Amavasja u Abhiđit nakšatri ili dan mladog Mjeseca u sazviježđu “Abhiđit”. Ove godine ovaj dan, 23. siječnja, pao je unutar sazviježđa koje je, ustvari, izgubilo status sazviježđa.

Naime, Abhiđit se proteže od 6 stupnja i 40 minuta do 10 stupnja, 54 minute i 13 sekundi sideralnog znaka Jarca. Preklapa se sa sazviježđem koje nazivamo Uttara Ašada, a koje se prostire od 16 stupnja i 40 minuta sideralnog Strijelca do 10 stupnja sideralnog Jarca.

Abhiđit, ustvari, i nije posebno sazviježđe, ali ipak ima poseban status među sazviježđima. Naime, njegovo vrlo povoljno djelovanje je i zaslužno za oduzimanje statusa. U “Mahabharati” je opisan sljedeći incident:

Poznato je da dan mladog Mjeseca u ovom sazviježđu donosi izuzetno povoljne rezultate. Projekti koji se započnu na ovaj dan vode do uspjeha i pobjede. Gospodin Šri Krišna se zbog toga zabrinuo da će protivnici, u tada aktualnom ratu, iskoristiti povoljan utjecaj ovog dana i da će im to pomoći u pobjedi. Zbog toga je Šri Krišna oduzeo sazviježđu Abhiđit njegov status povoljnog i samostalnog sazviježđa, kako da suparnici ne bi mogli zloupotrijebiti njegov povoljan duhovni utjecaj.

Iako ovo sazviježđe nema svoj samostalni položaj i mjesto među ostalih 27 sazviježđa njegov utjecaj je još uvijek prisutan za one koji slijede put dharme. Njegovo ime doslovce znači “onaj koji ne može biti pobijeđen”.

Slučajno ili ne, ali ovaj dan mladog Mjeseca (amavasya) poseban je dan, koji ujedno predstavlja i početak ‘Kineske nove godine’, a poklapa se i sa aktualnim događanjem, odlučivanjem hrvatskih građana o članstvu u EU.

Kad sam radio na godišnjem horoskopu za 2012. godinu pogledao sam i stanje zvijezda za referendum, koji je iza nas. Na prvi pogled začudile su me neke povoljnosti koje se mogu vidjeti. Ali nakon što sam zagrebao po površini, stvari se i nisu pokazale onakvima kakve se čine na prvi pogled.

Naime, referendum o ulasku Hrvatske u EU, bio je dan prije mladog mjeseca, u vedskoj  terminologiji naziva Krišna Ćaturdaši, koji je inače poprilično nepovoljan trenutak.

Idući dan, bio je dan mladog Mjeseca. U svjetovnoj astrologiji Mjesec označava narod, a on je u ovom slučaju oslabljen. Čak bi se moglo reći da je na dnu svojeg eventualnog i mogućeg pozitivnog utjecaja.

Mars je tog dana bio stacionaran, nakon čega okreće svoje gibanje i postaje retrogradan, što je znak da će se relativno brzo pokazati da neke stvari nisu onakve kakve se sada čine. Također, može se desiti da se neka obećanja ne ispune.

U tom kontekstu možemo reći da lidere zemlje očekuje nešto neočekivano, uz mnogo truda i rada na dokazivanju. Neće sve ići kako je planirano i zamišljeno odnosno dogovoreno, pa će trebati pokazati mnogo snalažljivosti i kreativnosti (sposobnosti). Veliki test će uslijediti.

Što je onda sa povoljnostima koje se na prvi pogled mogu primijetiti? Jupiter i Saturn još uvijek tvore, nazovimo to, opoziciju koja je općenito povoljna za uvođenje novih promjena. To je poziv na odgovornost, pravednost i disciplinu, spomenutu u godišnjem horoskopu. Pogotovo za političku elitu važi ovaj poziv, jer će svaka nedosljednost principima pravednosti biti kažnjena, odnosno nedopuštena.

Normalno da to vrijedi i za svakoga od nas posebno i osobno. No, onaj tko je barem malo odgovoran se ne bi trebao šaliti tokom budućeg perioda, jer neće postojati puno prostora za kompromise.

 

Dean Valentić