Merkur je 23. februara krenuo retrogradno u Ribama, donoseći mogućnost da obnovimo neke kontakte i veze od ranije, da se vratimo na nekad započeta razmišljanja ili učenja te da ih obnovimo, promenimo ili barem pokušamo da ih poboljšamo, ili pak da završimo sa nečim što nam je i ranije bilo prisutno u sličnom obliku.

Sada nije povoljno vreme za nove kontakte i nove poslove Merkurovske prirode, jer će se oni otežano odvijati, uz kašnjenje ili ponavljanje. Mogući su i zastoji i promene planova. Što se tiče putovanja i tu može biti zastoja, kašnjenja, čekanja i odlaganja, i slično.

Dogovori i kontakti se u ovom periodu od 23. februara do 17. marta mogu pomerati, odlagati, kasniti, pa se naoružajte stpljenjem i prilagođavanjem promenjenim okolnostima, da se ne biste nervirali bez razloga. Ispoljite više razumevanja, jer to zahteva Merkur u Ribama.

Kako je jedan od dispozitora Merkura, Neptun u Ribama, onda je važno ispoljiti intuitivnu inteligenciju i razumevanje u spoznavanju problema, posebno onih koje su emotivne prirode. One druge, vezane za komunikaciju, možete sada rešavati i to razgovorom o onome što je bilo, jer je drugi dispozitor Merkura Jupiter u Blizancima. Ovo može olakšati savladavanje nekih problema u komunikaciji, kroz određena saznanja i informacije, koje su nam dostupne.

Merkur u Ribama može doneti zbrku i nejasne informacije, kao i ponekad konfuznu i nejasnu komunikaciji ili pak skrivanje mišljenja. Povoljan je za tajna znanja, učenja koja se odnose na neku drugu dimenziju ili stvarnost. Zbog retrogradnosti, za neka učenja iz prošlosti. Povoljno deluje i na kreativno izražavanje, ali dok je retrogradan, za ispravljanje, poboljšanje, nečega što ste recimo ranije pisali.

Merkur u Ribama može izazvati zbrku u planovima i dogovorima, ili će se oni odvijati u više puta, uz ponavljanje i izmene. Na to se pripremite da bi vam bilo lakše, jer ste upoznati da je to u ovom periodu moguće.

Razmišljanja su sada više obojena emocijama, a simboli ili tajanstveni znakovi, koji se pojavljuju, su oni koji zahtevaju da se dublje o nečemu razmišlja ili da se bavimo introspekcijom i intutivnom spoznajom. Konketne i praktične spoznaje sada ne prolaze, jer je sve obavijeno izvesnom neizvesnošću i promenljivošću, koje imaju drugačija pravila.

U ovom periodu se može razgovarati o osećanjima i emotivnim doživljajima stvarnosti, kao i o psihičkim nemirima i problemima, koji imaju u pozadini osećanja koja su često već ranije bila doživljena, i o njima je bilo reči. Sada je vreme kada ona mogu da se ponovo pokrenu, prodube i sa njima se ponovo treba zaokupiti.

Ovog puta pokušate da ih pre svega razumete, jer to je način da možete da ih rešavate. Oko 26. februara, kada Merkur bude u konjukciji sa Marsom u Ribama, to će biti energičnije, uz neku življu aktivnost ili polemiku.

Merkur će 4. marta biti u konjukciji sa Suncem, što će omogućiti da se nešto razjasni, jasnije sagleda ili pak da budemo svesniji onoga nečega što je bilo do tada u nagoveštaju ili skriveno, a uz pomoć nekog ko je u mogućnosti da pomogne, u poziciji da učini nešto.

Oko 7. marta retrogradni Merkur će biti u konjukciji sa Venerom, pa možete sresti neku osobu sa kojom imate mogućnost da razgovarate o osećanjima koja su nekoć bila prisutna, o nekoj ranijoj vezi ili o nečemu što vas je činilo bliskim, jer su Ribe vezane za bliskost i srodnost duša.

Povoljno je vreme za obnavljanje nekog prijateljstva ili veze od ranije. Moglo bi da se pokrene neko staro interesovanje za umetnost ili kreativni rad te da se ono obnovi i oživi. Mogući su susreti sa osobama koje su vam nekada bile drage i koje mogu da vam poprave raspoloženje.

Nakon 17. marta Merkur će krenuti direktno, ali će mu biti potrebno još neko vreme da se prevaziđe ono što je dovelo do nekih zastoja i kašnjenja, koja su bila u prethodnom periodu te da se komunikacija više usmeri ka novome. To će biti kada se Merkur vrati na mesto odakle je krenuo retrogradno, a to je 19. stepen Riba, što će biti 6. aprila.

 

Svetlana Milenković-Filipović

 

 

….