Kako sve to deluje? Šta ustvari rade planetarni tranziti?

Oni imaju višestruko delovanje i nije ih lako dokučiti u nekoliko reči. No, pokušat ću da objasnim neke stvari koje sam lično uočio, na primerima iz vlastitog života i kod ljudi kojima sam gledao natalne karte, istovremeno družeći se sa njima.

Svi mi imamo sopstveni mentalno-emotivni materijal, koji je delimično prikazan u našoj karti. Kažem delimično, s obzirom da karta pokazuje samo potencijalne dinamike, a ne i konkretne posledice te dinamike, jer se jedan dinamik može realizovati u više potencijalnih ishoda.

Na primer, ako neko u natalnoj karti ima Hiron u inkonjukciji sa Venerom, i ako je taj Hiron recimo u 11. polju, tu onda možemo pretpostaviti da će ova osoba osetiti Hironove rane u svojim vezama, ili konkretnije ljubavnim vezama, a u koje će biti uključeni i prijatelji.

Aspekt inkonjukcije sugeriše da će osobi trebati neko prilagođavanje. Ovo je ono što natalna karta daje, kako će se život te osobe odvijati, a šta će se dešavati, to je već nešto drugo. Znači, natalna karta pokazuje energetski dinamik koji u sebi sadrži neki arhetip. No, taj se arhetip ne može uvek znati pre vremena, jer može biti više arhetipova o danoj temi jednog energetskog dinamika.

Ali, hajde da malo nagađamo. U ovom slučaju arhetipi bi mogli biti ovi:

Momak se zaljubi u prijateljicu, no ona u njega ne, pa on tada razvije ubeđenje: “Ljubav boli. Nikad se ne smem zaljubiti u prijateljicu.”
Naravno, zaključak koji je ovaj mladić doneo je pogrešan, jer se ne smije generalizovati. Uvek je opasno kreirati ubeđenja, jer će ih planetarni tranziti pre ili kasnije razdrmati putem sličnih iskustava.

Drugi mogući arhetip jeste – Mladić se zaljubljuje u prekrasnu mladu devojku. Na vrhuncu zaljubljenosti, on doznaje da se ona zaljubila u njegovog najboljeg druga. Posle nekog vremena doznaje i da se oni silno vole, te da su zajedno kao par.

Ovo je jedna teška Hironova rana koju sam i sam viđao analizirajući natalne karte nekim poznanicima.

Mladić u tom slučaju razvija ubeđenje: “Uvek kad nekog voliš, taj netko tebe ne voli već voli nekog drugog, a taj neko drugi može biti, i najčešće je, onaj ko ti nešto znači (prijatelj). Život je bol. Ljubav je bol. Ja sam nesrećan u ljubavi, očajan sam. Uvek kad se zaljubim, zaljubim se nesrećno. I tako dalje.”

Obratite pažnju kako mladić kreira ubeđenja. Iz psihologije znamo da su sama ubeđenja filter kroz koji doživaljavamo svet. Ukoliko je filter ubeđenja poput ovog primjera, što mislite kolike su šanse da se ovaj mladić u budućnosti sretno zaljubi? Veoma su male, jer on će podsvesno tražiti iskustva, poput proživljenog, kako bi potvrdio svoje ubeđenje. To je taj arhetip koji je izgradio ‘iznutra’, iz te energetske dinamike pokazane u njegovoj karti.

On je mogao pristupiti tom nesrećnom iskustvu i sa drugim mislima. Na primer: “OK, oni su se zaljubili. Očigledno ona nije za mene. Znam da će me ‘prava’ kad-tad pronaći”. U tom slučaju mladić bi već imao pozitivan stav prema sebi, pa bi i njegov arhetip bio manje bolan. Drugim rečima, on bi prilagodio svoj aspekt Hirona i Venere boljem i pozitivnijem stavu. No, nažalost, on je odabrao prvi slučaj, jer se nije znao kako da se nosi sa tom teškom situacijom.

E sad, šta mislite da će se desiti kad, na primer, tranzitni Pluton posle nekoliko godina dođe na njegovu natalnu Veneru, a koja u isto vreme čini inkonjukciju sa natalnim Hironom?

Pluton će se probuditi odnosno iskopati na površinu taj arhetip bola u vezama (Hiron-Venera). Mladić je možda već zaboravio na to bolno iskustvo, ali ono nije zaboravilo njega! I eto, sad odjednom pojavljuje se neka nova devojka i on opet gaji osećaje prema njoj. No, u isto vreme dok ga ona privlači i on se polako zaljubljuje, oseća pritom bol, jer u podsvesti nosi ubeđenje: “Ljubav je bol, i uvek kad nekog voliš, on te ne voli”. Znači, on u startu ima bol, i nije potrebno da se išta drugo desi, on se već samim time osudio na propast.

Pluton će sve ovo pokušati da ‘iznese na površinu’, kako bi se mladić probudio i sve to transformisao. On će možda iscenirati baš onakav ili slični događaj, kakav se desio pre mnogo godina, kako bi se mladić zapitao: “Zašto se sve to meni događa?”. Pluton bi mu najverovatnije odgovorio: “Zato što tako ti hoćeš!”. I zaista, njegovo podsvesno ubeđenje, njegov filter kroz koji percipira realnost je to što stvara mogućnost da mu se takve situacije ponovno javljaju.

Možda će se nova devojka opet zaljubiti u njegovog druga, ali i ne mora tako biti. No, sama bol koju ovaj mladić u sebi nosi i sa strahom doživljava je skoro ista, kao i da se zaista to u stvarnosti dogodilo. Drugim rečima, nova devojka se možda neće zaljubiti u njegovog druga, ali će on to svakako u svom biću proživeti.

Vidio sam ljude sa takvim natalnim formacijama, koji su uvek doživljavali onaj prvi ljubavni poraz, ponovljeni celi scenario od početka do kraja, iako se u sledećim situacijama možda i nije dogodilo egzaktno, kao u prvom slučaju. No, na psihičkom nivou te su osobe to doživjele upravo onako kao što su ih doživjele i prvi put.

Tranziti putem događaja u spoljnom svetu bude u nama arhetipe kojih nismo niti svesni, ili smo ih svesni samo delimično. Oni sceniraju događaje koji su veoma slični našem arhetipu, a sve sa ciljem da naša duša evoluira, da nam se proširi svesnost, jednom rečju – da ‘porastemo’!

Putem svake situacije koju doživimo, preko svakog iskustva kojeg imamo, preko svake životne lekcije, mi rastemo. I to je cilj astrologije – da pokaže kako da spoznamo sebe putem dinamičkog razvitka života. Taj je naš život prikazan u energetskom sklopu natalne karte, a delimično je prikazan i u predikcionim tehnikama, kao što su tranziti. No, nikad se ne može doslovno prikazati ili predvideti, jer što je ljudsko biće više svesno samog sebe, to je i manje predvidljivo.

 

Ile Spasev