Bojeva municija, vojnik na straži, osmatračnica, pucanj u brdima, pocepana uniforma, uznemiren pas, potmulo režanje…

Tišina, čeličan pogled, sudar bajoneta, bljesak oštrice i…

Pobeda, naravno!

On je iznad svega pobednik, tu leži ključ za Marsa u Jarcu.

Nakon velikih rasprava o religiji i filozofiji, nakon svih kilometara koje je prevalio boravkom u Strelcu, susreo razne akademike i sveštenike, saslušao mudrace u podnožju Sinajske gore, boravio u hodočašćima kako bi spoznao svrhu i suštinu, vitez Templar je shvatio.

Shvatio je da iako se njegova vera ne dovodi u pitanje, jer je jača od stubova Hrama, da su u njegovom srcu odavno ispisana imena Jahin i Boas, da je ritualni tepih sačinjen od suprotnosti crnih i belih kvadrata zapravo mozaik njegove Duše, jer je njegova svrha večna borba u slavu Heraklitovog Polemosa, sazdana u vatri koja se s merom gasi i s merom pali, kako bi dosegla Apsolut.

Takođe, shvatio je da se za centralno mesto među stubovima katedrale koju je s velikom pažnjom izgradio mora izboriti u Saturnovom domu, jer ključeve Solomonovog hrama koje je izvojevao od Jupitera mora da dokaže svojom hrabrošću i delima. I evo, stoji sam pred kapijom groblja iza koga se uzdiže piramida, da mrak osvetli plamenom, da pobedi vreme, da vaskrsne pretke i postane večnost kada na bojnom polju dokaže da u njemu nema straha, niti kolebanja, jer je on u Saturnovom domu rado viđen gost, egzaltiran i prihvaćen kao ratnik, kao vođa, kao heroj, jer on to i jeste, u svojoj biti.

On je neprevaziđeni strateg na bojištu, hladnokrvan i strastven u isti mah, brz, spretan sa oružjem koje ponosno nosi, oklopnik, poslednji vitez koji brani tvrđavu i koji neće odstupiti od svojih stavova, od tradicije svog naroda, od nasleđa svojih predaka, dostojan zadatka koji mu je poveren, da brani, da čuva, da zaštiti po svaku cenu, čak i po cenu razaranja, uništenja, sa jednim motom u glavi: “To the last drop of blood…”

Istrajan, jake volje, tvrdoglav, ali uporan, disciplinovan, vredan i ambiciozan. Kod njega ne postoji afekat, on vlada sobom u svim situacijama. Iako su mu strasti intenzivne, krv uzavrela, poput gardiste koji čuva Bakingem na njegovom licu se ne primećuje ništa osim mira, u njegovom pogledu horizont najviših vrhova sveta opasan ledom i gluvom tišinom, beskrajno metodičan i uvek spreman na skok.

On je Spartanac koji živi za ratni poklič, potpuno predan cilju: “Sa štitom ili na njemu!”, da zaštiti ognjište, prag, porodicu, otkloni opasnosti koje prete njegovim najbližima, da pogine za ideale, da satera neprijatelja do krajnjih granica, prođe po trnju, kroz vatru i led u ime svojih dedova, i ono što će ostaviti u amanet svojim potomcima jeste ništa drugo do oficirska sablja na kojoj je svojim delima ugravirao: “Ne vadi me bez povoda, ne vraćaj me bez časti.”

Mars uvek teži Jarcu. To jeste znak njegove egzaltacije, njegove nadmoći i najveće snage koju primarni energetski nosač nosi sa sobom, ali ne zaboravimo da je to znak Saturnovog domicila, kuća od mermernih stubova, sa studenim garniturama ovenčana mrakom prohladne zimske noći, znak u kome su Venera i Mesec debilitirani, dom u kome se trenutno nalazi Had.

Pluton je došao da počisti svo ono đubre sakupljeno u kolektivnoj svesti naroda, da transformiše arhetipove i podigne usnule vrednosti, davno sakrivene od nas samih, da uništi maligne strukture na kojima počiva naš ego i da vaskrsne Duh davno prošlog vremena. Hoće li mu Mars na tom zadatku pomoći?

Svakako da hoće. Naime, iako Mars uvek ima tendenciju da se ostvari u Saturnu, te baš zato njegov dom idealizuje, jer je u njegovoj prirodi da demonstrira svoju snagu, Mars podsvesno želi da postane Pluton, da vlada podzemljem suvereno i bez ograničenja materije koja je propadljiva, te zato je i često uništava, ali razapet između materijalnog sveta kome pripada i metafizičkom u kome želi da obitava, Mars je našao solomonsko rešenje – da na mestu gde je materija konačno zadobila svoju završnu formu (Jarac), dovedena na svoj vrhunac (prirodni MC) pred provaliju iskaže na njoj svoj energetski potencijal i bude transformator forme u sadržaj.

Stoga je Mars u Jarcu onaj kome pripada uloga stvaranja novog poretka oblikovanih prema kalupu stvorenom u vremenu Eona iza Njega. On gradi na ruševinama, na starim temeljima, dajući im novi smisao, novu funkciju, svrhu i sadržaj u jedinici vremena kojoj pripada, a za ono novo, nastupajuće vreme kada će ovenčan Vodolijom doživeti svoje oslobođenje i ekspanziju posredstvom Urana i suočiti se sa novim izazovima, nebeskim bitkama i borbom, jer on to i jeste, za višu svrhu, za prosvetljenje za kosmičku pravdu, za mesto među besmrtnima, prve borbene redove u sudaru titana i konačni obračun starog i novog principa kreacije.

Ipak, dok to vreme ne dođe, Mars treba da spozna svoju višu oktavu – Plutona i okrene se introspekciji. Kako se ultimativni ženski princip iskazan Venerom i Mesecom u Jarcu gde vlada Saturn, baš kao i u Škorpionu u domu Hada, gde se planetarna manifestacija ovog principa nalazi u svojoj debilitaciji, ovde se krije zamka za Marsa, izazov pred kojim ne sme da poklekne.

Elem, on kao predstavnik fundamentalnog aktivnog principa, muške energije i delovanja “spolja prema unutra” sa sobom nosi arhetipski dijalektički animozitet i afinitet prema svojoj suprotnosti u kojoj želi da se ostvari i postane jedno – Venerom, koja svoje sedište i egzaltaciju uvek ima u znacima preko puta Marsovog sedišta i egzaltacije, dakle u znacima Marsovog pada i izgona (Bik, Vaga i Rak)

Stoga, ove dve planete u svojim suprotnostima, stoje u odnosu Empedokleovog arche principa, manifestovane u silama atrakcije i repulzije (ljubavi i mržnje), svetla i tame, materije i energije, kreacije i destrukcije, isceljenja i distorzije, reda i haosa i u svom odnosu, primarnog aspekta – opozicije, grade modus koji svet drži u balansu, baš ono od čega je sva priroda satkana, ono što prožima naš Um, jezgro sastavljeno u odnosu protona i elektrona.

Suština izazova koji je pred Marsom ogleda se u spoznaji Plutona kao svog krajnjeg cilja i najvišeg dometa, a ne pretpostavljanje Saturna za pomenuto. Međutim, osnovna problematika i jeste u tome što se Mars oseća sjajno u znaku Jarca, te može da usled svoje sujete i zarad svog ega ostane u nivou Zemlje i trodimenzionalnog razmišljanja, slabo pokretljiv i iznad svega potpuno predvidiv, odnosno prosečan. Takva zamka “obilja” Saturnovog konaka sprečiće Marsa da uvidi svoj razvojni put i svoje domete koji se oslikavaju Škorpionom i njegovom krajnjom misijom da postane Pluton.

Kako je Mars primarni vladar ASC (trenutak rođenja, prvi plač, znak izlaska na “svet”) prirodnog horoskopa u znaku Ovna gde počinje život, tako je i njegov domet u Škorpionu gde se život završava, ali i gde snošajem u seksualnom činu nastaje novi život. Ukoliko se Ares-Mars u Ovnu (Ego) ne oslobodi svog skučenog poimanja (Saturn je u padu u Ovnu), neće uspeti da se ostvari kroz znak Vage (Saturn u egzaltaciji) i prevaziđe egoističke porive i potom dosegne Škorpionski karakter stabilnog komandanta i poniraće ka ostvarenju u Jarcu, gde će konačno zamaskirati svoje komplekse odbačenog sina Zevsovog i u Kronosovim jaslama potražiće očinsku figuru, koja će ga udaljavati o prioriteta i nastaviti da ga kupuje sitnim, materijalnim nagradama, pohvalama i divljenju njegovoj snazi.

Ipak, ovoga puta Pluton će se naći na njegovom putu da ga podseti na istoriju (Jarac) od čega je sazdan, da su u njemu sve vatre Mordora, da je od njega iskovan oklop vitezova i mačevi vladara, da nije od kamena već od usijanog čelika, oštrica katana japanskih samuraja i koplja grčkih hoplita, da su rimske legije sa njegovim bojama izlazile na bojna polja i da je iskrcavanje u Normandiju, bitka u Ardenima i Termopili njegovo delo, sa jasnom vizijom i pobednikom koji sa lovorikama biva dočekan u Večnom gradu i da se u njegovu čast održavaju sve smotre i vojne svetkovine.

 

MilosDkonjukcijaMarsPluton

Minut iza ponoći po našem vremenu u noći između 10. i 11. novembra, Mars će konačno imati susret sa svojim višim JA – Plutonom. Ovaj susret zabeležen na astrološkom Nebu iznad Srbije nosi svoj pečat sagledan u celovitoj slici, ogledalu događaja koji će uslediti za vreme ovog susreta i kao njihova posledica.

U dekadnoj podeli, ovaj susret se takoreći odvija na pragu 2. dekade, na 11 stepeni i 36 minuta. Po Rafaelu, ovo je drugo lice znaka Jarca, koje nosi Marsovu prirodu i upućuje na traženja znanja o stvarima koje ne mogu biti spoznate i postavljanja ciljeva koji ne mogu biti postignuti opisanim u metafori: “Čovek pokušava da dosegne pticu u letu”; dok sam stepen upućuje na krunisanog kralja (vladara, osobu na zvaničnoj političkoj poziciji) koji uzima pismo od glasnika.

Često se ovaj stepen vezuje za diplomatska predstavništva, ambasadore i konzule, a kako odgovara stepenu Urana sa kojim je u aplikacionom kvadratu, treba obratiti pažnju da se prilikom ovog susreta ne dogodi atentat na nekog državnog funkcionera ili da vrlo važan diplomata ne nastrada u eksploziji ili požaru. Prilikom ovog susreta izvesan je povećan broj saobraćajnih nesreća, kvarova na motorima aviona i oštećenjima na tramvajskoj ili trolejbuskoj mreži, baš kao što se rad trafo stanice ili elektrane može dovesti u pitanje.

Stepen na kome se nalazi Uran, upućuje na kvar u nuklearnoj elektrani ili u pogonu proizvodnje, pa će svakako dvostruki izazovni aspekt od strane sinergije Marsa i Plutona doneti ovakve posledice, naročito na dalekom istoku gde se ova konjukcija odvija gotovo na samom ASC.

Što se tiče pozicije nad Srbijom, ovaj susret smešten je u seriju 5, pa tako će obuhvatati sva javna mesta, gradske trgove, parkove i naročito mesta koja će nositi simboliku Jarca i Saturna smeštenog na 25. stepenu Škorpiona (stepen Ovna), te tako se izleti agresije pojedinih grupa ljudi ili pojedinaca mogu događati upravo na ovakvim mestima, kraj spomenika istorijski važnih ličnosti za našu državu ili kod onih mesta koje nose takvu simboliku, što su pre svega groblja i stara zdanja.

Napomenuo bih i da se sam susret odvija u Marsovom satu i Marsovom danu, tako da će multiplikovana energija Marsa biti ono što ćemo svi osetiti na unutrašnjem – energetskom planu. Nervoza kod stanovništva biće povećana, intervencije vatrogasnih i službe hitne pomoći biće pojačane, nesanica i nemir vladaće kod onih koji su hipersenzitivni ili poseduju Mesec ili Veneru u ovom znaku.

Onima kojima je natalni Mars postavljen na ovom stepenu mogu biti pod eskalacijom agresije, svađalački nastrojeni ili skloni povređivanju drugih. Sunce postavljeno na ovom stepenu treba biti jako obazrivo, jer sem duhovne transformacije, kako se ovaj susret odvija u prirodnoj kući Lava, potrebno je da čuvaju kičmu, srce (ukoliko su hronični srčani bolesnici), kako sebe ne bi doveli u opasnost od srčanog ili moždanog udara.

Osobe kojima je ASC na ovom stepenu, ili se ova konjukcija odvija u neposrednoj blizini njihove ose ASC, moraju biti jako obazrive da ne postanu žrtve napada, kolateralna šteta nekih obračuna, žene žrtve silovanja (naročito ukoliko im je natalni Mars ili Saturn smešten u znak svoje debilitacije. Ovo je period u kojoj će hirurzi-ortopedi imati pune ruke posla, ali će većina intervencija proći dobro i osobe će se lako oporavljati, jer će Pluton doneti regeneraciju rana i brzo isceljenje.

Ne treba zaboraviti da smo još pod uticajem Solarne eklipse, te će se na makro ekonomskom nivou pod uplivom ove konjukcije biti dogovoreni veliki rezovi i propisani novi sporazumi u ovoj oblasti koji će najviše pogoditi narod, odnosno domove stanovništva, jer se Mesec nalazi u opoziciji sa ovom konjukcijom.

Tako od 11. novembra možemo očekivati novi talas socijalnih nemira naročito u javnim sektorima. Kako je Srbija ovenčana znakom Jarca, treba očekivati da će vladajuća struktura poneti veliki teret ovog aspekta i biti prinuđena na određene reforme u svojoj strukturi pod uplivom kvadrata Urana, pa je rekonstrukcija vlade, naročito u okviru ministarstva prosvete i poljoprivrede, kao i kod upravnih odbora mnogih preduzeća. Sindikalna udruženja i organizacije doneće novine u okviru svojih ciljeva i konačno postići konsenzus 2. decembra, kada Mars bude dosegao stepen svoje egzaltacije.

Na ličnom planu ovaj aspekt ženama će doneti potragu za jakim, ambicioznim i stabilnim muškarcima, ne nužno starijim, ali veoma odlučnim sa jasnom vizijom i ciljem, ostvarenim i odgovornim. Mnoge pripadnice lepšeg pola koje nisu u vezi, a natalna konstelacija im omogućava ovakav upliv, upustiće se u vezu sa ovakvim predstavnikom jačeg pola, a susreti pod uticajem Urana i tranzitnog Sunca i Venere mogu se dogoditi na planinama, zimovanju, skijanju ili na poslu, naročito sa pretpostavljenima.

Ovo je aspekt izražajne i jake muške genetike, te će muškarcima doneti pojačanu seksualnost, izdržljivost u seksu, ali i perverzije, pojedinima seksualne odnose sa životinjama ili odnose koji se mogu uporediti sa pojedinim životinjskim vrstama, te pustite mašti na volju. Tipični predstavnici ove konjukcije imaće velikih uspeha u poslu, naročito u sferi politike, dok će na zdravstvenom planu ovaj aspekt doneti upale i distorziju zglobova, prelome, probleme sa kostima, upale tetiva, akne i druge upalne procese na koži, psorijazu, operacije i povrede kuka ili kod osoba koje imaju loše postavljen Mesec ili malefično 4. polje može doneti čir na želucu.

Sama konjukcija otvara pitanja borbe za vlast i status, donosi sukobe sa autoritetima, naročito onim hipertrofisanim i već pomenutu sindikalnu borbu kroz štrajkove i pobune, te stoga možemo očekivati da će advokatska komora u Srbiji prolongirati svoj početak rada do ispunjenja svih uslova, a za očekivati je i smena ministra pravde ili nekog od njegovih pomoćnika.

U okviru Marsovog tranzita ne mogu a da se ne pozabavim njegovim stepenom egzaltacije, odnosno trenutkom samog ulaska na 28. stepen Jarca. Kako je dobio potrebne instrukcije za nove zadatke od Plutona i ispoljio svoju destruktivnu manifestaciju uz interakciju Urana (ovaj aspekt poznati astrolog sa Korčule, Mile Dupor naziva “praskom”, jer prouzrokuje bombardovanja, požare, eksplozije i padove aviona), alpinista se konačno popeo na vrh na koji će po ko zna koji put zabosti zastavu sa svojim potpisom.

Trenutak zakoračenja na tron odvija se iznad balkanskog neba u seriji 12, sa ASC na 3. stepenu Vodolije, što jasno upućuje Marsov odlazak u besmrtne, u večnost na najviši vrh, nama ne sasvim dostupan u transcedentalnom smislu, ali njegove manifestacije će se osetiti ponajviše u domenu naše psihe.

 

MilosDEgzaltacijaMarsa

Gotovo na samom ASC Mars se nalazi na korak od ostvarenja realizacije svog sna, Mars stoji pred svojim tronom u Saturnovim odajama, gvozdeni presto iskovan od mačeva i oklopa palih ratnika je samo njegov. Ovo je njegova pobeda, njegov dan i njegov cilj.

Danas on postaje novo lice istorije, suvereni vladar koji će umesto skiptara podići sečivo, umesto krune staviti šlem i umesto da samo sedne i vlada u miru, tražiće nove pohode i nova osvajanja u Vodoliji, baš tamo gde je smešten izlazeći znak.

To je njegova vizija za budućnost, jer on je glavnokomandujući i njega ne zadovoljavaju mermer, drago kamenje i monumentalne građevine…

U ovom trenutku vidimo da su Rahu i Mesec u konjukciji zajedno sa Uranom činiće nepotpun stelijum, ali u svojoj simbolici probudiće stare ratnike, otvoriti stare rane i podići pretke. Zato je dispozitor Mars na stepenu svoje egzaltacije u seriji 12, da obavi proces nekromasije, da podigne duh usnulih ratnika i sakupi nebesku vojsku sa kojom će umarširati na Nebo gde će se odviti konačna bitka pred ulazak u novi Eon, na pragu Vodolije, gde će konačno raskrstiti sa svim starim malignim strukturama, što je poruka Plutona.

Mars će izvršiti potrebnu diverziju, a sekstil sa Saturnom koji se nalazi na osi MC ovog horoskopa govoriće o paktu sklopljenom sa starim prijateljima, obnovu starih saveza zarad konačnog obračuna Istoka i Zapada. Stelijum u Strelcu ukazaće na prirodu te borbe koja će započeti za okruglim stolom u međunarodnom okviru, te će filozofske rasprave zauzeti verski i rasni karakter, a potom prerasti u sukob na realnom planu.

Krimska kriza je samo uvertira, te možemo očekivati da će se pitanje teritorija na tlu afričkog kontinenta dovesti u pitanje, naročito u sferi ekonomske prevlasti, a kada i Sunce na posletku dotakne 0. stepen Jarca otpočeće i zvanično borba na ovom planu traženjem nezavisnosti pojedinih oblasti suverenih evropskih država i nova podela sveta.

Oni koji se bave magičarskim delatnostima mogu iskoristiti stepen Marsove egzaltacije u simbolici Tarot karte – Trojka pentakla, kojoj je i Master Therion (Alister Krouli) dao upravo ovaj karakter. Ova karta ukazuje na rad, posvećenost, uspeh i samopouzdanje, te je ovo idealan aspekt za izradu talismana koji će nositi ovaj karakter.

 

Miloš Dimitrijević