Karma je sanskritski pojam koji znači – delo. U nekom od naših prošlih života smo uradili neka neprimerena dela koja su drugima nanela patnju. Kao rezultat toga, javljaju se okolnosti i situacije koje utiču na ljudsku patnju i stvaraju posledice. Ljudski postupci neizbežno su povezani sa njihovim posledicama, a one stvaraju događaje za koje su odgovorni počinioci u ovom ili u prethodnim životima. Svako delo ima svoje posledice, pa karma izražava povezanost uzroka i posledice.

Karmički brojevi su 13, 14, 16 i 19. Rođeni na ove datume nose određene karmičke dugove iz prošlih života, koje moraju da otplate sada i ovde svojim postupcima i načinom života, da bi nastale promene koje više ne blokiraju osobu.

13 / 4 – daje naporan i usporen tok u životu. Zbog toga su ove osobe uvek na ivici da odustanu od svega. No to nikako ne treba da rade, jer će svaki napor na kraju biti nagrađen. Ključ za njih je da ostanu fokusirani i koncentrisani, što im je ponekad teško, jer ih guraju impulsivnost iz brojeva 1 i 3, koja ih tera da svoju energiju rasipaju na nekoliko projekata istovremeno, i tako gube svoj fokus. Izostanak brzih realizacija u njima uslovljava pad samopouzdanja. Zato ih Saturn (4) muči i vraća, donosi im stradanja i iskušenja, primorava ih da nauče lekcije i tek tada ih nagrađuje. Otplata njihove karme leži u pridržavanju predviđenih rokova, redu i disciplini, kontinuitetu, i samo tako uspeh neće izostati.

14 / 5 – dug je nastao iz zloupotrebe slobode. Osoba nalazi slobodu za sebe na štetu drugih osoba, ili na destruktivan način za sebe i svoje interese. Ovaj broj poseduje one negativne aspekte Merkura (5), nagle prelaske sa jednog na drugo, stalnu glad za raznim fizičkim zadovoljstvima, odsustvo potrebnog uzbuđenja u onome što se radi, a prisutna je i neodgovornost i površnost u životu, odnosima i radu. U ovom životu, osoba se sreće sa uvećanim problemima koji se ponavljaju, a uspešno ih prevazilazi ne ponavljanjem tih istih grešaka. Oduživanje ovih karmičkih dugovanja leži u konstruktivnosti i odustajanju od ličnih sloboda koje ugrožavaju druge. Ovo je veoma teška lekcija, jer treba se menjati iz korena, eliminisati nestrpljenje i raditi na posvećenosti, naročito u emotivnim i partnerskim odnosima.

16 / 7 – izazovi i teškoće sa određenom “temom” u životu, čiji se karmički dugovi moraju otplatiti, ovde i sada. Ovaj broj se odnosi na zloupotrebu ljubavi u prošlim životima. Osoba će biti pred izazovom eliminisanja svog ega i odustajanja od njegove prenaglašenosti i sujete. Ovaj broj je duhovni element, pa svoju duhovnost mora podići na viši nivo, da “prigrli” poniznost i shvati, kroz iskustva koja mogu biti i vančulna, te da kroz ta iskustva doživi preobražaj. Potrebno je da u ovom životu, kroz promene i rad na sebi, otplati dug iz prošlih života koji su se odnosili na nezakonite ljubavne veze, koje su bile uzrok patnje drugih, a odnose se i na zlostavljanja u ljubavi, izraženu sebičnost i prikrivanje pravih emocija u partnerskim odnosima. Ovaj broj deluje kroz destruktivne postupke broja 7 i njegove planete vladara, Urana. Lekcija im je da sebi aktivira aspekte za emotivnim zadovoljstvom, sebi i drugima.

19 / 1 – ima korene iz prošlih života kad nisu pravilno korišćeni moć i kontrola. Osoba je tada delovala iz sopstvenih egoističkih razloga. Osećaj im je bio da se čitav univerzum okreće oko njih, te su imali “slepilo” za potrebe drugih. Za njih same nije postojalo ništa drugo sem ostvarenja vlastitih potreba i želja. Broj 9 iza 1 projektuje loše usmerene ambicije iz prethodnih inkarnacija. A unutrašnje želje nikada im zapravo i nisu bile ispunjene bez obzira na snažnu motivaciju. Problem je bio i u izražavanju vlastitih talenata koje nisu ostvarili. Oduživanje ovog duga leži u altruizmu i preuzimanju odgovornosti i za druge, te u otvorenosti kroz komunikacije, jer njihova zatvorenost može ugroziti realizacije planiranih poduhvata.

 

Nevena Đukić