MinjaNumeroKartaNumerološka karta je mesto zapisa važnih modela životnih aspekata i iskustava jedne osobe otkrivenih interpretiranih kroz tumačenje njenih brojeva. Ona je mesto na kome se svi aspekti postavljaju zajedno i čine preglednu celinu, koja daje mogućnost sagledavanja međusobne povezanosti.

Ona, takođe, sadrži jezik brojeva rođenog imena i prezimena, njenih samoglasnika, suglasnika i datuma rođenja. Sadrži sekcije za vrhunce, izazove, lične godine i lične mesece, i tako dalje.

Najzad numerološka karta predstavlja i “zapis” važnih ličnih događaja, preko kojih će se steći nova životna iskustva.

Rođeno ime i prezime – Svrha – Misija života

Tablica genetike

Želje srca

Naša ličnost kao fizička pojava

Kamen temeljac naše ličnosti

Broj intuicije

Broj inicijala

Lični broj – Životni put – Sudbina

Broj moći i cilja

Ciklusi rasta

Vrhunac

Izazovi

Četiri životna ciklusa

Lična godina

Lični meseci

Lični dani

 

Priroda ličnih veza – kompatibilnost

Pomoću jezika brojeva (numerološke karte) svake osobe može se sagledati njena kompatibilnost (dopunjivost i uzajamnost) sa nekom drugom osobom, kao i njihova međusobna povezanost.

Da bi se sagledali aspekti njihove veze, skladni ili netrpeljivi odnosi, potrebno je znati četiri osnovna životna aspekta njihovih brojeva.

– intuitivna perspektiva

– emotivna perspektiva

– fizička perspektiva

– intelektualno karakterne perspektive

Postavljanje karte kompatibilnosti dobija se opis životnih aspekata svake pojedine osobe na osnovu koga se može sagledati njihova međusobna povezanost.

Sagledavanjem jezika brojeva obe osobe fokusiraju se njihova intuitivna gledišta (unutrašnje duhovno privlačenje), njihovo emotivno psihološko privlačenje, njihovo fizičko privlačenje i njihova intelektualno karakterna povezanost.

Prilikom određivanja kompatibilnosti traži se ravnoteža i mogućnost iskustva. Ravnoteža interesa, želja, nastojanja i motiva uspostavlja se kada postoje dve ili tri glavne veze aspekata između dve osobe.

Postavka karte kompatibilnosti može dati uvid i otkriti šta je uzrok problema u vezi, kao i mogućnost prevazilaženja istog.

Kad osobe dobro poznaju svoje potencijale, obostrane želje i potrebe mogu spremno dočekati konfliktnu situaciju ili je izbeći, i na taj način ojačati zajedništvo i savezništvo u vezi.

 

Minja Jasmina