Venera u Ribama otvara još jedan vrlo apstraktan i mentalnim umom teško shvatljiv pojam Zvjezdanog sjeme (Starseeds), “Zvjezdano sjeme” opisuje razvijena bića sa drugih planeta, zvjezdanih sistema ili galaksija, čija je posebna misija da pomognu planetu Zemlji i njenim ljudima da povećaju svjesnost i rast vibracije.

Zemlja je planet dualnosti, vrlo guste i teške vibracije, čvrst i materijalan. Međutim, nisu svi svjetovi u cjelokupnoj kreaciji jednaki zemaljskom. Postoje svjetovi i planete koje su mnogo eteričnije, prozračnije. Tijela su tamo lakša i prijemčiva za veću količinu svjetlosti. Razni nivoi kreacije različito su satkani – od onih najviših vibratornih svjetova gdje ne egzistira forma nego samo misao, kauzalnost i čista svijest, do onih najgušćih fizičkih kakva je zemlja, kao i svjetovi sa svim nijansama između.

Ovakve podjele svjetova, planeta i bića koja obitavaju na njima poznaju mnoge religijske i ezoterijske tradicije i škole. Opisani su u hinduizmu gdje se nazivaju lokama, budizmu gdje se zovu bardo, u Europskoj tradiciji prikazani su kao Drvo života sa mnogim sferama na njemu, a u kabali se navode kao sefiroti. Ovo je krajnje pojednostavljen opis ove složene tematike.

Kroz zemljinu povijest, dok vibracija nije bila ovoliko gusta, postojale su mnoge razvijene civilizacije poput Hiperboreje, Shambale (Shangri-La), Atlantide i Lemurije. Također, u doba paleolita i neolita postojale su razvijene i miroljubive agrikulturalne zajednice, čije je vrhovno božanstvo bila Velika božica majka, a naše geografsko područje prepuno je arheoloških ostataka tih vremena.

Kako je Zemlja padala u sve gušću vibraciju, ratovi, razaranja, neprijateljstva i patnje postali su dio svakodnevnice i poznate povijesti. Zvjezdana bića iz tehnološki i duhovno mnogo razvijenijih svjetova odlučili su se inkarnirati na ovoj planeti ne bi li joj podizali vibraciju. Neka od tih bića imaju već iskustva života na Zemlji iz vremena Hiperboreje, Lemurije i Atlantide (Neptunovih carstava), neka su ostala od tih vremena jer su se uplela u gustu vibraciju zemljine karme, neka su otišla pa se vratila da pomognu, a neka od takvih bića su prvi puta sišla u ovim vremenima.

U kozmičkim svjetovima gdje ne egzistira forma nego samo čista misao i vibracija duša je cjelovita. Međutim, da bi duša sišla u niže svjetove sa čvršćom i gušćom vibracijom i formom ona se mora podijeliti. Jer materijalni svjetovi su nivoi dualnosti gdje postoji muški i ženski princip (ovo nema veze sa spolom), tama i svijetlost, dan i noć, jin i jang.

Dakle, duša koja je bila jedna i cjelovita u višim svjetovima, inkarnacijom u materijalni svijet se podijelila na dva dijela i inkarnirala u dvije osobe. Takve osobe koje imaju istu, ali prepolovljenu dušu, nazivaju se Blizanačke duše, a kad se spoje tvore Blizanački plamen (Twin Flame). Njihova energija i vibracija kad su spojene je izrazito visoka, širi svjetlost na bića oko sebe, podiže svijest i ruši matricu.

Međutim, ono što se dogodilo je da su i takve duše potpale pod gustu vibraciju zemlje, zaboravile su što su i tko su, te ih je ego preuzeo. Ono što je najčešće prisutno između takve dvije osobe, da nakon početne neizrecive ljubavi i povezanosti koje su osjetile, su se razdvojile, posvađale, povrijedile jedna drugu, bilo riječima bilo djelima.

To je stoga što Blizanački plamen najbrže sagorijeva ego i matricu, a matrica se bori za opstanak pa će učiniti sve da dođe do razdvajanja tih duša. Naravno, na njima je hoće li pobijediti ego ili biti u razdvojenosti i patnji. Vrlo su rijetke Blizanačke duše koje su uspjele pobijediti vlastite ego obrasce i počele živjeti svoj Blizanački plamen u međusobnom skladu i bezuvjetnoj ljubavi.

No bez obzira jesu li se Blizanačke duše prepoznale i spojile, Zvjezdani sjaj koje nose bića iz visokovibratornih svjetova sada se spušta na Zemlju. Neka od tih bića su svjesna tko su i što su, ali možda još ne znaju način kako povisiti vlastitu vibraciju i vibraciju svijeta oko sebe, a neka se tek bude i shvaćaju tko su.

Na nebu je prisutna konjunkcija Jupitera i Neptuna koja su dva najduhovnija planeta u znaku Riba koje su najspiritualniji znak. Ova astrološka konstelacija donosi aktivaciju svjetlosnih kodova i ubrzan rast vibracije Zvjezdanih bića inkarniranih na Zemlji, čišćenje njihove osobne karme, prisjećanja njihovog zadatka i sveukupno podizanje zemaljske svijesti. Naravno ako se Blizanačke duše spoje i rade skupa snaga će biti veća, ali ako jedna od te dvije duše nije probuđena i spremna posao će “odraditi” ona druga.

Od 20. aprila, konjunkciji Jupitera i Neptuna pridružit će se i Venera, koja će strahovito podići energiju i vibraciju, a možda unijeti ljubav, sklad, pomirenje i ponovo spajanje (reunion) Blizanačkih duša.

Twin Flame Reunion je termin koji se koristi kao jedan dio dinamike odnosa između Blizanačkih duša. Dinamika tog odnosa je takva da se prvo prepoznaju i povežu, a zatim se, radi okinutih ego programa, razdvoje (u astrologiji bi se reklo – aktiviraju se teški planetarni aspekti među njima). Nakon toga, ako su obje duše dovoljno svjesne i čiste, slijedi ponovno sjedinjenje – reunion. U nekim slučajevima, iako rijetkim, je moguće da uopće ne dođe do razdvajanja Blizanačkih duša jer su ego obrasci i programi odrađeni u prethodnoj inkarnaciji.

 

Irena Dumančić Baranja