Mesec = Arhangel Gavrilo = snaga duha

Mesec je simbol biološkog ritma. Kao nebesko telo koje raste, smanjuje se i iščezava, čiji je život potčinjen univerzalnom zakonu evolucije, rađanja i smrti, Mesec ima patetičnu istoriju, baš kao i čovek, ali mesečeva smrt nije konačna.

Zbog tog večnog vraćanja svom početnom obliku, Mesec je, pre svega, nebesko telo ritmova života. Mesec je kraljica misterija i daje mu se romantično značenje. On upravlja vodama, kišom, vegetacijom, plodnošću.

Mesec, takođe, simbolizuje i vreme koje prolazi. Mesec je za čoveka simbol prelaza iz života u smrt i iz smrti u život. Mesec, kao noćno nebesko telo, metaforički evocira lepotu i svetlost u mračnom bespuću. Ali ta svetlost je tek odraz sunčeve svetlosti, pa je Mesec jin, u odnosu na Sunce koje je jang.

Razumevanje Meseca započinje u istoj oblasti kao i razumevanje Sunca, od naših očiju, interpretirajući poemu univerzuma. Pored čiste luminoznosti, najupečatljiviji ključ za Mesec je stalna promenljivost prelaženjem kroz faze, i za razliku od Sunca, nikada nismo sigurni kakav oblik će preuzeti.

Funkcije Meseca su ritmovi kroz predosećajna delovanja, prilagođavanja, odražavanja, razvijanje sposobnosti da se oseća ili emotivno reaguje, razvijanje subjektivnosti, utisaka, kao i uma.

Zato je Mesec pasivan princip, voda, hladno, simbolički sever i zima, nasuprot sunčeve toplote. On je simbol plodnosti, kupa koja sadrži napitak besmrtnosti. To je pasivni, ali i plodni princip, noć, podsvest, imaginacija, psiha, san. On je sve što ono što je nepostojano, prolazno i podložno uticajima.

Mesec je parni princip, nežna i suptilna ženska energija. Posrednik je između prošlosti i sadašnjosti, sakupljajući potpunu pripovest čovekovog ličnog razvoja unutar mozga i tela, svako novo opaženo iskustvo, nesvesno preobraženo u predosećajne funkcije.

Na taj način su psihološki podignute zaštitničke forme uzora navika, instinktivnog ponašanja i reagovanja. Smatra se da ljudi, sa naglašenim Mesecom u svojoj numeričkoj matrici, teže zadržavanju prošlosti.

Nemir i promenljivost u ponašanju osobe često može biti pripisan aktivnom Mesecu u matrici. Mesec je, takođe, povezan sa najdubljim osećanjima, pripadnosti porodici i precima, naročito majci, a često je i proširen na nacionalni patriotizam.

To verovatno proističe iz moćnog odnosa majke i deteta, započetog još prenatalno i potom hranjenjem na dojkama, što su prvenstveno funkcije Meseca. Otuda, u izvesnim slučajevima, predstavlja pokazatelj kompleksa majke. Mesec vlada brojem 2.

Fiziološki Mesec se veže za funkcije probavnog sistema, limfnog sistema, tečnosti u organizmu, grudi, pankreasa, kao i nervnog sistema.

Mesec vlada brojem 2, i odlikuje ljude kojima je dvojka lični broj:

Ovi ljudi često imaju nestalnu prirodu. Vole lepe ukuse i mirise, vole hranu. Dvojke nekada mogu da budu usamljene osobe, jer naprosto vole samoću. Promenljivog su raspoloženja, miroljubivi su, pravedni i nežni, senzualni su, i naklonjeni umetnosti.

Veoma su bistri, ali im nedostaje odlučnost, pa ne mogu uvek do kraja da prate svoju životnu stazu. Oni mnogo bolje rade kada imaju nekoga da ih ohrabri, kako bi ostvarili svoje planove. Često su skloni promenama raspoloženja, ali mogu da budu vrlo kreativni, ako su u dobrom okruženju.

Dvojka će uvek tražiti saradnju i timski rad. I partner, bilo poslovni ili emotivni, imaće dobru saradnju sa njima, jer će ga snažiti blagost dvojke. Uvek će lagano sve postaviti na svoje mesto, jer dvojka će uvek biti ta koja pregovara, teši i posreduje.

Dvojka je strpljiva, pažljiva, nežna, ljubazna, i zato izuzetno dobro funkcioniše u društvu. Teži harmoniji, pa po svaku cenu i čini sve da tako i ostane. Dvojka poseduje naročitu sposobnost da preuzima tuđe osobine, kao što to čine pantomimičari ili glumci, noseći masku sa dva lica.

Zna da se drži skromno i omalovažava sebe, misleći da ne može da išta doprinese. Iskazuje veliko strpljenje i snagu, ali sve to poništava njena sklonost da postavljajući sebe u drugorazrednu ulogu, zanemari svoju lepotu i svoje zasluge.

Kao što se plima i oseka smenjuju pod uticajem Meseca, tako se menja i raspoloženje dvojki. Emocije imaju veliki uticaj na život ovih osoba. One se lako vređaju, može da ih isprovocira i beznačajna sitnica. U takvim situacijama zanemaruju bitne stvari, i prave još veće greške.

Ipak, dvojke nisu konfliktne, one se trude da izbegnu sukobe. Ne trpe sarkazam , a zbog žučne svađe mogu čak da padnu u postelju. Iako ne zaboravljaju uvrede i nepravdu koja im je naneta, ne čine ništa da se tome suprotstave.

Treba imati na umu da su dvojke mirotvorci. Dvojke treba hvaliti i veličati na svakom koraku. Dvojke nikada neće prirediti ni najmanju neprijatnost ljudima koji im se dive.

 

Nevena Đukić