L I L I T - C R N I M E S E CL I L I T  –  C R N I   M E S E C

Lilit je lik koji nalazimo već kod Sumerana. Stvorio ju je Bog, od prašine, posle Adama. Lilit se svađala s Adamom dok mu je bila žena, jer mu nije htela biti potčinjena, nego ravnopravna. Iz veze te žene demona i Adama rodilo se mnogo demona koji lutaju Svetom i terorišu čovečanstvo.

Jednog dana Lilit je rekla Bogu da je nezadovoljna s Adamom i otišla. Nastanila se na obali Crvenog mora i vodila ljubav sa zlim vodenim duhovima. Rađala je sto Lilima dnevno. Adam je molio Boga da mu vrati Lilit jer je bio usamljen, ali ona je to odbila jer više nije bila moralna žena. Tada je Bog Adamu stvorio Evu, nežnu, vernu i poslušnu ženu, a Lilit je kaznio smrću mnogo Lilima.

Ojađena smrću svoje dece, ostavlja preostale Lilime i počinje harati noću selima: plaši ljude, tera ih na ubistvo i ubija novorođenčad u kolevkama. Od tada, Lilit je simbol zle žene koja napada naročito muškarce i malu decu, pakosna, neiskrena, kobna, crna veštica, inkarnacija ludila i magije. Predstavlja zlo, korumpiranu grešnicu koja je odbila da sluša muža i skriveni dio ženine seksualnosti. Lilit je sinonim buntovne, hladne, autoerotične žene, senovit deo seksualnog života, izvor problema i smetnji. Može delovati stvaralački ili destruktivno.

Filozof Jung objašnjava feminizam kao oslobađanje demona koji je u ženi, erosa koji ne služi samo muškarcu, nego živi slobodno uz njegovo odobravanje. Danas, Lilit je simbol žene koja se odvaja iz grupe da bi postigla samostalnost. Nalazimo ga kao dominantu u horoskopima mediuma, senzitivnih ljudi i onih koji se bave okultnim naukama.

Lilit je mitološka figura, ne postoji u Svemiru. Začudo, postoje i efemeride Lilita, prema kojima se računa njena pozicija u natalnom i godišnjem horoskopu, što je vrlo zanimljivo u okviru ljubavno-seksualnog života.

 

Astro klub