AnaDominikRozenkvarc

Merkur je planet koji ima uticaj na našu intelektualnu osnovu, ali i na onu komunikacijsku. Budući da je najbliži planet Zemlji, on nosi energiju koju je jako lako percipirati.

Tako da na dan kada ovaj planet počne sa retrogradnom kretnjom, mi već osjećamo promjenu.

Merkur je prema rimskoj mitologiji bio glasnik bogova, pa kao takav on nam govori o svojoj prirodi koja je u glavnom,vazdušna.

Ovakva putanja Merkura će se zadržati do 25. oktobra.

Merkur vlada znakom Blizanca, pa je tako i bogat šarmantnom i blagom prirodom, iako je dosta hladan i proračunat, kada je tipičan.

Kada ga posmatramo kao tranzitni planet, on se u retrogradnom smislu može posmatrati kao vrsta gumice za brisanje u smislu našeg pogrešnog logičkog djelovanja na okolinu.

Nakon što smo imali stresan period u dogovaranjima i razmišljanjima, on će nam omogućiti da ispravimo pojedine pogreške koje su nastale u tom periodu. Ali, istovremeno nam može dati problema sa time da nas se čuje pravilno i da se koncentrišemo ispravno na stvari koje možemo ispraviti.

Njegova pozicija u Vagi govori da možemo njegovu energiju najbolje koristiti za probleme u ljubavi i na eventualne nesporazume sa partnerom, ako postoje.

U ovom periodu bi trebalo obratiti pažnju na ljude koji nam laskaju, i početi već razmišljati o strategiji koju možemo korisititi da ih odbijemo od sebe.

Naravno, u ovom periodu je moguće da ćemo vidjeti lijepu laž, a koja sakriva ružnu istinu, ali bi jako loše bilo reagovati na nju. Dakle, savjet za ovaj period je da posmatramo sve u okolini nas, ali da na malo toga reagujemo.

Zamislimo sada to kao momenat u kome sakupljamo informacije, kako bi složili bolje situaciju u kojoj se nalazimo i djelovali pravilno po pitanju nje, ali tek kasnije, kada za to dođe vrijeme.

Za ovakav Merkur bi bilo dobro koristiti, meditacijski, slijedeće minerale:

Rutilirani kvarc – može pomoći u odnosu sa partnerom.
Rozenkvarc – može djelovati pozitivno na našu ljubavnu situaciju.
Rodonit – može pomoći kod aritmija i ostalih srčanih tegoba koje može uzrokovati ovakva pozicija Merkura.
Bocvana ahat – u stanju je djelovati na nježnost pri ophođenju prema drugima u našoj okolini.

 

AnaDominik Rodić