Centar naše galaksije, crna rupa, nalazi se na 27,05 stupnju Strijelca. U astronomiji se naziva Sagittarius A*, no u astrologiji se mnogo ne obraća pažnja na ovo mjesto, te se rijetko piše o njemu. Međutim centar galaksije ima neviđenu snagu, jer je to točka beskrajnog polja informacija i snage, koja usisava u sebe, a isto tako emitira zračenje iz sebe.

U pradavnim ezoterijskim učenjima ova točka pripisivana je simbolici Boginje, ženskoj kreativnoj sili iz koje je nastao čitav univerzum i koja je najmoćnija snaga univerzuma. U staro vrijeme princip kreacije pripisivan je ženskoj, boginjinoj stvaralačkoj moći, tek kasnije je stvaranje dobilo muške atribute i Boga. Jer je ženska maternica ta koja stvara i rađa, prvotno partenogenetski – odnosno kao samooplođujuća sila koja je sama od sebe stvorila prvu tamu i prvo svijetlo, mušku i žensku dualnost, a kasnije je stvaranje nastavljeno spajanjem muškog i ženskog polariteta.

Ovo sve navodim da se mogu shvatiti razmjeri snage i kreativne sile centra galaksije. Ta znanja nisu naširoko poznata, bila su tisućljećima zatirana, a ponovnu ekspanziju doživjela su krajem 19. i početkom 20. stoljeća pojavom neopaganizma i oživljavanjem ženskog božanstva. Egipatska božica Nut vlada ovim centrom, kao i cijelom galaksijom, također i maloazijska i antička božica Hekata Soteria, a u nordijskoj tradiciji božica Freya u svojoj ogrlici Brísingamen nosi cjelokupnu Mliječnu stazu.

Venera će do svog ulaska u znak Jarca, u petak 8. januara, biti poravnata sa centrom galaksije što znači da možemo preko ovog planeta upijati silinu crne rupe, beskrajnu snagu i moć, te ojačati sve u simbolici Venere – ljubav, ljepotu, estetiku, senzualnost, eros, seksualnost, partnerstvo, novac, obilje. U ovom vremenu stvarno teških aspekata na nebu (o čemu možete čitati na Astroportalu na ovom linku), Venera u dobrom aspektu s Marsom i ovako dobro pozicionirana, jedina spašava stvari.

Tehnika je vrlo jednostavna – zatvorimo oči, uđemo u meditativno stanje i vidimo planet Veneru kako se nalazi na istom mjestu kao i centar galaksije, te vizualiziramo kako kroz Veneru ulazi u nas sva silina i moć crne rupe donoseći nam ljubav, ljepotu, estetiku, senzualnost, eros, seksualnost, plodnost, partnerstvo, mir, harmoniju, novac, obilje.

 

Irena Dumančić Baranja