Merkur i Saturn uvek govore o mentalnoj stabilnosti i snažnom karakteru. Osobe koje u natalnom horoskopu imaju aspekt ove dve planete uglavnom poseduju jak intelektualni kapacitet i odlično pamćenje.

Karakteristično je da ove osobe imaju metodičan i sistematičan način razmišljanja, i takav pristup stvarima u životu. Merkur i Saturn daju ozbiljan um, ali isto tako naglašavaju skepticizam i pesimistične poglede na svet. Ove ljude nije lako ubediti i naterati ih da promene svoj način razmišljanja, jer su poznati po krutom karakteru i nepromenljivosti ličnih stavova i mišljenja. Oni u svemu traže dokaz i činjenicu, jer drugačije ne mogu da veruju.

Nisu skloni apstraktnom načinu razmišljanja, jer svaku svoju viziju ili ideju teže da materijalizuju i ostvare u fizičkom smislu. Izuzetno su precizni i pedantni u svemu što rade. U stanju su satima da proveraju već završene poslove kako bi moguće greške sveli na minimum, odnosno sve uradili perfektno. Aspekt Merkura i Saturna čoveku pruža strateški i matematički um, težnju da u svojoj glavi već ima sve pripremljeno i dobro iskalkulisano, jer pozadina ovog aspekta krije veliki strah i nelagodu od svega nepredviđenog i iznenadnog.

Ovi ljudi ništa ne prepuštaju slučaju, njima je primarni cilj da ovladaju situacijom ili problemom, jer za njih to predstavlja jedini način da svoje planove uspešno realizuju. Nisu skloni preuzimanju rizika i prepuštanju nekoj ”višoj sili”, jer žele da konce drže u svojim rukama, i sami kreiraju svoj život.

U međuljudskim kontaktima mogu delovati distancirano i previše obazrivo, mnogo toga uzimaju sa rezervom, što u očima sagovornika može izgledati kao manjak optimizma i pozitivne energije. Dok su sa druge strane njihova mentalna stabilnost i racionalno razmišljanje najuočljiviji u problematičnim  i tragičnim trenucima. Tada ove osobe ostaju potpuno pribrane i sa stabilnim nogama na zemlji, što im omogućava da odreaguju adekvatno i u pravom momentu, izbegavajući prepuštanje panici i potpunoj blokiranosti u stresnim događajima.

Aspekti Merkura i Saturna donose jaku sponu sa prošlošću, pa se neretko ove osobe vezuju za prostor, stare predmete i poklone, jer za njih uspomene zauzimaju važno mesto u svakodnevnom životu. Ukoliko je aspekt između ove dve planete povoljan, tada osoba ima sposobnost da na pravi način iskoristi naučeno iz prethodnih iskustava, u suprotnom, sa nepovoljnim aspektima ova osoba vrlo lako ostaje zarobljena u starim navikama i pogrešnim obrascima ponašanja.

* * *

Trigonski i sekstilni aspekti  ove dve planete se smatraju izuzetno povoljnim. Osobe sa ovim aspektima su stabilne prirode, jakog karaktera i intelekta. Lako usvajaju znanje, ali isto tako umeju i da ga praktično primene. Ovo su vredni i predani ljudi, spremni da uče i nadograđuju svoje znanje dok su živi. Skloni su samoukom načinu učenja i istraživanja.

Umeju da budu previše melanholični i vezani za prošlost, ali ipak iz nje znaju da izvuku najbolje, jer uče na svojim greškama i prethodnim iskustvima. Nisu teški sagovornici, iako u početku mogu delovati rezervisano i nezainteresovano. Međutim, kako vreme odmiče, polako stiču poverenje u druge što ih podstiče da se otvore i da izgrade kvalitetna prijateljstva i saradnje.

Obično nemaju širok krug prijatelja oko sebe, iz razloga što traže prave vrednosti u ljudima, odnose koji traju i vremenom sve više jačaju. Ovo su odani i lojalni ljudi, koji su uvek spremni da za drage ljude ”podmetnu leđa” i da pomognu u najtežim trenucima.

Kvadratni i opozicioni aspekti  Merkura i Saturna mogu biti iscrpljujući u psihološkom smislu. Osoba je čvrstog karaktera, ponekad i previše, jer ni po koju cenu ne odstupa od već izgrađenih stavova i mišljenja. Teško prihvata inovacije i nove mogućnosti, jer se čvrsto drži već oprobanih i sigurnih metoda.

Naglašen skepticizam, pesimizam i težina misli. Ovi ljudi u sve unose dozu ozbiljnosti i sumnje, teže se i opuštaju, jer često imaju osećaj nekog tereta koji im ne dopušta da se drugima potpuno otvore. Loši aspekti Merkura i Saturna ne umanjuju intelektualni kapacitet osobe, čak štaviše, produbljuju ga, jer čoveka podstiču da se fokusira i potpuno posveti temi ili poslu kojim se bavi.

U međuljudskim odnosima, ovi ljudi mogu delovati kao teški sagovornici, jer obično ostavljaju utisak namrgođenosti i prevelike ozbiljnosti. U konfliktnim trenucima reaguju veoma naglo i sa impulsivnim reakcijama. Mogu biti veoma glasni u odbrani svojih stavova i mišljenja, u čemu neretko pribegavaju cinizmu i zajedljivosti.

Konjukcija  Merkura i Saturna je veoma intenzivan aspekt koji osobu može odvesti u dve krajnosti. Ili u preveliku ambiciju i posvećenost ili u potpunu letargiju i pasivnost. Znak u kome je ova konjukcija smešetena, igra važnu ulogu, jer predstavlja način na koje će obe planete ispoljiti svoju energiju.

Ovi ljudi su u glavnom veoma stabilni, skloni analitičnosti i racionalizaciji. Prvenstveno se vode razumom, a ne srcem, i u svemu traže logično objašnjenje i činjenično stanje. Intelekt je naglašen, lako se ulazi u fokus i koncentraciju.

Osobe sa ovim aspektom su često privučene istraživačkom radu, detaljnom i preciznom izučavanju i rešavanju zadataka. Ovi ljudi su veoma istrajni i dosledni u svojim ciljevima, što im često omogućava da ostvare velike uspehe, pre svega u karijeri i obrazovanju.

 

Dunja Ilić