Boravak Plutona u znaku Jarca, kojim vlada Saturn i Saturna u znaku Škorpije, kojim vlada Pluton, dodatno će u ovoj godini obeležiti i sekstil (dobar aspekt) između Saturna i Plutona, pa nije zgoreg da se malo pozabavim i ovim odnosom.

Odnos Saturna i Plutona smatraju manje bitnim, kada se radi o natalnoj karti i u odnosu na samog pojedinca, ali lično smatram ovaj odnos veoma snažnim i važnim, bez obzira na gledanje na Plutona kao na transcedentnu planetu koja više deluje na mase i kolektivno nego na pojedinca.

Plutonovo delovanje na kolektivna dešavanja nikako ne može da bude ne povezano, izuzeto ili izdvojeno ili da nema nikakve veze sa psihom pojedinca. Svaka osoba pojedinačno mora se asimilirati sa kolektivom i kolektivnim energijama, kao što tačke u nizu stvaraju ono što zovemo linijom. Pluton veoma moćno utiče na pojedinca bilo da je taj pojedinac svestan ili nesvestan tog uticaja.

U mitologiji je Pluton vladar podzemnog sveta i vladar nad smrću i mrtvima, čiju zadnju reč još niko nije opozvao. Kada bi duša jednom bila predana njemu na brigu, nijedan drugi Bog ni sila na nebu ili zemlji nisu mogli osloboditi tu dušu bez njegovog pristanka. U njegovom carstvu su i najveća bogatstva, ali se ni ona ne mogu pomerati bez njegovog odobrenja.

Sa Hadom su bile povezane dve reke Stiks – koja je predstavljala granicu između mrtvih i živih i Leta – u kojoj su ljudske duše bivale krštene u vodi zaborava pre nego što bi se vraćale da preuzmu novo zemaljsko telo. Sam Pluton je za vreme poseta nadzemnom svetu nosio nevidljivi šlem da bi se zaštitio od pogleda ljudskih očiju a sada ga vide oči svih ljudi.

Pripisuje mu se i satansko svojstvo i vladarstvo nad paklom, ali toliko puta kroz istoriju spominjani Had nije ni blizu slici koju je o paklu slikalo Hrišćanstvo. Činjenica je da je Had povezan sa kažnjavanjem, ali su kazne bile usmerene ka čoveku koji se ogrešio o Bogove, a ne ka čoveku koji se ogrešio o čoveka. A samo Bogovi mogu izreći presudu.

Prevedeno, čovekov najveći greh ne leži u kršenju moralnih ili etičkih pravila već u kršenju zapovesti. Psiholozi bi rekli u kršenju zapovesti nesvesnog, koje je i starije i mudrije od čovekove svesne ličnosti, a ove grehe činimo neprekidno 24 sata tokom celog života, odričući se intuicije, imaginacije i instinkta.

U astrologiji, Plutonova iskušenja ili Plutonovo delovanje koje se često zove potpunom transformacijom, oseti se uvek u momentu kada se čovek stavi ili dospe do položaja najvišeg autoriteta koji sam odlučuje kako će živeti svoj život, a suprotstavi se potrebama unutrašnje psihe koja često pokušava da mu saopšti da se iz nekih razloga sve mora završiti, umreti, okončati, da bi moglo da se krene u drugom pravcu.

Često tranziti i progresije Plutona veoma snažno nameću gotovo nasilne potrebe da se nešto transformiše kako bi bilo omogućeno da se krene dalje. Ma koliko proces transformacije bio bolan, kao što su primeri sa državama poput naše ili bilo koje druge, smrt se morala desiti. Jedna tvorevina je morala umreti da bi se krenulo dalje. Podjednako se dešava i u životima pojedinaca kada su prinuđeni da na brutalna, bolna i teška dešavanja prolaze kroz transformaciju i kada mnogo toga u njima samima mora da umre, kako bi se napravio prostor za dalje delovanje.

Nekad su to loša psihička dešavanja kada čovek ubija loše stvari u sebi, a nekad su to kolektivna dešavanja i materijalna, kao što su tranziti ili direkcije Plutona preko uglova kuća ili jakih senzitivnih tačaka kada prisilno i ne voljno čovek mora da menja život iz korena. Vrlo jasan i konkretan primer je tranzit Plutona preko tačke IC koji je doneo kolektivno i pojedinačno iseljavanje i prisilnu potrebu da se pobegne i napusti kuća ili država, i kada su velika stradanja u kući ili državi naglašena, ali se iz toga mahom rađa novi život i vaskrsenje.

Opet, prevedeno, Pluton bi se mogao tumačiti kao večnost ili kao besmrtnost, ali koja nije nešto statično. Nije niti to da živimo večno jednom rođeni ili večno mrtvi, već se večnost i besmrtnost sastoje od neprekidnog umiranja i ponovnog rađanja, kako bi se na kraju čovekov nezavisan rast i razvoj kroz serije završavanja i početaka došao do završetka evolucije i smisla koji se zove – celovitost.

Sva tumačenja vezana za Pluton deluju u mnogo slučajeva jako apstraktno i bez neke praktične vrednosti, ali je daleko od apstrakcije. Položaj Plutona u natalnoj karti ukazaće nam na porive koji postoje u čovekovoj psihi i objasniti nam određene obrasce ponašanja pojedinca, a to je cilj i moderne psihologije da uspe da razume pojedinca i da ga usmeri na put ka celovitosti. Načini spoznaje u psihologiji su sasvim drugačiji, kao i načini na koje psiholog dopire i usmerava pojedinca, i kako mu pomaže da pronađe pravi put, ali nije zgoreg olakšati put do spoznaje, ako i za to postoji prečica koja se astrologija zove. Cilj bira sredstvo.

Pluton u svakom tumačenju ima prefiks – smrt. Zato nije baš uvek lako pravilno prezentovati ili pravilno prići ovoj temi, posebno u radu sa klijentima. No, recimo da pojam smrt treba posmatrati samo kao smrt određene forme i to samo na način kako bi se jedan sputan život oslobodio kako bi izgradio novu formu. I bolju. A tako se stiče i iskustvo stvaranja formi.

Saturnovi aspekti sa Plutonom obično na prvi pogled izgledaju kao katastrofa, ali ne mora uvek da bude tako. Ako ni zbog čega drugo, prirode obe ove planete imaju obilje zajedničkih osobina. Sličnost karaktera je naglašena, kao i crta strogosti, samokontrole i želje za moći. Saturn ima apsolutnu želju da pod kontrolom drži sav spoljni, a naglašeno materijalni svet, iz razloga što se oseća ugroženim od sila koje su van njegove moći. Pluton sa druge strane ima apsolutnu želju da pod kontrolom drži svoj unutrašnji svet kako bi lakše mogao da ostvaruje svoju svrhu, a koja se sastoji u rušenju i ponovnom nesmetanom građenju.

Ako se Saturn bilo čega boji to je svakako Plutonova večnost i sposobnost da sve proba i da doživi svako iskustvo, a to uključuje, ako je potrebno, i uništenje svega pa i sebe, a pritom da ipak uvek nešto ostaje i nastavlja da jača i da raste.

Pluton je u prednosti, jer ima sposobnost da se hrani krizama, sa naglaskom najviše na emocionalne krize, a iz razloga što se najveći broj smrti i ponovnih rađanja dešava na nivou želje. Ljudi pojedinačno su u velikom procentu okrenuti svojim osećanjima i svom osećajnom životu ili prevedeno na srpski, njihove želje su im važnije od bilo čega drugog, a na tom polju je Pluton najjači.

Neispunjena želja ili na bilo koji način sprečeno ostvarenje želje dovodi do velikih psihičkih pritisaka i do strašnog akumuliranja neiskorištene i neupotrebljene energije na nivou psihe, koja se mora osloboditi kroz bilo kakav kanal ili će se u suprotnom vratiti ili ostati u čoveku te uništiti deo ličnosti i psihe koji ju je stvorio.

Kada posmatramo horoskop pojedinca lako vidimo u okruženju pozicije Plutona u natalnoj karti, gde se nalazi ta akumulirana i neispoljena energija i mesto na kome će se manifestovati ili videti, kada do eksplozije dođe. Takva oslobođena ili neoslobođena energija se često manifestuje kao okrutnost, ali se u osnovi radi samo o impersonalnoj destrukciji, a nikako o nekakvoj planiranoj ili svesnoj zlonamernosti ili sklonosti ka destrukciji.

Ipak, manifestacija sukoba prigušene energije koja se sprema da eksplodira i da se manifestuje kao vidljivo nasilje, okrutnost ili brutalnost se dešava kada se radi o lošem aspektu Saturna. Sa druge strane, bilo da se radi o ličnom horoskopu ili o uporednom horoskopu, gde, ako je Saturn druge osobe loše aspektovan sa Plutonom prve osobe, gotovo uvek dolazi do sukoba. Tako bi i trenutni aspekt koji se dešava na nebu mogao manifestovati veoma loše na relaciji Srbija – Kosovo, kao i na relaciji Hag – Srbija, pa i Amerika generalno sa zemljama koje su u znaku Jarca.

Uplivi koje imaju ova dva tela bilo da se radi na pojedinca ili na društvo ili naciju često su veoma dramatični i bolni iz razloga što ovaj aspekt može stvoriti borbu sila i to gotovo sigurno i neizbežno, ako saturnovska osoba ili država nije svesno upoznata šta se dešava. Treba znati i da glavni uticaj Saturna leži u činjenici da je on poslednje utvrđenje ili ljuštura, oklop ili štit pojedinca ili zajednice ili države te da je kod velike većine ljudi ili populacije generalno zaokupljen utvrđivanjem svojih bedema, kako bi onemogućio bilo čiji kako ulazak, ali tako i izlazak.

Borba je uvek prisutna, jer Saturn neizbežno želi da dominira situacijom, i to će uvek neizostavno pokušati, namećući nemimilosrdno svoju kontrolu, dok će Pluton sa druge strane na Saturna uzvratiti na sebi svojstven način – dopustiće sebi da mirno sedi i čeka, jer je njegova reč neopoziva i na kraju uvek pobeđuje (takvu taktiku su imali Rusi i Staljin na napade Hitlera u Drugom svetskom ratu, dozvoljavajući Nemačkoj dolazak do pred Moskvu…a zapamćena je i izjava Staljina da ako Rusa pogine 100 miliona i Nemaca će poginuti isto toliko ali Rusi to sebi mogu dozvoliti jer će ih uvek ostati bar duplo više )

“… Ja imam sliku i Pirineja i Alpa, i jednog istinski nadmoćnog vojskovođe što se Hanibal zvaše. A još više imam sliku njegovih slonova na kojima ratnici jašu. A Cezar ih čeka, i pobedi…”  (Goran Milekić )

Nekad, ako se radi o horoskopima pojedinaca, o uporednim horoskopima ili o horoskopu nekog para, pa ne retko i o horoskopima država, pojedinačno će izbegavati da priznaju da borba uopšte postoji (i sami smo izbegavali da priznamo da borba na Kosovu postoji desetine godina), ali Pluton u sebi nosi takvu energiju da će uvek buditi ista osećanja u osobi ili društvu koje je napadnuto.

Povod za borbu može biti benigan i gotovo smešan, ali u svakom slučaju postavlja važna pravila za buduća ravnanja. Obe strane u borbi znaju i osećaju da je pobeda od prioritetnog značaja i važnosti, jer samo pobeda odlučuje ko će na kraju upravljati odnosom i ko će vladati, a zbog toga je dramatičnost neizbežna i neizostavna.

Na kraju, borba ova dva odnosa, ne baš uvek, ali obično se završava uništenjem nekog dela saturnovske osobe ili društva, a osoba ili društvo mora uvideti (cilj je da uvidi) da je neophodno da kompletno preispita sebe i transformiše sopstveni odbrambeni sistem, jer se odbrana pokazala kao potpuno neefikasna i nemoćna protiv Plutonove energije.

Osoba, zajednica ili društvo u celini, čiji je Pluton aktiviran ili je u natalnom kontaktu, će i inicirati, uzrokovati i izdejstvovati kraj jedne faze u saturnovskoj osobi, zajednici ili društvu te početak potpuno nove. Treba imati na umu da Pluton uvek cveta u ovakvoj vrsti konfrontacije i borbe.

Čovek ili društvo u celini, mi sami na kraju krajeva kao pripadnici arhetipske saturnovske nacije, retko će moći da iskuse osećanje uzajamne veze sa ostatkom sveta pre nego što shvate i integrišu svoju saturnovsku stranu, kao i želju da drže pod kontrolom sve spolja i da zidaju bedeme jeda i prezira, jer tako će uvek stajati senka između njega, njih i drugih.

Postojanje saturnovske strane deluje kao potvrđivanje sopstvene različitosti i služi za uveravanje sebe da si bolji, mudriji, racionalniji i više u pravu od drugih ljudi, jer su inferiornije i nezrele osobine sakrivene u senci. To obično za posledicu ima da drugi ljudi uvek izgledaju mračni, a pojedinac svetao ili svetliji od drugih, i to više nego što jeste.

Za ove osobe i zajednice je energija Plutona kao opijat, kao kajak na divljim vodama ili kao ispitivanje ponornica. Energija survajvera u izazovnim i opojnim džunglama Amazona, ali oni se plaše. Plaše se da će završiti na dnu ili opijeni. U čeljustima pirana ili krokodila.

Pluton preti da se naruši stabilnost i nosi sa sobom potrebu za rušenjem te potrebu da se prođe kroz iskustvo i iskušenje. Neumoljiva želja Saturna da sve kontroliše i ništa ne menja je izvor svih nevolja kada je u kontaktu sa Plutonom.

Kada bi pojedinac ili društvo moglo videti sebe i povući neke svoje stavove te pošlo u susret transformaciji i izazovu, tada bi tek bili u mogućnosti da svet oko sebe, okruženje, partnera i druge vide jasno. Tek tada bi mogli da shvate da svet oko njih ne predstavlja pretnju.

Integrisanje Saturna je neophodan uslov za korišćenje energije Plutona.

“No, to nije važno… važno je spustiti se na dubinu na kojoj postoji grob, pa u grobu – mač, od tako skovanog gvožđa da istrunuti nikad neće. Onog što umre mlad u Indiji, a zove se Aleksandar Makedonski…” (Goran Milekić)

 

Milan Šašić