Numerički kod  je naša lična karta psihofizičkih osobina. Ono što je bitno u ovom kodu jeste postavka bioritma, generacijskog broja i ličnog broja, kao i to da li je kod sastavljen iz parnih, neparnih ili kombinovanih brojeva, a što još dodatno objašnjava osobine neke osobe.

Bioritamski broj, koji se dobija sabiranjem dana i meseca rođenja, te svođenja na prost broj, izražava naše psihofizičke mogućnosti u datom trenutku i shodno tome dopunjava karakteristike ličnog broja. Bioritam utiče na sposobnost i način na koji reagujemo u određenim situacijama ili periodima.

Bioritam je promenljiva veličina, menja se u skladu sa promenama koje nastaju na Zemlji, usled njenog okretanja oko svoje ose, i menja se na svaka dva sata. Zato u toku dana imamo oscilacije u ponašanju i ispoljavanju emocija. Bioritamski potencijal pomaže da se bolje prilagodimo situacijama i kontaktima sa drugim ljudima, jer bioritam određuje vrstu međuljudskih odnosa koje gradimo.

Generacijski broj, koji se dobija iz godine rođenja, sabiranjem tih brojeva i svođenjem na prost, odnosno jednocifren broj, ne utiče bitno na lični broj, već samo ublažava, pojačava ili opterećuje njegove osnovne karakteristike. Osobe rođene u datoj godini, kao zapis na duši, nose i energije događaja koje su obeležile tu godinu.

Lični broj, koji se dobija sabiranjem bioritamskog i generacijskog broja, i svođenjem na prost broj, jedinstveni je broj svakog pojedinca, i predstavlja njegovu ličnost. To je zacrtano u nebeskoj knjizi našeg postojanja i života. I dok lični broj govori kakvu osobu imamo ispred sebe, bioritamski i generacijski broj ga dopunjuju, menjaju, pojačavaju, slabe, ublažavaju ili otežavaju njegove osnovne karakteristike, te govore nam o promenljivim stanjima te ličnosti u različitim periodima.

 

Na primer: osoba je rođena 12. 5. 1987. godine

Bioritam = 12 + 5 = 1 + 2 + 5 = 8

Generacijski broj = 1 + 9 + 8 + 7 = 25 = 2 + 5 = 7

Lični broj = bioritam 8 + generacijski broj 7 = lični broj 6  (8 + 7 = 15 = 1 + 5 = 6 )

Numerički kod osobe je 786, a sastavljen je iz neparnog broja (7) i dva parna (8 i 6).

 

Ako je vaš kod nepar-nepar-nepar:

Primer: 393, 999, 551…

Vi ste umetnička duša i imate veliku kreativnu energiju. Slaba tačka su vam emocije, vi živite i stradate za ljubav. Iskreni ste u prijateljstvima, spremni da svakome priteknete u pomoć, čista ste duša. Vaše zdravlje zavisi od vašeg emotivnog zadovoljstva.

Ako je vaš kod par-par-par:

Primer: 268, 246, 448…

Vi ste senzibilno biće, naklonjeni ste umetnosti, praktični ste i smireni. Ne težite nedostižnom, veoma ste racionalni, pa tako i volite, više razumom nego srcem. Toplina doma i harmonija su vaši prioriteti. Vi ste graditelj. Ne vodite dovoljno računa o svom zdravlju, ali kada dođe do problema, disciplinovano činite sve što treba.

Ako je vaš kod nepar-par-par:

Primer: 742, 922…

Vi ste produhovljeni i stabilni na emotivnom i duševnom planu. Strpljivi ste i pedantni, imate spretne ruke i lep rukopis. Radite sve temeljno i polako. Konflikte rešavate trezveno, te imate dosta prijatelja zbog toga. U ljubavi dajete sve od sebe. Zdravlje vam je u drugom planu.

Ako je vaš kod nepar-nepar-par:

Primer: 718, 112, 336…

Veoma ste emotivni, ali to vešto krijete iz straha od povređivanja. Zagonetna ste osoba, a vaša tajna leži u mudrom ćutanju. U ljubavi ste uglavnom neshvaćeni, zato vam se dešava da dugo samujete. U vezi ili braku, dobar ste partner. Rođeni ste sa smislom za estetiku.

Ako je vaš kod par-nepa-nepar:

Primer: 213, 639, 437…

Vi naginjete mističnom bez obzira što ste racionalni i praktični. Uspostavljate ravnotežu između duhovnog i fizičkog. Vama leže zanimanja u oblastima psihologije i pedagogije. U vašem društvu se svi osećaju dobro. Odlično se dopunjavate i usaglašavate u partnerskim odnosima. Zdravlje vam je u drugom planu.

Ako je vaš kod nepar-par-nepar:

Primer: 527, 729, 325…

Vi ste jedinstveno biće, savršenog sklada. Uklapate se dobro u svaku sredinu, dobri ste u komunikacijama. U ljubavi ste neposredni, dominirate u vezama i imate uspeha kod suprotnog pola. Vodite računa o zdravom načinu ishrane. U ovim kodovima su uglavnom vegetarijanci.

Ako je vaš kod par-nepar-par:

Primer: 652, 472, 494…

Svojom uravnoteženošću ostavljate utisak nezainteresovanosti i egocentrizma. Odlični ste organizator poslova, dobri rukovodioci, imate dobar status. Brižni ste i ostajete uvek uz svoje roditelje i odabrane prijatelje. U ljubavi se slažete sa svim brojevima. Zdravlje vam je bitno.

Ako je vaš kod par-par-nepar:

Primer: 887, 663…

Vama je bliži fizički nivo. Stalno nekoga spašavate, pomažete nemoćnima i ugroženima. Vi ste odličan lekar, psihijatar, hirurg ili veterinar. Visoko ste obrazovani i uvek imate želju da učite nešto novo. U ljubavi ste praktični, ne previše emotivni, ali iskreni i pouzdani. Vaše veze se obično završavaju brakom. Uvek ste u dobroj formi.

 

Nevena Đukić