Kakva ti je unutrašnja manifestacija uma, takva ti je i spoljašnja situacija. Kod nekog ko je opterećen lošim osećanjima, ne može niti privući nasmejane ljude.

Takvo loše unutarnje stanje baš privlači isto tako nezadovoljne ili poluzadovoljne ljude. A tako je kod svakog od nas

No, bitno je to da se sve to može promeniti, da iznutra, iz sebe izokreneš onaj glavni ‘mikro čip’, koji ti je dosad puštao te negativne vibracije, te da ga podesiš na bolju frekvenciju, a to jedino čovek sam može da uraditi.

Potrebno je samo da se uspe održati slika svoje pozitivne želje, toliko dugo dok se ona ne pojavi kao spoljašna manifestacija.

Svaka umom zamišljena slika teži nekako da se materijalizuje. Šta je veća podrška uma, šta je veća namera, to će se i te stvari prve materijalizovati.

Vreme je da počnete razmišljati o dobrim stvarima na sebi. O tome šta je to dobro, šta svako od nas ima, poput:

‘Baš me briga za negativne osobine koje imam, jer me ne interesuje više da razmišljam o njima. Usmeravam se na moje pozitivne osobine!’, a njih svako od nas ima, hvala Bogu!

 

Ljubičasti Mandrak