“ENERGIJA I POLJE DJELOVANJA”

Mi smo svi i uvijek samo „Energija“, a sve što doživljavamo i vidimo oko sebe se može nazvati polje djelovanja. Ti pojmovi su jako bitni, a tako rijetko upotrebljavani u kontekstu evolucije čovjeka.

Na našem trenutnom stupnju mi sebe doživljavamo kao energiju koja živi i oblikuje polje djelovanja koje ju okružuje. To polje je u većini slučajeva ograničeno na nešto što je povezano sa samosviješću odnosno “Ja”.

“Ja” je taj koji ima energiju i “Ja” je taj koji djeluje na polju djelovanja svojim vlastitim energetskim kapacitetima. Čovjeku, od trenutka kada dođe na ovaj svijet, za sve što radi, sve što želi, sve što misli, sve što čini, za sve to potrebna je određena količina energije. Ono “Ja” koje se u malim bebama razvija između 1-3 godine života u početku je neophodno da bi se uspostavio kanal energije i pokrenuli počeci djelovanja.

Svijest društva je takva ili ti naučenost / naviknutost društva se kreće u smjeru da “Ja” mora uvijek biti prisutan u čovjekovom životu da bi energija postojala. Taj isti “Ja” u početku čovjeku daje životnu energiju i volju za življenjem u polju djelovanja, ali ga taj isti “Ja” na kraju stavlja u stanje nesvjesnosti, stanje u kojem u jednom trenutku “Ja” umire.

Postavlja se pitanje: što ostaje? Priroda “Ja” je da dok je manifestiran u sebi ima nadu koja temelj ima u samozavaravanju da će “Ja” i nakon svoje smrti zadržati svjesnost i preseliti se na neko drugo polje djelovanja, uz neku novu energiju koja će omogućiti neki novi oblik postojanja.

Naravno, ima i onih koji smatraju da kada “Ja” umire nema više svjesnosti koja bi nastavila put, a polje djelovanja i energija su trajno izgubljeni u tom slučaju. Kako to biva, najčešće se istina krije u nekom do sada neizrečenom mišljenju.

Ovdje, i kroz ovu kratku knjigu, pokušati ću to do sada neizrecivo, tu neku ideju svijeta i postojanja, iz svog osobnog iskustva predstaviti čitateljima ove knjige.

RAZINE POSTOJANJA ENERGIJE

a) PROMATRANJE – energija etera

b) PRIHVAĆANJE – energija zraka

c) RAZUMIJEVANJE – energija vode

d) STVARANJE – energija vatre

e) NADILAŽENJE – energija zemlje

Svaka razina postojanja energije ima svoje polje djelovanja u određenom energetskom elementu. Razine postojanja stvaraju se na rubnim dijelovima vječno postojeće “Energije” zbog energetskog trenja koje nastaje zbog vječnog širenja već beskonačne energije postojanja.

Svako dublje razumijevanje razina postojanja energija je duboko individualna stvar i plod razumijevanja svakog pojedinog energetskog sistema. Uistinu onaj koji traži taj i nalazi.

KAKO DO ENERGIJE

a) energija dobivena rođenjem tijela / siva energija

b) izravni putevi dolaska do energije / bijela energija

c) neizravni putevi dolaska do energije / crna energija

TEHNIKE ENERGIZIRANJA

a) Tehnika razmišljanja bez „Ja“

b) Tehnika meditacije na „Energiju“

c) Tehnika naglih promjena

Ova kratka knjiga je sažetak informacija za svakoga tko želi dobro sebi kao energetskom biću. Budući da su svi tekstovi plod subjektivnog pristupa autora na zadanu temu, ostavlja se mogućnost pogreške i nenamjernog krivog tumačenja nekih energetskih istina.

Preporuka svima je da energiju koju su dobili kroz ovaj tekst prihvate kao poticaj za vlastito energetsko istraživanje, a ne kao konačni zaključak.

Knjiga je izdana u skraćenom obliku zbog sve ubrzanijeg tempa života u kojem ljudi nemaju vremena za čitanje dugih knjiga te na ovaj način svatko može odvojiti sat vremena kako bi ju pročitao.

Ovo je prvi autorov kreativni izražaj u ovom obliku, ali ne i posljednji, jer priprema novu knjigu.

NEKA ENERGIJA BUDE UVIJEK SA SVIMA NAMA!

 

Marko Kamenski