JovanaPravciUspehU tablici možete pronaći koji je Vaš – Kua broj.  On određuje Vaše osobine, koje Vam strane sveta odgovaraju, a koje ne.  I još mnogo toga…

Prvo nađite godinu rođenja.

Prva kolona je za muškarce, a druga za žene. Vaš broj je jedan u nizu od 1 do 9.

Kliknite na sliku da bi se uvećala!

JovanaKuaTablica

Povoljni i nepovoljni pravci – za zdravlje, uspeh i mirniji život

U tablici u nastavku pronađite prema svojem Kua broju koji su vam povoljni pravci za uspešniji život, ljubav, zdravlje i uspeh!

JovanaPravciUspeh

 

 

 

 

 

 

Pritom imajte na umu:

Kada spavate, dobro je da Vam glava bude okrenuta ka dobrom smeru. To je najbitnije.

Kada sedite za stolom, pravac gledanja mora da bude dobar pravac, da gledate ka njemu.

Ako partner i Vi imate drugačije kua brojeve, onda gledajte da spavate u pravcu ,,glave kuće“.

Ako spavate u istom krevetu, upravljajte se prema muškarcu.

 

Jovana Vilimonović