Dok je Mars boravio u znaku Lava, svoju snagu je hrabro i samouvereno koristio za ponosno isticanje svojih ambicija. Prelaskom Marsa u znak Device, želju za dokazivanjem ostavlja iza sebe i energiju usmerava na praktične stvari kroz koje će se učiti služenju, skromnosti i poniznosti u svojim radnim poduhvatima.

Mars je fizička sirova snaga, koja u promenljivom zemljanom znaku Device koristi misaonu akciju, razmišljanje i uključivanje logičnog razmišljanja, dok deluje i usmerava se prema realnim i racionalnim poduhvatima.

Snaga koja koristi intelekt, razum i um, svaki poduhvat planirajući veoma oprezno. Svaka namera i aktivnost se iskazuju na misaoni i intelektualni način dokazujući se u svojim poduhvatima vrlo skromno i stidljivo.

Devica nije borbena, hrabra  i odvažna, ali Mars uvek ima želju za dokazivanjem, pa će kroz znak Device da se dokazuje i samopotvrđuje kroz sumnju, preciznost, često zabrinutost i manjak samopouzdanja, što se može ispoljiti kroz stidljivost i čestu promenljivost.

Mars u Devici svoje akcije koje preduzima pokreće reagujući na pitanja i stvari koje se tiču korisnih, praktičnih i svakodnevnih obaveza i pitanja. Akcija je precizna, temeljna, isplanirana u sitne detalje i analizirana veoma studiozno i metodično.

Rutinski svakodnevni poslovi su uvek isplanirani uočavajući svaki mogući detalj dok se pedantno obavljaju svakodnevne dužnosti i obaveze. Ništa se ne prepušta slučaju niti riziku, već se svaka aktivnost planira u smislu sigurnosti.

Devica je promenljivi znak, pa se često želje za dokazivanjem u praktičnom i poslovnom smislu menjaju. Jedan dan energiju usmere na jedno, sutra na neku drugu radnu obavezu, a često se delovanje usmerava istovremeno i na više strana. Ali pre stupanja u neku aktivnost, mnogo se analizira neka situacija, sve se proverava, jer je sumnja uvek prisutna.

Snaga, energija i akcija sa Marsom u Devici nije nasilna i gruba, mnogo je skromnosti u delovanju uz prisustvo ispravne i dobre analize, jer nagon da se nešto uradi je pod uticajem intelekta i uma. Intelektualno nadmetanje i razumno razmišljanje gde se energija ulaže na praktične i korisne stvari i poslove od kojih će imati praktične koristi.

Marsovo najjače oružje je intelekt da razmišlja o svakoj akciji, uvek sabira, oduzima, množi i meri, pa u džepu uvek ima digitron. Mars u Devici je mentalna aktivnost koja se uvek bori i dokazuje razmišljanjem, intelektom, svojim idejama i odlukama koje usmerava na opipljive, radne i svakodnevne rezultate od kojih će imati neke koristi.

Devica je skroman i povučen znak, koji svoju energiju ulaže da bi drugima bio od koristi i na usluzi, delujući kroz razne usluge u želji da postigne praktične rezultate. Mars predstavlja strast i seksualnu energiju.

Međutim, Mars u znaku Device nema osobinu da strasno usmerava svoje seksualno uzbuđenje, jer je sve ovde podređeno razumu. Čak i kada su emocije, ljubav i seks u pitanju, mora da ima neki praktičan, racionalan i koristan razlog da bi se upuštao i svoju energiju usmerava ka tome.

Pre nego što se energija usmeri na takve aktivnosti, sve se analizira, planira i u seksualne aktivnosti se ne upušta burno i silovito. Intelekt ovde mnogo sumnja i brine se oko svakog mogućeg detalja.

Razum se ovde pita: Da li osoba brine o ličnoj higijeni? Da li je posteljina čista, uredna i sterilna? Mnogo razmišljanja i planiranja, jer sve mora biti pedantno i perfektno.

Znak Device se bavi pitanjima zdravlja, pa se energija često usmerava na preduzimanje nekim mera opreza po tim pitanjima. Mars u Devici je veliki radoholičar, pa je napetost i nervoza usled preterane forsiranosti radom uzrok zdravstvenih problema.

Dok je tranzitni Mars u znaku Device, energiju usmeravajte da svoje ideje koje imate kroz posao i svoje radno okruženje radom rešavate svoje svakodnevne obaveze i probleme. Možete se dokazivati i istaknuti kroz rad i poslovne aktivnosti svojim intelektualnim idejama.

Svoje poduhvate usmeravajte prema praktičnim i opipljivim stvarima i poslovima od kojih možete imati realne koristi. Povoljan je period da se sa dozom sumnje preispitate  koliko ste precizni i pedantni u svojim svakodnevnim aktivnostima.

Usmerite svoju aktivnost na posao, rad, poslovno okruženje i radne obaveze koje vam kroz svakodnevicu mogu doneti neke praktične i korisne rezultate. Ako čujete neku informaciju vezanu za posao od kojeg možete imati praktične koristi, pokrenite se i proverite realno stanje tog posla.

Dobar je period za razne radne popravke kako u fizičkom smislu, tako i u mentalnom i intelektualnom. Snagu i energiju koristite za čišćenje radnog i životnog prostora i pedantno očistite svaki detalj na koji niste do sada obraćali pažnju.

Pokušajte da budete na usluzi drugima kroz razne uslužne delatnosti, skromnošću i marljivošću izađite u susret drugima kroz praktične stvari kroz koje će imati realne koristi.

 

Jasmina Akin