aspekata Saturna osoba podjednako naporno radi, kao i u dobrim, ali minimalno zarađuje i ostvaruje. Jednostavno je uskraćena za sticanje, dok u dobrim aspektima daje potrebnu sigurnost i otvara mogućnost sticanja. No, u oba slučaja je potrebno vreme, i ako se i dođe do obezbeđivanja to biva u kasnijim godinama (recimo kao stambeni krediti na 20- 30 godina koji, ili bivaju isplaćeni ili ne, u zavisnosti od aspekata Saturna i celokupnog horoskopa). Dobri aspekti Saturna omogućavaju sticanje trajnih vrednosti.

Saturn u TREĆEM POLJU, u dobrom horoskopu daje naglašenu misaonost, koncentraciju i disciplinovan um. Radi se o veoma inteligentnim osobama koji su u isto vreme i veoma praktični. U poslu i u životu uopšte naglašeno im je veliko strpljenje, metodičnost i izvanredna proračunatost i predumišljaj.

Obično su zastupljeni u naučnim publikacijama, matematici, ali i u medijima među novinarima, političkim izveštačima ili izdavaštvu. Treće polje je polje odnosa sa i u bliskom okruženju, i u dobrom aspektu obično se dobija pomoć od strane bliske rodbine sa naglaskom na starije (stariji brat ili sestra, starije osobe u susedstvu i slično), dok u lošim aspektima ova pomoć izostaje, i problemi vezani za blisko okruženje postaju naglašeni, a odnosi sa bliskom rodbinom su loši, poremećeni ili nikakvi.

Problemi sa ugovorima ili sporazumima su sigurni, kao i problemi u saobraćaju, gde u lošim aspektima Saturna često postoje problemi sa starim i dotrajalim stvarima, čestim kvarovima, polovnim automobilima, problemima na putovanjima.

Ove osobe nisu ljubitelji putovanja, osim ako nije vezano za posao, a glavni rekvizit za poslovnu saradnju ovim osobama je telefon. Zadatak koji nameće Saturn ovim osobama kao zadatak nameće to da moraju završiti školu i biti stručno obrazovani i obučeni, jer je to jedini način da se i kroz naporan rad stigne do uspeha.

Saturn u ČETVRTOM POLJU, svakako pravi probleme vezane za kuću, dom, porodicu i porodično okruženje. Osobe osećaju veliku odgovornost kada su u pitanju odnosi u kući.

Obično vladaju stroga pravila, konzervatizam, ali i loši uslovi života u kući. Loše aspektovan Saturn naglašava veoma loše odnose i otuđenje od porodice, ili život u osami i izolovanosti. Pred ovim osobama je velika životna borba da se obezbede uslovi za pristojan život porodice.

Ako je horoskop loš, to se mahom ne dešava i osoba često starost dočekuje sama, i ne retko sa nekim fizičkim poremećajem. U dobrim aspektima Saturna i u dobrom horoskopu ovo pitanje je svakako obezbeđeno kao pozitivno, a osobe se i profesionalno bave pitanjima nekretnina, zemlje, zadruga, farmi, poljoprivrede, ili su u građevinarstvu.

Saturn u PETOM POLJU, polju koje se odnosi na ljubav i na decu, svakako stvara smetnje i ograničenja vezanih upravo za pitanja ljubavi, koje su često nesrećne, i pitanja dece, kada često postoji problem neplodnosti, nemanja dece, problema da se deca imaju kao i probleme kada ih imaju.

Odnos na relaciji deca – roditelji je veoma loš, i nikada se ne ostvari u potpunosti. Dobro aspektovan Saturn obezbediće život bez problema, kao i uspehe kao i karijeru vezanu za obrazovanje dece.

Osobe su uglavnom konzervativnih shvatanja i mesta poslovanja su često politika i mesta sa kojih se upravlja poslovima. Mesta zabave i gastronomija, etno turizam i slično su, takođe, deo priče ovih osoba.

Loše aspektovan Saturn donosi gubitke u ulaganjima, kockare bez sreće, nesrećne ljubavi i razočarenja. Zaljubljuju se mahom u osobe dosta starije od sebe, a nije redak slučaj da se veza nastala u ranoj mladosti održi do kraja života.

Kako god, ljubav ovim osobama pada kao teret i oni jednostavno ne znaju da vole. U lošim aspektima Saturna ljubav gotovo sigurno i uvek donosi nevolje i razočarenje, i retko dolazi do ostvarenja. Ove osobe su previše zatvorene i rezervisane i ne znaju da uživaju.

Ako neko pokaže otvorenu ljubav prema njima oni je doživljavaju kao odbojnost i laž. Morali bi tokom života savladati tehniku davanja sebe i pružanja ljubavi, jer sve dok se ne otvori neće osetiti sreću. Ove osobe su emotivno blokirane, a to za posledicu gotovo uvek ima seksualnu inhibiranost i frigidnost.

Saturn u ŠESTOM POLJU, ukazuje na probleme vezane za posao i zdravlje. Ograničenja i težak i naporan rad su uvek prisutni, ali je prisutna i velika efikasnost. Osobe sa Saturnom u šestom polju su izvanredno odgovorne i predane poslu, veliki su i vešti majstori, i uopšte poznavaoci svog posla zbog čega su veoma cenjeni od nadređenih ili poslodavaca. Nezamenljivi.

Šesto polje je polje posla i zdravlja, pa ove osobe često biraju poslove vezane za medicinske struke i, uopšte, vezane za lečenje, ali ih možemo videti i u oblastima koje se bave alternativnom medicinom ili zdravom hranom.

Sve oblasti koje zahtevaju maksimalnu preciznost i analitički um su, takođe, prisutne u životima ovih osoba, sa naglaskom na mehaniku. I ovde kao i u znaku Blizanaca potrebno je steći stručnost, jer se jedino tako može obezbediti potrebna sigurnost u sigurne prihode od rada i uloženog napora.

U slučaju loše aspektovanog Saturna naglašeni su problemi sa zdravljem, česte bolesti i povrede, kao i teškoće kako na poslu (promene, otkazi, nevolje u poslovnim odnosima), a tako i sa nalaženjem posla i zaposlenja.

Saturn u SEDMOM POLJU, je obično znak nevolja u braku i partnerskim odnosima. U brak se ulazi dosta kasno i partner obično biva dosta stariji, ili u krajnjoj liniji zreo i sa već izgrađenim statusom i karijerom.

U dobrim aspektima radi se o vrlo odgovornim osobama sa naglašenim osećajem odgovornosti u odnosima, kako u bračnim tako i, uopšte, partnerskim, a brak obično biva i stabilan i trajan.

U lošim aspektima do braka ili ne dolazi, ili, ako dođe, nikada ne traje dugo, jer dolazi do problema, a na kraju i do razvoda. Ako je Saturn u dobrim aspektima radi se o vrednoj i odgovornoj osobi, spremnoj na saradnju i koja poštuje dogovor i datu reč.

Ovo su u dobrim aspektima osobe koje se drže slova zakona i stoga su često poslovno vezani za zakon. U lošim aspektima osoba je naglašeno sklona kritikovanju i sa nemogućnošću da ostvaruje dobre odnose sa drugima.

Veoma su negativni, a i partneri za koje se vezuju su istih osobina, pa problem postaje veći, a svađa neminovnost. Bračni odnosi su hladni i bez ljubavi, sa puno ograničenja sa obe strane i sa naglašenom sklonošću ka neverstvu i izdaji. Karmički zadatak ovih osoba je da prihvate odgovornost u odnosima.

Saturn u OSMOM POLJU, je sličan Saturnu u znaku Škorpije, sa naglaskom da se ovde osobe bave više finansijama partnera i nasledstvima.

Ono šta je karmički zadatak ovih osoba je da se izgradi osećaj za pravdu i da se dobru služi i u dobre svrhe, posebno kada su u pitanju novac i materijalna sredstva. I da se prema imovini, naročito novcu drugih, odnosi podjednako kao i prema svojoj.

Loši aspekti Saturna vode osobu u sudske epiloge i rešavanja, koja se mahom završavaju loše, kao i velike finansijske probleme i one vezane za nasledstva. Uvek dolazi do parničenja kada se osobi oduzima pravo na imovinu, a posebno u slučaju razvoda.

Mada se i u brak ulazi sa osobama koje su slabog materijalnog stanja, a seksualni loš život i odnosi su još jedan od velikih razloga za razvod. U slučaju privatnih poslovanja i loših aspekata, poreski problemi i neplaćanja postaju nosioci bankrota i propadanja. Bolesti su, takođe, prisutne kao i velike zdravstvene krize. Poslovni uspesi su naglašeno ograničeni usled nedostatka novca.

Dobro aspektovan Saturn obezbeđuje dobro poslovanje i, ne retko, izuzetno dobre finansije, posebno kroz bankarska poslovanja, osiguranja, finansijama i kapitalom partnera, i slično. Loši aspekti oštećuju zdravlje, javlja se strah od smrti i često su osobe naglašeno fobične i seksualno inhibirane. U dobrim aspektima osobi je predviđen vrlo dug život.

Saturn u DEVETOM POLJU, stavlja naglasak na poštovanje moralnih vrednosti, i inicira istrajnost i upornost, da se ostvari visoko obrazovanje. Ipak, česta su ograničenja i u lošim aspektima osoba ima problema sa školovanjem, a posebno su problemi naglašeni ako se osoba odluči za boravak ili život u inostranstvu, gde dolazi do velikih nevolja.

U dobrim aspektima osoba stiče stabilnost, a karmički zadatak je svakako sticanje visokog obrazovanja, koje je i karmički uslov da se doživi profesionalna satisfakcija. Pozicije moći i autoriteta u institucijama visokog ranga (univerziteti, sudovi, verske ustanove) su u dobrim aspektima gotovo sigurni.

Poslovi vezani za inostranstvo, udaljene krajeve su, takođe, veoma prisutni kao uspešni, ako se radi o dobrom horoskopu. U lošem horoskopu prisutni su zakonski problemi, problemi sa verom i moralom, kao i problemi sa i u inostranstvu, i uopšte na putovanjima.

Saturn u desetom polju, je jedan od najlepših i najpoželjnijih položaja, koji sa sobom gotovo uvek donosi veliki uspeh i visoke položaje na svim nivoima. Čak i u lošim aspektima osobe dostižu vrlo visok status, i to naglašeno oko 30. godine života i kasnije.

U dobrom horoskopu radi se o vrednim i maksimalno abicioznim osobama, sa izrazitim smislom za poslovanje, a rezultat toga je bogatstvo i vrlo visok položaj, a ne retko političku ili državnu vlast.

Karma jedino nije baš sve tako zamislila, i bez obzira što se ovde mahom dolazi do karmičke i zaslužene nagrade, ipak je potrebno biti obazriv kada su u pitanju moralni principi, jer u slučaju oštećenja, u tom smislu, dolazi do afera i sramoćenja, koje sigurno ruši osobu sa položaja.

I takva novo stvorena karma vrlo loše utiče na dalji prenos karme. Za kršenje Božijih i karmičkih zakona ovde se plaća izuzetno velika cena, pa je vrlo važno da se takva ne radi i da osoba nije vođena isključivo ličnim motivima i pobudama, tokom sticanja i za vreme boravka na vrhu, već da svim za koje je odgovorna bude dobro. Ako to izostane sleduje pad na samo dno.

Veoma je važno, pre nego se u bilo šta upuste osobe sa Saturnom u desetom polju, jasno definišu motiv i cilj. I zašto žele moć. Ako imaju nameru ili počnu da zloupotrebljavaju moć, i uzrokuju time da drugi pate i da loše žive, mnogo je bolje to ni ne počinjati. Dobar Saturn u desetom polju daje velike uspehe u poslu i politici, a loš nevolje, gubitke i pad sa položaja.

Saturn u JEDANAESTOM POLJU, stavlja naglasak na otežavajuće okolnisti u grupnim delatnostima, kao i u odnosima sa prijateljima. Jedanaesto polje je i polje pravde i nagrade za uloženi životni trud (penzija i slično), i ako se radi o lošim aspektima nagrada, ili izostaje ili je mizerna i loša.

Karmički se ove osobe nalaze u društvu i u odnosima sa ljudima sa kojima su već bili, ali su izbegavali kontakte sa njima ili su im bili nadređeni, vođe i slično. I sada treba da nauče da dele sa drugima dobro i zlo, kao i da nauče principe jednake pravde i da razlikuje sisteme svima po zasluzi i svima jednako.

U dobrim aspektima naglašena je velika odgovornost koje osobe pokazuju u odnosima ili kada se nalaze u većim radnim organizacijama, i obično uz pomoć važnih ili uticajnih prijatelja uspeva da dostigne dobre položaje u društvu ili da ostvari dobre poslove, koji na kraju obezbede i dobru mirovinu.

U slučaju loših aspekata dolazi do međusobnog iskorišćavanja zarad položaja i izuzetno loših odnosa. Dobar horoskop ukazaće nam na izuzetno pravednu osobu sa naglašenom sklonošću da pomaže drugima i da poistoveti sopstvene sa interesima drugih, i da ih punom snagom štiti kao svoje sopstvene. Dobri aspekti Saturna otvaraju velike mogućnosti za intelektualni razvoj i sticanje znanja i velikog stručnog usavršavanja.

Saturn u DVANAESTOM POLJU, naglašava izuzetnu povučenost osoba u svet usamljenosti i izolovanosti, kao i želje da se bude i deluje sakriveno i nevidljivo, bilo da su uspešni ili ne. Ove osobe sa dobrim aspektima su izuzetni umetnici (vajari), ali i izuzetni medicinski radnici (alternativna medicina nešto naglašenije, kao i psihologija i psihijatrija), ali i u svim ustanovama zatvorenog tipa kao što su zatvori, tajne službe i slično.

Ovo je veoma težak položaj Saturna za bilo koju vrstu eksponiranja ili sticanja, i postizanja vidljive slave, uspeha ili poznatosti, jer Saturn ne dozvoljava isplivavanje na površinu jer u dvanaestom polju deluje kao sidro na brodu.

Loše aspektovan Saturn siguran je znak za usamljen život, sklonost depresiji, kao i za psihičke i mentalne probleme, i probleme sa zakonom. Sklonost lova u mutnom često u lošim aspektima osobe vodi direktno u zatvor. Rad u tajnosti, sklonost piću, laži. Krađi, prevari, rad iza leđa i puno tajnih neprijatelja, osobina je loše aspektovanog Saturna u dvanaestom polju.

Karmički zadatak ovog Saturna je da se reše psihološki problemi na način da se bukvalno služi drugima, i za njihovo dobro, i da se energija usmeri na praktičan rad i praktične vidljive vrednosti.

 

Milan Šašić