Svaki čitatelj Astro portala može nam se pridružiti i svojim tekstom pridonijeti širenju znanja, kroz bilo koji oblik pisane forme, poeziju, prozu, reportaže…
    Objavljujemo vaše vijesti i članke s područja astrologije, a isto tako objavljujemo i pjesme, priče i reportaže s područja ove tematike te općenito one na temu duhovnosti.
    Nismo u mogućnosti platiti naknadu za vaše tekstove jer stranicu imamo iz hobija kako bi se proširilo znanje iz astrologije i okupili ljudi koje astrologija interesira.
    No ispod svakog vašeg teksta bit će istaknuto vaše ime i prezime, kao i vaša kratka biografija, a što vam može koristiti kao referenca za vaš budući rad, stvaranje i općenito kao iskustvo, a za entuzijaste i za osobno zadovoljstvo.
    Ako ste zainteresirani za pisanje na sajtu astroportal.in možete nas kontaktirati na e-mail: info@astroportal.in