R U N E, u prijevodu, TAJNE. I bile su tajna za ljude, značenja su se prenosila samo usmenom predajom upućenih i simbolika se učila napamet. Saznanja se nikad nisu zapisivala, kako ih ne bi pročitao netko tko toga nije vrijedan. Marljivim izučavanjem i ispravnom primjenom rune su omogućavale približavanje bogovima, kao i pomoć u svakodnevnom životu.

Rune predstavljaju statički simbol stvarnog stanja ili zamisli, one su jednostavni, naravni simboli s korijenima u svijetu prirode i kao takve mogu biti u dodiru i odnosu sa silama koje u tom svijetu djeluju. Vjerovalo se da se pozivanjem prave rune dolazi u kontakt s prirodnom silom koju ta runa predstavlja. Prema predaji Odin i Freya su duhovni gospodari i pokrovitelji runa i za pravilno tumačenje potrebno je razumijevanje sila prirode, koje s njihovim blagoslovom dolazi. Ako ste Kršćanin možete Odina zamisliti kao Jahvu, jer mu je to položaj u nordijskom panteonu, a Freyu kao načelo svjetlosti i rasta i božicu ljubavi.

Ali, da počnemo malo od početka, od njihove povijesti. Sustav runa koristili su nordijski i anglo-saksonski narodi za savjetovanje, magične obrede i za religijske namjene. Razvoj abecede runa novijeg je datuma i datira oko 2 stoljeća prije Krista, a do njega dolazi razvojem trgovine sa susjedima sa Sredozemlja. Prije toga su bile isključivo sustav grafičkih oznaka. Kroz vrijeme bilo je u upotrebi nekoliko različitih abeceda runa, a najčešći je Stariji Futhark, koji je ime dobio po prvih 6 slova te abecede. Taj sustav je u najvećoj primjeni i danas, a sastoji se od 24 slova, podijeljena u 3 grupe po 8 – Freyinih osam, Hagalovih osam i Tirovih osam.

U staro vrijeme gospodari tajni runa bili su ili seoski vračevi ili svećenici, ali i najstariji članovi obitelji, koji su bili odgovorni za rast usjeva, uspješan lov i plodnost; s njihovom pomoći blagoslovilo se, ranjavalo i liječilo. Postojale su rune za utjecaj na vrijeme, uspješan uzgoj plodova ili liječenje bolesnih. Čak i tada postojalo je savršeno razumijevanje ljudske psihe, kao i svrhe i unutrašnje povezanosti svih stvari.

Sudbinu su shvaćali daleko dublje i kompletnije nego što se to, u većini slučajeva, čini danas. Fantastična je simbolika povezanosti; simbolika paukove mreže, jer kada pauk stane na jednu nit svoje mreže, vibracija se odražava na cijelu mrežu i na sve što se na njoj nalazi. Isto kao se što naši postupci manifestiraju na cjelokupni svijet u kojem živimo i na sve ljude oko nas. Osim usmene predaje, zbog koje ne postoji puno materijalnih dokaza načina korištenja runa i izrade talismana, još je jedan faktor zbog kojega nas manjkavost materijalnih dokaza vezano uz rune može zasmetati, a to je da su rune izrađivane na prirodnim materijalima: na drvetu, grančicama, kostima ili u boljem slučaju, na kamenu.

Rune su bile vrlo važan dio života ljudi, te su se i urezivale razne predmete: oružje, pehare, koplja, pramce brodova i grede na kućama. Stil građenja koji se naziva Tudor, razvio se od njemačkog Fachwerk graditeljstva, gdje su se grede slagale u posebnoj kombinaciji runa, obično za sreću i zaštitu, jer bi se dio snage i magijskog značenja rune prenijelo i na građevinu i na njene stanovnike.

Svrha runa je da budu pomagalo u otkrivanju magičnog dijela naše osobnosti kao i naših osobnih arhetipskih simbola, vrlo slično reikiju. Rune nam mogu pokazati put kroz naše probleme, pokazujući što se vjerojatno može dogoditi i dajući nam smjernice i odrednice, savjetujući nas kako se odnositi i ponašati ako i kada se nešto dogodi, a raspored runa u čitanju može se shvatiti vrlo slično astrološkoj karti.

U našem površnom i zbrkanom svijetu, punom kojekakvih trauma, lako se može dogoditi da nas netko vuče za nos, da smo neodlučni ili na prekretnici kada ne znamo što dalje, ali se to ne događa tako lako ako se poslužimo runama, je nas one ohrabruju u istraživanju svjetova i pronalaženju odgovora na pitanja. Naši su nam preci ostavili divan poklon u obliku ovih moćnih simbola, ali rad sa njima podrazumijeva duboko i nikako površno razmišljanje, jer uspješnost čitanja nije u pukim simbolima, nego u umu koji ih tumači, jer znanje je moć.

Osobno mislim da sve tajne već u nama nose i ključ za otkrivanje, da su i obznanjene, a bilo koje sredstvo pomoću kojega želimo otkriti tu tajnu, koristi nam samo kao pomoć za aktiviranje naše vlastite intuicije ili podsvijesti, a sa čime rune fantastično rade.

Divinacija runama je velika odgovornost koja se ne smije poduzimati olako, nije gatanje niti proricanje sudbine, ne radi se o gotovom receptu nego o umijeću, i radi se postepeno i polako. Kad se postavi pitanje čitava se svijest i podsvijest fokusira, tako da odabir runa za pozicije čitanja nikada nije slučajan, nego je izbor. Ispituje se i prošlost i sadašnjost i budućnost (u smislu što se može desiti ako se odabere nastaviti istim putem na kojem smo sada). Vezano uz određeno pitanje, veliku važnost ima sagledavanje svega što se desilo u prošlosti, što se dešava sada, da bi se znalo donijeti ispravnu odluku, u ovom trenutku kada imamo mogućnost izbora, za budućnost. Budućnost je promjenjiva, nije zacementirana i ovisi o našim odlukama koje donosimo upravo u ovom trenutku.

Rune se izrađuju osobno, svatko tko se njima želi baviti treba napraviti svoj komplet runa, a prema nekim osnovnim pravilima za izradu. Vrećica za rune sa runama predstavlja cijeli Univerzum. A bijelo platno na koje se rune kod čitanja istresaju, predstavlja trenutnu stvarnost, svjesnu i nesvjesnu, određene osobe.

Za razliku od tarota, koji suštinu stvari očitava sa “neba”, rune tu istu suštinu nalaze u prirodnim silama koje vladaju na “zemlji”. I velikom psihologu i filozofu Carlu Gustavu Jungu, koji je naveden u knjizi “Rune games” (uz The Runic Workbook, knjige koje svakako preporučujem), sustav runa nije bio stran, dapače, služio se njime u obliku I Chinga, te je bio dovoljno hrabar utvrditi: “Teoretska poimanja uzroka i posljedica često su blijeda u usporedbi s praktičnim ishodima slučajnosti”. Kada se traži savjet od runa stoji se čvrsto u stvarnosti u “neobičnom svojstvu trenutka”, a čitanje nas vodi kroz mogućnosti i dozvoljava nam stvoriti vlastite zaključke o svojem problemu.

Rune su moćne sile i njihovo ispravno tumačenje može nam osvijetliti i olakšati prolazak trnovitim životnim stazama. Ili, kako bi rekao T. S. Eliot, “Rune i čarolije vrlo su praktične formule stvorene da daju konačne rezultate, poput izvlačenja krave iz gliba”. Staza runa je u moj život donijela samo dobro, uz dužno poštovanje i vrlo obzirno korištenje.

 

Žaklina Ivana