Merkur u znaku Strelca ulazi u trigon sa Uranom, i ovaj aspekt će biti aktivan do 2. decembra. Napredne ideje koje imate mogu se sada realizovati pod nekim naglim i iznenadnim prilikama.

Poslovni planovi i dogovori koji se budu u ovom periodu aktivirali neočekivano, mogu se odvijati nenadanom brzinom. Optimistično prihvatanje intelektualne nadogradnje i učenja koje mogu doneti brze promene koje se dešavaju preko noći.

Misli mogu dosezati daleko, pa se može javiti ideja o pokretanju posla koji je vezan za trgovinu na veliko. Biznis koji će omogućiti posao preko granice, koji može biti i rizičan i zahteva eksperimentisanje sa nečim novim i nesvakidašnjim.

Ovaj vatreni trigon deluje naglo, donoseći potrebu za slobodnim i nezavisnim iznošenjem stavova, aktivirajući neke reformatorske namere i ideje koje mogu delovati idealistično, ali bez nekih konkretnih i realnih činjenica.

Potrebna je opreznost u planovima, koja u ovom trigonu nedostaje, jer Merkur u znaku Strelca ulazi u nepovoljan aspekt (kvadrat) sa svojim dispozitorom, Jupiterom u znaku Device. Neka nenadana i turbulentna okolnost i situacija, koja je obećavala velike promene, mogla bi biti preterano idealistički i naivno shvaćena.

Merkur je u kvadratu sa Jupiterom, i ovaj aspekt će imati jako dejstvo sve do 5. decembra, pa treba biti oprezan da se misaono ne precenjuju neke situacije i da se zbog preteranog optimizma onemoguće neki praktični i opipljivi rezultati.

Ideje koje su povezane sa nekim poslovnim aktivnostima ne bi trebalo da budu lakomislene i naivne, jer se zbog nemarnosti i ne obraćanja pažnje na neke detalje mogu propustiti neke povoljne situacije koje bi donele neke konkretne rezultate.

Isto tako, dokumenta i papirologija koja imaju veze sa putovanjima, odlaskom u inostranstvo ili dobijanja vize i boravišne dozvole za rad preko granica, mogu imati prepreke i probleme zakonske prirode. Treba obratiti dovoljno pažnje na takve papire, jer se može podvući neka sitna greška, problem u nekom malom detalju koji je nastao iz lakomislenosti i nepažnje.

Možda razmišljate kako bi trebalo da uložite u svoje znanje, upisujući neki kurs i školu da biste imali povoljne šanse da napredujete u poslu. Obratite pažnju da to što upisujete bude praktično iskoristivo u svakodnevnom poslu i radu.

U ovom kvadratu postoji problem da se neke moderne i napredne ideje iskoriste na povoljan način u poslu i kroz poslovno i radno okruženje. Preterano entuzijastični poslovni planovi mogu imati prepreke da se postigne poboljšanje kroz neke realne, praktične i konkretne poslovne mogućnosti.

Ako imate neke dileme vezano za napredak, treba razumnije pristupiti situaciji da se sopstvene ideje ne precene i ne dovedu do finansijskih gubitaka.

Najviše će ove aspekte osetiti osobe koje u svom horoskopu imaju među ovim planetama aspekte.

 

Jasmina Akin