Merkur se iz svog retrogradnog kretanja vratio u zemljani znak Jarca. Retrogradan je do 3. februara, ali ćemo uticaj njegove retrogradnosti osećati do 24. februara, kada se bude ponovo našao na 10. stepenu vazdušnog znaka Vodolije, sa koga je i krenuo svoj retrogradni hod.

Merkur je boravio u znaku Jarca krajem prošle godine i tokom samog početka januara 2022. bivajući tada u direktnom hodu. Ponovni boravak Merkura u znaku Jarca, sada u retrogradnom kretanju, vrlo lako donosi reviziju nekog događaja, situacije, prilike i okolnosti koje su bile aktuelne u tom periodu.

Vraća neke kontakte, razmišljanja, ideje, namere koje se odnose na posao, karijeru, poslovni status, a u nekim slučajevima i pitanja koja se tiču zdravstvenog stanja. Retrogradni Merkur se vraća u konjunkciju sa Plutonom u znaku Jarca.

Retrogradni Merkur u Jarcu u konjunkciji sa Plutonom može dovesti do preispitivanja same suštine i odgovornosti koje se tiču planova koje su vezane za budućnost. Možete biti u prilici da se kroz neku situaciju i okolnost traže neka odgovornija rešenja i eliminisanje nekih starih uverenja.

Revizija nekih starih pogrešnih ubeđenja sada mogu dobiti neku novu formu da se neki poslovni planovi obazrivije razmotre. Možemo se zapitati koliko ima odgovornosti u nekim našim idejama, razmišljanju, planovima i namerama koje se tiču naše profesije i karijere. Može se polako uvući i strah dok razmatramo neke konkretne i realne okolnosti koje se tiču sigurnije i stabilnije realizacije poslovnih kontakata.

Neki stari problemi koji su vezani za neka prošla iskustva mogu stvarati brige i nezadovoljstvo. Racionalno i strategijski sačekajte na neke ozbiljnije planove i uložite mnogo strpljenja i metodično i sistematski sagledajte sve mogućnosti u odlukama koje trebate da donesete. Potrebno je uložiti maksimum napora da bi praktični i konkretni planovi dali neke povoljne rezultate kroz vreme.

Sve ono što ste planirali vezano za ambicije i poslovna ostvarenja sada nailazi na preispitivanja. Možete se zapitati koliko je mudro sklopiti neki poslovni dogovor? Koliko su vaši planovi zreli da bi vam obezbedili sigurne rezultate? Rezervisanost i nepoverljivost mogu biti izražene prema nekim neproverenim činjenicama.

Tradicionalan način razmišljanja i konzervatizam pri donošenju odluka mogu izazvati probleme ako se tvrdoglavo držimo nekih zastarelih ubeđenja i ne pristanemo na kompromis. Dugoročni planovi mogu naići na nečije neodobravanje što može izazvati nezadovoljstvo i loše raspoloženje.

Zato, ne padajte u očajanje, odbacite sive i tmurne misli, jer retrogradni Merkur u znaku Jarca može na neki način stvarati mentalni strah i izazvati neki mentalni teret koji vodi u brige i nezadovoljstvo. Budite istrajni i strpljivi pred nekim preprekama koje se budu pojavile u rešavanju nekih starih problema koja u sebi nose težinu. Konjunkcija Merkura i Plutona završava ono što je naumio nepokolebljivo istrajavajući u svojim principima. Jaka pronicljivost da se manipulacijom dođe do suštine interesovanja.

Venera prestaje da bude retrogradna 29. januara, ali se efekti njene retrogradnosti osećaju do 2. marta i uskoro se sreće sa Marsom koji je ušao u znak Jarca. Ova konjunkcija će biti aktivna do 6. marta i pokrenuće pitanja emotivnih, poslovnih i materijalnih pitanja koje je retrogradna Venera zakomplikovala. Strast, napetost, mogući konflikti.

Mlad Mesec u znaku Vodolije očekuje nas 2. februara.

 

Jasmina Akin