I sama pomisao na ovaj aspekt zna često da misli povuče u osećaj straha.

Svesno ili nesvesno mi razmišljamo o fatalnosti, konfliktu i ljubavnim jadima. Karmički posmatran ovaj odnos, kroz astrološko proučavanje, ukazuje da se radi o pradavnom konfliktu ili o konfliktu koji se provlači vekovima (kroz genezu, karmu ili iz inkarnacije u inkarnaciju).

Čini to u okvirima koji predstavlja Pluton, a to je, svakako, preobražaj i transformacija, i Venera, koja je u osnovi ljubav. Iskustva emocionalnog, psihičkog ili fizičkog zlostavljanja predstavljaju u osnovi ili karmičko ili genetsko nasleđe (nekad se to naziva i prokletstvo).

U čovekovom nesvesnom, kao u bančinom sefu ili na hard disku, ostala su ova sećanja i uspomene, ali kao dug koji se mora platiti. Zato se ove osobe rađaju sa urođenom sumnjom i nepoverenjem prema svetu i drugima, a uvek su im kroz život čest pratilac pitanja koja stižu negde iz dubine njihovog sopstva – ko su sad ovi ili ovaj, koji su mu motivi, šta sad hoće od mene? Ipak, ovaj odnos ima svojih jakih nijansi i zahteva ozbiljno tumačenje.

Ono što predstavlja Venera ogleda se kroz njena vladarstva znakovima Bika, koji znači plodnost, i Vage, koji znači odnos, a u prirodnom odnosu sa znakom Škorpije (Škorpija je prirodno sedmo polje znaku Bika, i Ovan, kome se uz Marsa kao vladara pripisuje, i Pluton je prirodno sedmo polje znaka Vage) u kontaktu sa Plutonom, neprikosnoveno zahteva da se, pre stupanja u bilo koju vrstu odnosa i veze, prvo mora naučiti – ljubav prema sebi samom, kako voleti sebe i kako se uopšte odnositi prema sebi.

Odnos Venere i Plutona u natalnom horoskopu znači da osoba mora kroz život učiti i naučiti lekciju – kako da nauči da prepozna i odgovori na sopstvene potrebe i zahteve te kako da stigne do samopouzdanja i samostalnosti, jer jedino tako, i samo tako, se može ostvariti veza bilo kog tipa. Jedino tako se može ostvariti uspešan i zadovoljavajući odnos. Znači – ko ne nauči da voli sebe i ko ne uspe da ostvari kontakt prvo sa sopstvenim bićem i dođe do samopouzdanja, nije u stanju ni da voli druge.

 

Česta mana oba pola, bar kada su odnosi u pitanju, a u odnosu ove dve planete, su prevelika očekivanja od druge strane u odnosu, šta ta druga strana treba da učini ili ostvari pojedincu lično. Često se u odnos ulazi sa predubeđenjem šta će biti ili neće biti ispunjeno, očekuje se da partner zadovolji sve potrebe koje osoba sama projektuje u sopstvenoj svesti i očekuje da joj druga strana to ispuni (tu svakako generalno prednjače pripadnici znaka Bika i Vage, mada, ni Škorpije i Ovnovi ne zaostaju mnogo), a to se dešava isključivo iz razloga nedostatka samopouzdanja i nesposobnosti da osoba sama ostvari svoje potrebe.

Aspekti Venere i Plutona u horoskopu zahtevaju i da osoba nauči da se veže, stopi i sjedini sa drugom osobom ili sa drugima, a na taj način se transformacijom ruše ograničenja koja su prisutna pojedinačno u obe strane. Tačnije, aspekt Venere i Plutona ima za zadatak transformaciju i preobražaj kroz sjedinjavanje, iz razloga što i karmički i genetski, ali i što je takvim osobama rođenjem dato, da ne znaju da se odnose prema sebi nezavisno od veza. Ove osobe uglavnom nemaju nikakvo samopouzdanje i ne znaju kako da odgovore na sopstvene potrebe i želje sami i ne vezano za druge ili partnera. Jednostavno, uvek zavise od drugih.

U velikom procentu ove osobe imaju unutrašnji osećaj da ne mogu da funkcionišu i da su nekompletne, ako nisu u vezi sa nekim. Ništa im nije potpuno dok ne podele sa partnerom, uglavnom. To u osnovi ne mora da bude loše, ako osoba ima samopouzdanje, ali je jako loše kada je to instinktivna ili gotovo animalna potreba, koja podseća na davljenika koji se hvata za slamku. A otuda vrlo česti su problemi nemogućnosti osobe da se odvoji od partnera, čak i u situacijama nasilja. Sigurno mnogima nije jasno kako (uglavnom žene) dozvoljavaju sebi dugogodišnje trpljenje nasilja, loše odnose i grčevito držanje, čak i za lošu osobu.

Jedna od karakteristika kontakta Venera i Pluton je magnetična privlačnost, ali se u većini slučajeva pomisli da se radi o magnetičnoj privlačnosti same osobe koja privlači druge ili privlači opasnost (što je donekle tačno). Zapravo se radi o tome da osobe sa ovim kontaktom ustvari magnetično privlače drugi, i to naročito oni koji predstavljaju simbol nečega što sami nemaju ili im nedostaje, a potrebno im je. Nešto kao kada u jednom horoskopu, recimo, nedostaje neki od elemenata koji pokušavamo da nadoknadimo (lično nemam elemenata vazduha i kroz osobe koje imaju naglašene vazdušne znake kompenzujem taj nedostatak). Dakle, osoba uglavnom ne privlači druge već samoj nedostaje nešto što prepoznaje kod drugoh i ka tome se okreće, a sa osećajem ili opravdanjem da se radi o njihovoj sudbinskoj drugoj polovini ‘jabuke’, a i dalje ne znajući niti pokušavajući da otkriju da to za čime tragaju postoji u njima samima. Opet ponavljam da to ne mora biti loše uvek, posebno ako se međusobno privuku osobe sa dobrim uporednim aspektima ova dva tela i tada deluju kao potpuna celina, ali je opet loše ako jedno ostane bez drugog kada nedostaci samostalnosti i samopouzdanja postaju vidljivi i problem.

Privlačnost ili magnetizam se ogleda i u osobini ovih osoba da kada ustanove ili odrede metu ili cilj (obično partnera, ali i kada je karijera u pitanju postoje jasni ciljevi i mete) u svrhu obezbeđivanja sebe u pogledu da osvoje i prisvoje taj cilj i metu te da obezbede to šta im je potrebno, ove osobe kreću u akciju koja se ogleda najčešće kroz manipulaciju emocijama i osećanjima (ljubavnim) drugih i na taj način stupaju u vezu sa predmetom želje. Uradiće sve što je potrebno i osmisliće najgenijalnije ili najpodmuklije načine kako da osvoje to što su zamislile. Nekad tajno i prikriveno, nekad koristeći se okultnim ili magijskim, nekad mafijaškim metodama i strategijama, a nekad potpuno otvoreno  i direktno bez ijedne predrasude. Dakle, bez obzira što su i sami često na meti i bivaju cilj, posedujući ovaj odnos u natalnoj karti, mnogo češće su sami takvi i mnogo jača osobina je da njima neko bude magnetično privlačan, jer je njima spoljašnja stvarnost metafora za njihovu unutrašnju stvarnost.

A posledica ovako stvaranih i stvorenih veza i odnosa je više nego često podloga za nevolju. Ovakve veze i odnosi su prepuni kriza, psihoza i emocionalnih (pa i karmičkih ) problema. Šta se zapravo dešava? Dolazi do neverovatno snažne projekcije ličnih očekivanja i želja, i to više nego često podjednako neverovatno nerealnih, na drugog ili od strane drugog, na osobu sa kontaktom Venera – Pluton. U ovako stvorenim odnosima ljubav, njeno pružanje i davanje, ispunjavanje želja ili ostvarenje i ispunjavanje potreba je uslovljeno ispunjavanjem sopstvenih potreba. Ove osobe vrlo često od sebe i svojih potreba ne vide ništa i nikog oko sebe, niti ih interesuju tuđe potrebe, i obratno. Često cela porodica ispašta ili je žrtva, jer ove osobe nemaju prema nikom nikakva osećanja niti ih potrebe (čak ni dece) ne zanimaju, a ako njihove potrebe ostanu nezadovoljene u stanju su da pribegnu svim vrstama uskraćivanja (seksualnih, ljubavnih, emotivnih) potreba, u znaku odmazde, i koriste se svim vrstama manipulacije i laži (ako je Neptun prisutan)

Ovakve situacije, gde dolazi do sukoba iz razloga – čije će potrebe biti ili ne zadovoljene, čije će želje biti ili ne ispunjene, ko je uskraćen i oštećen a ko nije, ko je mučenik a ko ne, ko je u pravu i ko nije, i stotine uzročno posledičnih smicalica, pitanja i kontra pitanja, su više nego često dovodile i dovode do teških ljubavnih i porodičnih drama i scena. I isto tako, često su ovakve situacije dovodile i dovode do okončavanja veza i brakova, do rasturanja porodice. I uvek ili bar često se sve završavalo sukobima i, ne retko, teškim scenama, stradavanja i smrtnim ishodima. Venera je brza planeta i često pravi aspekte sa svim planetama. Neutešan i poražavajući statistički podatak je da se u Srbiji desi oko 100 ubistava godišnje izazvanih ljubomorom i posesivnošću (što je svakako značenje i odnosa Venera – Pluton).

Jedno od značenja ovog kontakta je i strah osobe da će im se izmaći tlo ispod nogu. Često su povučeni u sebe i nekako hladni, nesposobne da se predaju osećanjima ili da se oslobode i predaju, ako su u vezi. Nikako im ne uspeva da se potpuno opuste. To je naglašenije ako su uz kontakt Venera – Pluton prisutni i Saturnovi aspekti, a tada je i snažnije prisutan karmički deo priče. Tada su obično osobe sa kojima stupaju u vezu već datirale u njihovim prošlim inkarnacijama, obično su već bivali ranije u vezi, a napetost i krize nastaju iz razloga rešavanja neraščišćenih računa koji su ostali kao karmički dug koji je potrebno da se sada rešava. I ne retko su uloge zamenjene, i osoba koja je sada žensko bila je muško, i obratno.

Problem koji nastaje kada su ove dve planete u pitanju se često ogleda i u tome da ljubav ovih osoba ili odnos sa drugima traje onoliko dugo koliko traje i njihova potreba zbog koje su ušli u vezu ili odnos. U stanju su da održavaju, odnosno da manipulišu vezom, sve dok im je potrebno, dok ne iscrpe sve resurse ili dok se ne zadovolje. Samo u jednom momentu (uglavnom osoba koja je vlasnik Venera – Pluton odnos) ustanovi da više nema nijednog razloga niti motiva da se dalje zadržava u vezi ili odnosu (može se raditi i o firmi, sve zavisi dosta i od polja kojima su ove dve planete vladari) i tada je bez ikakvog daljeg objašnjenja prekida i odlazi. Druga strana ili partner ponekad budu ti koji na taj način prekidaju, ali vrlo često oni su ti koji se nađu u čudu, obično im ništa nije jasno i žele da nastave vezu. U svakom slučaju jedna od strana u vezi nikad ne stekne i ne uvidi, ni na koji način, da je vezi kraj ili da je blizu kraja, i da dolazi do razilaženja. Ili bivaju napuštani (što je češći slučaj) ili napuštaju i sami, a sama suština problema je potraga za ličnim zadovoljenjem (ispunjenjem). Što bi rekao Rambo Amadeus: “… uvek misle da je na tuđoj livadi kvalitetnija ispaša”.

Nisu isključeni ni slučajevi da ne dolazi do razdvajanja, ali se svakako dešava da se osobe sa odnosom Venera – Pluton nađu na iskušenju i u poziciji da dok su u vezi ili braku osete jaku privučenost drugom osobom (ili institucijom . To opet na određen način ima svoju podlogu i objašnjenje, kao i na individualnom nivou. Osoba obično biva privučena i sa željom da kompenzuje stvari koje joj u postojećoj vezi nedostaju. A tražiti ispunjenje na drugoj strani je gotov problem, pogotovo kada je u pitanju veza ili brak (malo je blaže i bezbolnije, ako je u pitanju radna organizacija, sportski klub i slično), jer ipak je u osnovi ovog aspekta nekada fatalna privlačnost i privrženost, kao i zavisnost kao jedna od jačih osobina odnosa Venera – Pluton (a način na koji se rešava bilo koji konflikt ili problem Venera – Pluton je direktno stvaranje karme za buduća pokolenja).

Ako osoba izađe iz određenog odnosa karma se prenosi na sledeću inkarnaciju ili na buduća pokolenja, jer karma koja je pokrenuta u prvoj vezi mora biti nastavljena bilo kada u vremenu budućem. Ako se pak u vezi ostane, a želje ostanu neispunjene, one se prenose na neko drugo vreme. Situacija je poprilično složena i teška, ali sam ličnog stava i mišljenja da je loš odnos bolje prekinuti i ne dozvoliti da preraste u trpljenje, bilo koje strane u odnosu.

Problem predstavlja i nejednakost u vezi, a u smislu da jedna strana ima više moći, vlasti, uticaja, novca i slično, od druge. I ako osoba sledi, bez obzira na sve, i vodi je samo privlačnost i insistira da nađe zadovoljenje samo onoga što joj u tom momentu fali ili što misli da joj nedostaje, tada automatski ta druga osoba postaje važnija. Viđamo često slučajeve gde su partneri potpuno zanemareni u odnosu na neke druge osobe koje bivaju postavljene po važnosti iznad partnera (to se može definisati i kao preljuba). Osoba koja je treća često koristi situaciju (pogotovo ako je jak i finansijski motiv), jer je svesna da je potrebna u segmentima gde zadovoljava potrebe i često vešto manipuliše osobom sa Venera – Pluton kontaktom i vešto održava poziciju. No, dešava se i obratno, gde treća osoba biva privučena Venera – Pluton magnetizmom (zaljubljenost) kada dolazi u poziciju da bude kontrolisana i ne retko iskorišćena (žene sa Venera – Pluton aspektom su često korišćene u političke svrhe i za zadobijanje kontrole nad vladarima ili svima od kojih zavise neke sudbine). Ali kako god gledali na stvari sve nabrojano je potencijalni sukob za sve koji su u igri. Fatalnost Plutona i izazov Venere su od postanka sveta više nego često bili uzrokom drama srca, fatalnih ljubavi, ali i svetskih sukoba i ratova.

Kroz praksu, kao i kroz svu astrološku literaturu, retko se može pročitati ili naići na tumačenje koje ne ukazuje na osobe koje su se sukobljavale ili da nisu imale problema, kako u vezama tako i u odnosima generalno. Ne mora se raditi, odnosno ne radi se često, zbog Venere o javnim revolucijama, ali uvek su to osobe sa naglašenom sklonošću da se sruši sve što predstavlja tabu, sa naglaskom na ljubavne i erotske odnose najviše. Ove osobe su menjale ustaljena pravila ponašanja i ustaljene šeme u poimanju ljubavi. Ovo su zasigurno osobe koje možemo poistovetiti i sa izrazom perverzija. A uspeh, ako se to tako može nazvati, ili tajna uspeha, što je bliže Plutonu, leži u tome da upravo potrebe koje izlaze iz okvira i koje su tabu, koje se graniče sa svim oblicima seksualne i ljubavne slobode privlače druge, i uvek su privučene osobe koje su u potrazi za istim iskustvima. Unutar jedne veze osobe sa Venera – Pluton aspektom verujte da je sve dozvoljeno i eksperimentiše se sa svime.

“Svi tabui nestaju i sve postaje dozvoljeno, i uživa se potpuno hedonistički.” (Markiz De Sad)

Kada je kontakt Venera – Pluton u pitanju može se izdvojiti osobina, ili pre potreba ovih osoba, da snažno kontrolišu druge ili pak mazohistički da budu kontrolisane. Naglašena je i osobina posesivnosti, gde u bukvalnom smislu posmatraju i doživljavaju partnera kao svoje vlasništvo, žele da ga poseduju kao što se poseduje lični predmet. To im omogućava emocionalnu sigurnost, ali i obezbeđuje ispunjenje svojih emocionalnih potreba u svakom trenutku, kada to požele, ne obazirući se na osećanja i potrebe druge strane. Ove osobe uvek žive sa stavom da drugi postoje da bi ispunjavali njima želje i ostvarivali njihove potrebe (nekad i drugi tragaju za njima iz istih potreba). Naravno da ovakav sistem življenja i takva vrsta kontrole ne može biti dobar ni za jednu stranu, ili bar ne dugo. Kada količina posesivnosti, ljubomore, sputavanja, kontrolisanja i ograničavanja dostigne kulminaciju, mora doći do trenutka pucanja kada odnos, veza, i likovi u njoj eksplodiraju (a nekad i implodiraju).

Kraj predstave nikad nije hepi end i gotovo uvek dolazi do razdvajanja, pa i do tragičnih završetaka. Ne kažem da je nužno, ali može se postaviti samo pitanje koliko osoba zaista želi da ostane u takvoj vezi ukoliko želi da ostane. I koliki je stepen posesivnosti. Stepen želje određuje stepen potrebe, a stepen potrebe određuje nivo kontrole.

Osobe sa kontaktom Venera – Pluton često su i veoma posesivne i veoma ljubomorne. Znaju biti naglašeno zle i osvetoljubive, nemilosrdne i okrutne, pogotovo kada osete ili shvate da je njihov partner uradio nešto što drma temelje veze ili braka, a to obično biva preljuba, ali vrlo često, i samo otuđenje i bežanje od uslova života ili pravila, kao i spomenutih neispunjenih želja i potreba. Pokazuju najmračniju stranu svog bića uvek kada se osete poniženim ili kada ih zloupotrebe ili povrede, a obzirom da je karma puno u igri u ovom odnosu, ove osobe retko otvoreno pokazuju naklonost ili ljubav prema nekome, a iz straha da će kad tad biti razočarane ili povređene. Nikad se ne otvaraju emocionalno i nikad se ne opuštaju i ne prepuštaju do kraja. Uživaće u dominaciji i u perverzijama. U igrama razne vrste, ali uvek su u stanju da kontrolišu emocije ili da manipulišu njima.

Osobine pojedinaca sa kontaktom Venera – Pluton su i takve da osim sopstvenim vladaju i osećanjima drugih. Znaju zašto se neko oseća tako kako se u datom trenutku oseća. Moraju uvek da znaju zašto im je potrebno bilo šta, ali i zašto je drugima potrebno bilo šta što im je u datom trenutku potrebno. U pozitivnom tumačenju ovo svakako može iznedriti osobe koje su u stanju da proniknu u druge ljude i bez da su sa njima u kontaktu, a naglašeno ako su nakupljeni mnogim iskustvima (mada kroz nakupljenu karmu mnoge osobe sa konjukcijom imaju urođenu sposobnost da gotovo gledaju kroz druge). A ove osobine dodatno utiču na ono što se u ovom aspektu definiše kao magnetična privlačnost (ili fatalna), na način da druge osobe koje su sa njima u kontaktu osećaju da oni mogu da osete koje su njihove potrebe i želje te da mogu da im iste ostvare. Isto tako, i osobe koje imaju kontakt ove dve planete podjednako mogu privući osobe koje imaju isti ili jači magnetizam od njih, a motiv je uvek isti.

Ove osobe generalno privlače samo osobe sa jakom (nadstvarnom) energijom i oni za koje osećaju da imaju energiju dovoljno jaku da ih prati i nadomesti njihovu. Ove osobe privlači snaga ličnosti i volja u ljudima da se uhvate u koštac sa nedaćama i svim životnim problemima. Ne mogu da podnesu slabe i površne, i one koje nazivamo običan svet ili narod. Njihov pogled na život nije površan i uvek pokušavaju da razumeju ona dublja značenja i smisao te šta se krije između redova izgovorene ili napisane reči i dela drugih. Uvek im je važan lajt motiv.

Kroz ceo tekst se provlači posesivnost i ljubomora, rušenje tabua, a to znači da kontakt Venera – Pluton stvara osobe izrazite senzualnosti i strasti. Gotovo svi koji imaju kontakt bilo koje vrste ova dva tela uživaju u seksu i u razmeni telesnih zadovoljstava. A oni sami fizički mogu biti kao senzor ili seizmički instrument. Dovoljno često već kada dodirnu nekog taj neko može da zna kako se i šta oseća ta osoba, ali i šta oseća prema onome sa kojima želi da ostvari intimni kontakt.

Bez obzira što ovaj aspekt generalno ne spada baš u prijatne i nešto preterano poželjne, u mnogim segmentima je kao izazivač problema, on može biti prevaziđen. Tajna leži u tome da ovi pojedinci nauče da se odnose prema sebi izvan odnosa i izvan veze te da nauče da funkcionišu kao individualci, samostalni (pa i samodovoljni) i sigurni u sebe, sopstvenu energiju i potencijale koji su im i više nego dovoljni.

Moraju se povezati sami sa sobom, verovati sebi i u sebe, a naročito voleti sebe, jer jedino tako će eliminisati potrebu za projektovanjem nerealnih potreba i očekivanja, pogotovo u pogledu partnerskih odnosa. To se često ogleda u rečenicama u redovnom životu na način kada se dele saveti da se prvo osoba ostvari, stvori karijeru, stekne izvesne pozicije i tek takva ostvarena i samostalna traži partnera za vezu.

Kroz takav proces osoba mora da nauči da ohrabruje sebe, da nauči kako se postaje nezavisna, i kako se stiče samopouzdanje. Odnosno to je posledica pravilnog pristupa i odobravanje datog saveta, kao veoma pozitivnog i korisnog (i za one koji nemaju kontakt ova dva tela).

Pozitivna posledica na kraju biva i to da ove osobe počnu da podržavaju partnera u vezi, čak i njegovo samopouzdanje, i da utiču snažno na način da se i partner ostvari te se potpuno izgubi potreba da se partner kontroliše. Često je i motiv sukobljavanja u odnosima i vezama, motiv ovog aspekta, upravo da podstakne proces da se savladaju potrebne lekcije.

Onog momenta kada pojedinci sa kontaktom Venera – Pluton prestanu da tragaju za smislom sopstvenog života izvan sebe, i ne kroz ili uz pomoć drugih, tek tada će biti sposobni da nađu i da se posvete određenoj osobi, ali tada osobi koja predstavlja njihov odraz i odraz njihovih sopstvenih viših razvojnih zahteva. Tada veze i odnosi postaju kvalitetni i razvijaju se u pozitivnom smeru.

“Kada jednom preobraze energije aspekata Venera – Pluton, ove osobe postaju ne samo najbliskiji i najpoverljiviji ljubavnici i prijatelji, nego i osobe koje pružaju podršku i ohrabruju potrebe drugih da transformišu ograničenja i blokade njihovih sopstvenih života kako bi bili slobodni.” (Džef Grin)

 

Milan Šašić