Sokolovo oko je plavičasti kamenčić sa specifičnim šatonantnim reflekcijama, koje ga krase na sve moguće najljepše načine koje mu je utroba zemlje mogla podariti.

Dubina njegove indigo plavetne boje nam nudi oznaku njegove misterije koja u nama budi oštru prostranst racionalnog i duhovnog. Biti prostran nije jednostavno u današnjem svijetu, ali je jako potrebno.

Prostranost danas govori o svojstvu da budemo u stanju shvatiti da smo jedno i kao to jedno da smo veoma bitni, ali istovremeno možemo biti sve i osjetiti potrebe drugih.

Djelovanje sokolova oka nam omogućava da dosegnemo ovaj nivo i da upravo shvatimo bit preciznosti nad onim što činimo.

U današnjem vremenu, užurban tempo doprinosi stresu, koji može nastati iz korijena nedovoljne usmjerenosti kako bi postali prostraniji u spektru svoga djelovanja. Nedovoljnost angažmana u viziji razvoja sopstvene djelotvornosti će se vremenom ukazati na suženje spektra našeg djelovanja, pa tako će dnevne obaveze i poslovanja postajati sve naporniji i teži, iziskujući napor. Na kraju, ovakvo djelovanje može poremetiti našu grlenu čakru ili treće oko.

Obično prvo dođe do poremećaja trećeg oka pri kome ne vidimo u situacijama koje nas okružuju čisto i konkretno ono što nas čini rastrešenima, ili odbijamo da se suočimo sa tim problemom misleći da nismo dovoljno čvrsti za to. Vremenom, naše tijelo biva oštećeno nemogućnošću da nađemo umirenje i da se snađemo sa stresom.

Budući da se radi o trećem oku i grlenoj čakri, ovaj disbalans energije nas forsira da pri početku iskusimo: glavobolje, nervoze, češće upale grla i sinusa. Moguće su i pojave vrtoglavice, kao i pretjerana potreba za snom, ali i nesanica.

Kako se proces negativnog djelovanja gubitka fokusa nad balansom duhovnog i racionalnog povećava, tako još teže postići prostranost uma koja nam obogućava otvorenije sagledavanje situacije u kojoj se objektivno nalazimo. Takvo stanje uma još više pritišće naše fizičko tijelo, pa je to siguran put ka raznim oboljenjima grlene regije i regije glave.

Mora se još napomenuti da se u ovim stanjima sputava korištenje intuicije i empatije. Prvi simptom jakog oštećenja trećeg oka i grlene čakre su poremećaji hipofize i štitne žlijezde. Ako dođe do toga, onda postoji mogućnost da će ove čakre biti konstantno oslabljene.

Sokolovo oko spada u istu kategoriju minerala sa Tigrovim okom, Volovim okom, Tigrovim željezom i Mačijim okom.

Sastav mu je silicium dioksid, ali i krokodilit, odnosno specifična verzija plavog azbesta.  Azbest u ovoj plavoj formi ima blagotvorno djelovanje na uzbuđenje organizma koje izaziva stres. Ovaj element ne pripada mikroelementozi našeg tijela, pa tako kao element koji daje plavo obojenje je baš korespodantan sa grlenom čakrom i svojom vibracijom nudi energiju koja nas dovodi do stabilnosti.

Nakon toga, ista energetska vibracija balansira naš racio sa duhom i unosi nam početak ostvarenja pogleda nad onim što nam je predstavljeno kao prepreka do ostvarenja prostranstva u našoj duhovnosti i logici.

Pored azbesta, sokolovo oko ima u svom sastavu sljedeće elemente:

Silicium: Do nedavno nauka je konstatovala da silicium nema nikakvu funkciju u organizmu životinja. Novija istraživanja su potvrdila da je potreban za razvoj i čvrstinu koštanih kristala, ali i u razvoju tetivnog i hrskavičnog tkiva. Između ostalog, utiče na kvalitet noktiju i kože, a djeluje i na krvožilni sistem i kod zacjeljivanja rana. Ovo govori da prilikom druženja sa kristalom Sokolova oka djelujemo i na svoje fizičko zdravlje, donoseći bolje uvjete za naše zdravlje.

Željezo: Ono je uvijek skoro u strukturi koštane srži i krvi. Inače se nalazi i u hlorofilu, u kome obavlja istu funkciju kao i u krvi. Funkcija mu je vezivanje CO2 i O2, što govori da utiče u procesu disanja radi svog brzog procesa oksidacije. Željezo u Sokolovom oku omogućava davanje boljeg fokusa energije našem organizmu, pa tako bi sokolovo oko moglo biti uspješno u liječenju tumora, jer bi omogućilo fokus energije na potrebno tkivo, a ne na tkivo tumora. Sa psihološke strane omogućuje bolju koncentraciju, a samim time pojačava i realnost našeg viđenja situacije.

Natrium: On je vanćelijski element koji je odgovoran za stvaranje energije, mada u mineralu Sokolova oka on nije tako izražen. Samim time je blago energizirajući. Budući da mu energizirajuće svojstvo nije ispoljeno, ono koje jeste je nastojanje da regulira ravnotežu u organizmu između vode i stanica. Samim time se sjetimo da je voda uvijek simbol emocija u ezoteriji, a stanice su materija i može ih se smatrati zemljom. Djelovanjem energije kristalne rešetke ovog minerala on pospješuje nas da vidimo upravo osnovu balansa između duhovnog i racionalnog, te nas tako fokusira da proširimo naše vidike i otvorimo grlenu čakru, kako bi pozitivno uticali na otvaranje našeg trećeg oka.

Sokolovo oko je dio ovog planeta jednako kao i mi. Ono zaista ima u svojoj strukturi sve elemente koji su kompatibilni sa elementima našeg organizma, i kao takvi nam omogućuju da dosegnemo balans sa prirodom koji smo izgubili uslijed otuđivanja od nje.

Pored balansa, sokolovo oko će otvoriti naše percepcije prema svijetu i naći nam odgovore na pitanja o našoj suštini. Istovremeno, poput sokolovog vida koji je u carstvu životinja poznat po svojoj oštrini, ovaj kristal će nam dati uvid na naš život i poboljšati nam kvalitet istoga.

AnaDominik Rodić