Arkana u tarotu koja označava mesec novembar nosi naziv – smrt, a još je i obeležena brojem 13. Na prvi pogled sve to izaziva nelagodu. No, da razumete aspekte meseca novembra, prvo treba da razumete simboliku ove karte.

Kao vrata između vremena i večnosti, karta Smrt je postavljena na kraju ljudskog puta i ljudskih odluka, gde se skidaju sve maske, i kada se duh, prosvetljen ili ne, susreće sa samim sobom i sa zagonetkom drugih načina postojanja.

Ova karta u tarotu je simbol velikih promena, kada se sa nižeg prelazi na viši nivo razvoja. Ona je pokretač, jer završava se ciklus, u kome je možda bilo i pogrešnih odluka i postupaka, te dolazi do preobražaja na svim nivoima života.

Karta Smrt predstavlja logičan razvoj prethodnih događaja koji se nisu mogli sprečiti, kao i iznenadne promene, transformaciju tela i uma, potrebu za odbacivanjem staroga, a da bi se napravilo mesto za nešto novo, te obnovu zaboravljenih delova životne sile, pojavu novog kvalitetnijeg stvaranja.

Mi smo stvorenja navika, pa se na najplićem nivou opiremo promenama u našem svakodnevnom životu, čak i onim promenama koje smo svesno planirali. I kada postignemo nešto dugo priželjkivano, nostalgično se sećamo i ostajemo vezani za ono prošlo, i žalimo za prethodnim načinom života.

Arkana Smrt, upravo završava postojeće poglavlje i ostavlja prošlost iza sebe, ostavlja prostor za promenu statusa, odstranjuje nepotrebno, menja stare stavove, prolazi kroz ono neizbežno i vraća osnovama iz kojih se gradi novo.

Dakle, novembar je mesec ostavljanja prošlosti iza sebe. Odstranite nepotrebno, menjajte stare stavove, usredsredite se na suštinske stvari, jer nalazite se na putu neumitnih promena, a zatvaranjem jednih vrata otvarate druga, koja mogu da vam promene status. Završite neki stari deo poslovanja, privedite kraju nezavršene faze, ostavite sve iza sebe i krenite u nove sveže poslove.

Ovaj period je važan i za ljubavne odnose. Neke veze će doživeti preobražaje, a neke će se okončati. Ne držite se slepo nekih odnosa iz straha od promena ili samoće. Šta god da te promene donose i kakve god one bile, biće upravo onakve koje su potrebne i neumitne.

 

Nevena Đukić