(Civilizacija) MAJA – je istorijska srednjeamerička civilizacija.

MAJA (iluzija) – je višeznačan pojam iz hinduizma.

MAJA (Plejada) – je u grčkoj mitologiji jedna od sedam Plejada.

MAJA (Budina mati) – je bila mati Gotama Bude.

Slušajući ovih dana o proročanstvu MAJA, nisam mogao a da ne primetim da se u hinduizmu reč MAJA koristi za iluziju, privid, i praktično se odnosi na pojavni, manifestovani svet koji je u “duhovnom kontekstu” nestvaran i iluzoran. Takvo je i ovo proročanstvo MAJA – iluzorno u iluzornom svetu!

No, cela fama oko 21.12.2012 ima svoju ulogu i bili bismo previše naivni kada bi se prema tome tako nonšalantno odnosili. Naravno da neće biti nikakvog smaka sveta…

Međutim, ovakve procese je zanimljivo posmatrati sa različitih stanovišta, od toga da su to društveni, socijalni fenomeni do toga da bi mudar i konstruktivan pristup bio nešto naučiti od toga, tragajući za samim korenom i početkom cele “kreirane situacije” ili “stvarnosti”.

Ko kreira “našu” stvarnost zapravo? I sa kojim ciljem ili motivom? I u kojoj meri mi to dozvoljavamo, i zašto?

Malo istraživanje ove reči MAJA može da bude zanimljivo, inspirativno… Po toj reči je i nazvan mesec MAJ u kalendaru. Imamo žensko ime MAJA. I tako dalje… Nikada se ne zna kakve ćemo još analogije i sinhronicitete otkriti…

 

Željko Gudurić