Mars će do 7. decembra biti u Devici. To će najviše odgovarati onima čije je su aktivnost, akcije i posao usmereni na rad koji podrazumeva detalje, perfekcionizam, uslužnosti.

Često ima i ponavljanja, rutine, posebno ako je o fizičkim poslovima reč.

Svagde gde se traži preciznost, red i tačnost, ova energija je dobrodošla i može dovesti do odličnih rezultata. Bez obzira da li je reč o hemiji, medicini, tehničkim zanimanjima, administrativnim ili vezanim za higijenu, i tako dalje.

Energija će u ovom periodu biti usmerena ka konkretnim, praktičnim aktivnostima, koje utiču na poboljšanje svakodnevnice i donose nešto na vidljivom, materijalnom planu. Zao je reč o poslovima koji mogu poboljšati materijalnu situaciju.

Za razliku od Marsa u Lavu, koji teži pohvalama i odobrenju, Mars u Devici ima više umerenosti , a često i skromnosti, kao i potrebe za perfekcijom i savršenstvom. Zbog tog su rezultati rada sa Marsom u ovo znaku, često vidljivi i mogu da donesu nešto dobro.

Ako radite na svom zdravlju, možete početi da vežbate, da budete svakodnevno fizički aktivni, jer svaka planeta u Devici teži redu, pa tako sada mogu fizičke vežbe da budu redovnije, ustaljene, a mogu da pređu i u naviku.

Na Marsa u Devici sada utiče njegov dispozitor Merkur, koji je u Škorpiji, znaku u kome su veće upornost i istrajnost, gde se duboko razmišlja i intenzivno mentalno deluje, često na otkrivanju nečeg nevidljivog, skrivenog ili neistraženog.

Sada će akcija biti usmerena i ka nečemu što može da doprinese istraživačkom radu ili aktivnostima koje podrazumevaju spoj vidljivog rada i tajnih zamisli i planova, ili nekih kriminalnih delatnosti, ali vezanih za sferu rada.

Dobro je vreme, dok je Mars u Devici, i za aktivno preduzimanje lečenja, bilo kroz neke radne terapije ili neke vrste fizičkog vežbanja poput zdravstvene terapije, nakon nekih analiza i otkrivanja skrivenih bolesti, koje će otkriti pravo stanje stvari i pokrenuti na lečenje.

Do 21. oktobra povoljno je vreme da se dođe do novog posla, jer je boravak Marsa u Devici period u kojem ima više rada i gde je energija usmerena na svakodnevne poslove i aktivnosti. Ukoliko se energija ne troši u tom smjeru, bit će više kritika, prebacivanja, zamerki, gunđanja i svađa.

Merkur u Škorpiji će produbiti neke ranije konflikte i svađe, u periodu dok bude išao retrogradno. No, možda će i pozitivno da se odrazi tada, pa da dovede do obnavljanja nekih intelektualnih aktivnosti i poslova, kakve ste već slične radili.

Tako neki od 21. oktobra do 10. novembra neki mogu da prepravljaju i ispravljaju nekadašnje poslove, rade na usavršavanju nekih svojih ranije napisanih tekstova ili obnavljaju ranije naučeno gradiva. Ovo je vreme, sekstila sa retrogradnim Jupiterom u Raku, povoljno za popravku i nekih aparata, bilo kućnih tehničkih uređaja ili onih koji se koriste u medicinske svrhe.

Krajem oktobra i početkom novembra Mars u Devici će biti u sekstilu sa Suncem u Škorpiji iu  trigonu sa Plutonom u Jarcu. Tada će biti najveća njegova metodičnost i radna energije, sa mogućnošću da da dobre razultate i dovede do poboljšanja nečega ili do velikog radnog zalaganja i ostvarenja željene težnje.

Mars u Devici, ne utiče naročito povoljno na seksulanost. Kod nekih su moguće u i određene blokade usled nesigurnosti ili brige o ishodu. Ovde Marsova energija povoljno ispoljava ukoliko ste u stalnoj i stabilnoj vezi, a ne u novim poslovima, jer ovde se ide na sigurno. Ima manje uzbuđenja, a uglavnom sve svodi da tehnički sve bude na svom mestu, ponekad i savršeno, a pritom nedostaje zanos i strast.

Merkur u Škorpiji može i povoljno da deluje, pa da se razmišljanjem i pričanjem o seksu pokrene seksualna aktivnost. Može i da se razgovorom reše neki seksualni problemi, posebno oni od ranije u vezi blokade, nedostatka hrabrosti i slično, i to dok Merkur bude išao retrogradno.

Oni koji se budu opredelili za lečenje nekom psiho-terapijom, mogu doći do dobrih rezultata u od 21. oktobra do početka decembra kada Mars i Merkur budu u povoljnim aspektima. Tada će biti veća jasnoća u sagledavanju problema.

Bolesti na koje u ovom periodu trebate da obratite pažnju vezane su za stomačne organe, želudac i creva, na koje može nepovoljno delovati previše napetosti i brige.

Mars u Devici biće u povoljnim aspektima sa Saturnom u Škorpiji, koji će povoljno uticati na njegovu energiju. Pomoće da se efikasno i istrajno radi i postižu bolji radni rezultati.  Sekstil sa Jupiterom u Raku povoljno će da deluje na njega.

Tada ćete oko 20. novembra biti podstaknuti elanom i preduzimljivošću. Najbolji rezultati u radu, posebno u mentalnim aktivnostima, postizaće se kada Mars u Devici bude u sekstilu sa svojim dispozitorom, Mekurom u Škorpiji, oko 3. decembra.

Dakle, pred nama je period kada se redovnim radom i vrednoćom, kao i obraćanjem pažnje na detalje, mogu postići dobri i vidljivi rezultati, bilo da radite nešto novo ili, dok je retrogradni Merkur, obnovite ili završite nešto od ranije. Dobro ćete se osećati ako ovu energiju budete na taj način koristili, a ne na rasprave i kritike, koje nastojte da izbegavate!

 

Svetlana Milenković-Filipović