Način za ostvarenje želja i ciljeva

Coaching je vrlo efikasan i moćan proces koji vam pomaže u dubinskoj transformaciji vaših ograničenja, pokretanju stvarnih potencijala, definisanju i ostvarivanju životnih ciljeva, te postizanju potpunog unutrašnjeg zadovoljstva.

U Life Coaching-u se koriste tehnike i alati koji kroz samoistraživanje i osvešćivanje vaših životnih vrednosti i neograničenih potencijala na najdubljem, podsvesnom nivou, omogućavaju trajnu promenu u vašem životu.

Otkrivanjem i nadvladavanjem ograničavajućih obrazaca i uverenja pristupate svojem moćnom i sposobnom prirodnom biću.

– Otkrijte svoju životnu svrhu
– Steknite jasnu sliku što vam je važno u životu i živite u skladu s tim vrednostima
– Promenite dubinski destruktivne obrasce i verovanja koja vas ograničavaju
– Definirajte ciljeve u skladu s vašom vizijom i ostvarite ih
– Probudite unutrašnjeg saveznika koji vas vidi i podržava kao snalažljivu, kreativnu i integriranu osobu
– Povećajte samopouzdanje, postignite uspeh, sreću i zadovoljstvo

Kako se odvija coaching?

Coaching je partnerski odnos između korisnika i coacha (rad 1 na 1) koji osigurava korisniku povjerljivu komunikaciju, a usmeren je na korisnikov lični rast i ostvarenje ciljeva kroz prihvaćanje, poštovanje i potpunu pozornost.

Osoba koja se odlučuje za coaching je samosvesno, celovito biće, spremno da istraži i otkrije što želi od svog života, te uz pomoć stručnog lica uspešno ostvari ciljeve i zadovolji svoje potrebe. Svako poseduje svoje unutrašnje resurse za ostvarenje uspešnog i zadovoljnog života.

Želite napraviti određenu promenu u svom životu, promeniti određenu naviku, ostvariti ciljeve, unaprediti odnos u porodici, sa partnerom ili nekom drugom osobom, biti zadovoljni i uspešni u vašem poslu, iskušavati sreću, zdravlje i potpuno zadovoljstvo u životu?

Svaki odnos je jedinstven i personaliziran. U procesu se primjenjuju učinkovite tehnike koje su prilagođene osobno svakom korisniku.

RAZGOVOR SA LIFE COACH-om MLADENOM DELHUNIJEM:

Šta je to COACHING?
– Coaching je način ostvarivanja želja i postizanja ciljeva. Postoji više vrsta coaching-a (biznis, sportski, menadžerski, i tako dalje). Coaching koji ja prakticiram je Life coaching (životni).

Kako ste počeli da se bavite ovom tehnikom?
– Suočen sa problemima, u meri i na način na koji ih mnogi od nas imaju u svom životu, osetio sam potrebu da ih prevaziđem izbegavajući konvencionalne metode, potražio sam drugi način.

Kako ste došli do rešenja?
– Istražujući alternativne i naučne metode. Izučavao sam bioenergiju, reiki i vibratorne tehnike (theta i delta), koje su bazirane na kvantnoj fizici, kao i brojne metode koje se bave otkrivanjem i otklanjanjem uzroka problema, a pre svega razvojem ljudskih potencijala. Konačno, kada sam otkrio coaching, shvatio sam da je to način kojim uspešno otkrivam uzroke prepreka, koje sprečavaju ljude u ostvarenju njihovih želja i ciljeva.

Da li vam je i u kojoj meri izučavanje svih prethodnih metoda pomoglo da svoj coaching učinite uspešnijim?
– Svakako, obzirom na činjenicu da je coaching svojevrsna sublimacija najkvalitetnijih delova pomenutih metoda.

Na koji način coaching pomaže korisnicima?
– Coaching nas pre svega oslobađa predrasuda (modeli ponašanja, trauma, pogrešna verovanja, pogrešno vaspitanje, strahovi, bes i tako dalje), koje nas onemogućavaju u postizanju ciljeva.

Da li to znači da se coaching-om pospešuju svi segmenti života?
– Da, jer se uklanjaju sve blokade nastale rođenjem, odrastanjem i pogrešnim verovanjima stečenim u životu.

Je li korisnik coaching-a, po završetku procesa, može da računa na „novi početak u životu“?
– Da, ukoliko u proces uđe motivisano, iskreno i otvoreno.

Može li korisnik da udje sa konkretnom željom za postizanje odredjenog cilja?
– Suština coaching-a i jeste, upravo realizacija konkretnih ciljeva.

U kojoj meri su korisnici objektivni u postavljanju svojih ciljeva?
– Svaki  korisnik sebi cilj postavlja u okviru statusa u kome se nalazi u tom trenutku. Zadatak coach-a je da utvrdi kompatibilnost statusa i postavljenog cilja. Najčesće se događa da je status  opterećen već pomenutim blokadama koje su nastale tokom života. Procesom se one otklanjaju čime se stvara pretpostavka za ostvarenje željenog cilja.

Da li se coaching radi sa pojedincem ili grupom korisnika?
– Coaching je, u zavisnosti od vrste, moguće raditi i grupno i pojedinačno. Međutim, life coaching koji ja praktikujem, radi se isključivo sa pojedincem odnosno jedan na jedan.

Koliko je susreta korisnika i coach-a potrebno da bi se proces zaokružio?
– To zavisi od nekoliko faktora, a pre svega od rešenosti korisnika da uđe u proces, te njegove motivacije za postizanje cilja, težine statusa i vremena potrebnog za njegovu kvalitetnu promenu.

Da li je moguće raditi coaching na daljinu?
– Coaching kao proces zahteva neposredni kontakt coach-a i korisnika, jer je neophodno ostvariti sinergiju, međusobno poverenje i uvid u stanje korisnika tokom procesa, uz potrebne intervencije od strane coacha. Svi ostali vidovi komunikacije to onemogućavaju, ili bitno umanjuju efekte.

Provodite seminar “Akashic cod”. O čemu je reč?
– Akaša je hiljadama godinama star pojam. Za njega su znale sve stare kulture, od Sumerićana, Maja, Asteka, Rimljana do sadašnjih dana. Jedina razlika je možda u pojedinim nazivima, ali svi označavaju isto –  sveprisutnu energiju (ki, shi, prana, svetlost, izvor…). U torzionim valovima akashe nalaze se energetski zapisi svega sto se dogodilo, od postanka sveta do današnjeg dana  i svih mogućih budućnosti. Nas u toj priči zanima šta se dogodilo u našoj prošlosti, u prošlim životima, kako bi mogli delovati na našu sadašnjost i budućnost. Seminar „Akashic cod“ vam to omogućuje, učeći Vas kako se to radi i šta možete postići na taj način.

Seminar ne služi ostvarivanju ili manifestiranju naših želja i namera, nego doznavanju istine o nama i našim životima, te ispravljanju grešaka i poboljšanju kvalitete življenja. Nije neophodno predznanje, ali o pravilu na „Akashic cod“ seminar dolaze ljudi koji su već radili na razvoju svojih potencijala. Obavezan je razgovor sa potencijalnim polaznikom seminara. Po obavljenom razgovoru instruktor daje preporuku, a polaznik odlučuje o svom učešću na seminaru. Minimum je 6, a maksimum 12 polaznika, što je uslov za optimalne efekte seminara, koji ukupno traje 16 sati, od petka (od 18 do 21h), preko subote (od 13 do 19h) do nedelje (od 13 do 19h).