SvetlanaRetrogradniMerkurFantom

Merkur kreće retrogradno u Škorpiji, što ne treba da vas oneraspoloži i navede na brigu. On sa razlogom sada ide tako, donoseći nam priliku da uradimo nešto što smo ranije propustili ili nismo do kraja završili.

Sada, dok je u Škorpiji, sve treba da se dovede do kraja ili do nekog cilja. Zato je povoljno vreme da popravimo, poboljšamo ili totalno promenimo nešto što smo ranije započeli i odustali, ili odložili za neki drugi put. Sada je vreme za taj drugi put!

Kada je Merkur retrogradan možete doći do nekih informacija, obaveštenja, vesti ili potvrda o nečemu što čekamo već neko vreme. Ne retko se događa da se u ovom periodu završi neki konkurs, u kojima smo učestvovali mi ili neko nama blizak, da sada saznamo rezultat toga. No, moguće je da onda nastupi period žalbi, pa opet čekamo neko vreme, da bi došli do konačnog rezultata.

Čekanja na nešto u ovom periodu ima više nego uobičajeno. Ukoliko učestvujete u nekim dogovorima, oni se mogu odužiti, jer ima ispravki, dodatnih dogovaranja, kao i prikupljanja još nekih podataka, da bi se sve to moglo dovesti do kraja.

Ima i više kolebljivosti, posebno kada se bude Merkur se vratio u Vagu. Tada ćemo sporije donositi odluke, više odmeravati svaku reč i bićemo skloni da se nećkamo. Ukoliko nije neophodno, nemojte tada donositi važne odluke i davati obećanja, jer je velika šansa da ih kasnije promenite.

Sa retrogradnim Merkurom velika je mogućnost da se vratite na nešto od ranije, bilo vezano sa kontakt i poslovnu saradnju, ako tranzitira vašom šestom kućom, ili u ljubavi, ako vam je u natalnoj petoj kući ili je njen vladar.

Postoje stvari za koje je sada povoljno vreme. Na primer, da utvrdimo nedovoljno naučeno gradivo, da se pozabavimo i poboljšamo nešto što smo pisali, da pre svega doradio i završimo nešto od ranije. Odlično je vreme i za poslove lekturisanja.

Retrogradni Merkur je došao da nam ponovo dovede neke ljude u život, a sa kojima nismo neko duže vreme bili u kontaktu. Upravo u ovom periodu veze i odnosi mogu se ponovo uspostaviti. Zato budite otvoreni i za one koji su provereni, koje odavno znate, bez obzira da li je reč o poslovnim saradnicima, prijateljima ili partnerima u ljubavnoj vezi. U periodu koji je pred nama biće i puno pozitivnih rešavanja nerešenih stvari od ranije.

Posebno povoljni dani za ponovno uspostavljanje neke saradnje biće kada se retrogradni Merkur vrati u Vagu, od 11. oktobra. Naročito su za to povoljni dani oko 16. i 17. oktobra, kada će Merkur biti u konjukciji sa Venerom u Vagi.

To je povoljno vreme i za ljubavne sastanke ili razgovore sa osobom sa kojom se niste dugo videli, sa kojom ste nekada imali veoma blisku vezu, prijateljsku ili ljubavnu, upravo jer se ovaj susret dešava u Vagi. Možete sada i neki stari nerazrešeni parterski problem rešiti diplomatijom, taktičnošću i usklađivanjem različitosti.

Kada će retrogradni Merkur biti u sekstilu sa Jupiterom u Lavu, od 18. do 20. oktobra, dobro  bi bilo da sklapate dogovore koji su nastajali ranije, rešavate neke nerazrešene stare pravne stvari ili nastavite neku saradnju ponovo.

Samo je važno biti strpljiv ako ne ide sve brzo tih dana. A brzo ići neće, jer biće ponavljanja, čekanja i prekida u dogovaranju, saradnji, druženju ili komunikaciji. Treba da to sve spremno dočekamo i polako radimo, jer će nam to omogućiti da izbegnemo greške.

Možda ćete nešto morati iz više navrata uraditi, pa će se dogovori ili poslovi odužiti. Zato budite pažljiviji i dublje se koncentrišete, i ispravljate, korigujete ono što nije bilo dobro, pa da bi postalo dobro i još bolje, jer ćete na taj način najbolje iskoristiti uticaj retrogradnog Merkura.

U Škorpiji svaka planeta donosi mogućnost transformacije odnosno korenite promene, a Merkur se odnosi na vaša mišljenja i stavove. Sada će doći do povećanja introspekcije. Vreme je sada kada se može i treba nešto preispitati i preurediti, istražiti i potom završiti sa tim.

Dobro ćete koristiti Merkur, ako obnovite neke kontakte i veze od ranije. Ako dovršite nešto nedovršeno. Nemojte se iznenadite ako vam stigne neki neplaćeni račun od ranije ili neko obaveštenje koje je vezano za prošla događanja. Došlo je vreme za naplatu nepodmirenog, sve to se sada mora završiti kako bi se toga oslobodili.

Ako putujete, gledajte da to bude tamo gde ste već i bili. Pripremiti se da može da dođe do nekog kašnjenja, čekanja, dužeg nego uobičajenog, nekog pomeranja vremena kretanja. Dok čekate, ponesite baš onu knjigu koju ste ranije počeli da čitate, a niste završili, jer ćete tako divno i na pravi način ispuniti vreme.

Dobro bi bilo da češće proveravajte obaveštenja. Budite nešto oprezniji i strpljiviji, pa ćete izbeći nepotrebno nerviranje. Pričekajte, ne kupujte sada tehničke stvari, jer bi moglo i u vezi njih biti problema. Kada su u pitanju financije, novac i imovina drugih, tu može doći do nekog vraćanja na nedovršene stvari. Ovo se odnosi i na porez.

Iskoristite retrogradni Merkur, tako što ćete čitati nešto što ste čitali ranije, ali probajte da to sada pročitate od kraja ka početku. Poenta retrogradnog Merkura je da ćete sada trebati da razmišljate i radite drugačije nego obično, a to je posebno vezano za komunikaciju u partnerstvu, braku ili poslovnoj saradnju, sve do 25. oktobra.

 

Svetlana Milenković-Filipović