AntaresKojimPoslomMusko

 

Ova osoba je muškog pola.

 

Gledamo pokazatelje za posao:

Vladar prvog polja je Jupiter, kao i desetog polja. Jupiter je u Ovnu retrogradan, a njegov dispozitor je Mars u osmom polju u Škorpiji, i pravi sekstil sa Venerom u Jarcu u 11. ku?i, kao i sekstil sa Mesecom u Devici u 6. polju.

 

Dispozitor Meseca iz šestog polja je Merkur u Strelcu u 9. Polju, a Venere je Saturn koji je tako?e u 9. polju. Oni prave konjunkciju sa Suncem u 9. polju i trigon sa Jupiterom iz prvog polja.

 

Povezanost Jupitera iz prvog , Venere, sa kojom pravi kvadrat iz 11. ku?e, Meseca iz 6. ku?e i planeta iz devete, kao i dispozitora Marsa u Škorpiji u 8. ku?i.

 

 

 

Donosi:

 

– Samostalnost, samodovoljnost, nepodnošenje autoriteta (Sunce konj Uran, konj Saturn u Strelcu u 9. ku?i)

 

– Sport, dobra energija, druženje sa prijateljima (dispozitor vladar prvog Mars u 8. ku?i  u Škorpiji, konjukcija Pluton, sekstil Mesec u Devici, sekstil Venera u Jarcu, a Venera trigon Mesec)

 

JovanaKojimPoslomOsoba1

– Ljubav prema udruženjima koja podržavaju tradiciju (Venera u 11. u Jarcu, dispozitor Saturn u 9. u Strelcu, koji je u konjukciji sa Suncem, Uranom, Merkurom, i u trigonu sa Jupiterom)

 

– Rad sa prijateljima (Vladar 2. ku?e u 11. – Venera u Jarcu, vladar 10. u 1. ku?i u kvadratu sa Venerom, Venera trigon Mesec u Devici, sekstil sa Marsom – saradnja samo sa muškarcima)

 

– Rad sa svetlom, dizajnom, umetnoš?u (vladar šestog je Sunce u Strelcu, koje je u konjukciji sa Uranom, koji je ve? u 10. ku?i, ali i Mesec je u 6. ku?i u Devici, koji je drugo svetlo u karti, Venera vlada drugim poljem, a pravi trigon sa Mesecom u Devici, oba svetla su dobro postavljena. Neptun u 10. ku?i – maska, izgled, dizajn, neodre?enost, marketing)

 

– Strelac, kao i Ribe se vezuju za marketing, odnosno Jupiter.

 

– Rad sa oštrim stvarima pravljenje nekog oružja i opreme (Mesec u Devici u 6. ku?i, okrenutost ka tradiciji je opet taj Mesec koji pravi sekstil sa Marsom i Plutonom u Škorpiji, Mesec trigon Venera iz 11. polja, pa to ukazuje da to radi i za puno ljudi, za masu)

 

– Neko je pomenuo da je možda sportista, a bio je, jer mu je dobar Mars, jer je dispozitor Jupiter koji vlada ASC-om, bavio se ving ?unom (borila?ka veština bliža kung fuu), ali neko kratko vreme (dve godine), a to je bio više hobi.

 

– Nije nešto puno putovao, više je vezan za domovinu, fakultet je napustio kao doktrinu koja mu nije odgovarala (mašinstvo je u pitanju)

 

Ovo je karta osobe koja poseduje reklamnu agenciju, pa je dizajnirao sestrin internetski sajt, ali i svetle?e reklame, vizit-kartice, dizajn logoa i sli?no. Sve se reklame ka?e visoko, što je opet Jupiter. Ovo je karta mog ro?enog brata.

 

JovanaKojimPoslomOsoba2

 

Ina?e, on izra?uje ma?eve, oklope, sekire noževe, ali srednjovekovne, i tako nastoji da održi srpsku tradiciju u vremenu.

 

?lan je, i ujedno suosniva?, udruženja ljubitelja srednjeg veka ,,Plameni vitezovi“, a po njegovom ma?u je udruženje dobio naziv.

 

Sve je povezano, pa nemojte kao i do sada gledati samo jednu planetu, kao što je ovde slu?aj bio. Greška je bila jer niste gledali vladare polja, nego samo planete i niste povezali sve.

 

 

 

Astrolog Jovana Vilimonovi?

 

http://www.astroantares.net/