KONJUNKCIJE – NAJJAČI POKAZATELJI KARMIČKIH VEZA

Što je konjunkcija bliža to je veza jača, a u slučaju da je egzaktna, karmička vezanost je izuzetno jaka. Ovo ne mora značiti da je i dobra, jer je pitanje koje su planete u konjunkciji.

U slučaju egzaktne konjunkcije vidimo izuzetno jaku karmičku vezanost koja dolazi direktno iz prošlog života. Te osobe nastavljaju odnos, a opet, u zavisnosti od prirode konjunkcije, možemo vidjeti kakav će odnos biti. Što je konjunkcija bliža, odnos je bio u u nekom skorijem životu, što je konjunkcija dalja, odnos je mogao biti u nekom daljem životu.

Isto važi i za druge aspekte. Što su bliži, odnosno orbisi manji, bilo da je u pitanju kvadrat, opozicija, trigon ili sekstil, odnosi su bili vremenski bliži i jači. No, u uporednoj astrologiji najjači pokazatelji jakih karmičkih veza su konjunkcije.

Pokazatelji jakih karmičkih veza mogu biti i Mjesečevi čvorovi. Kada se oni nađu u konjunkciji sa nekim planetama, to u svakom slučaju pokazuje onu vrstu odnosa kroz koju će prolaziti (sjeverni čvor) odnosno onaj odnos kroz koji nekada prošli (južni čvor).

Kada Mjesec jedne osobe padne na Južni čvor druge osobe, izvjesno je da su imale porodičan odnos, a osoba čiji je Mjesec u pitanju mogla je biti majka onoj drugoj. U zavisnosti od aspekata i dispozitora, vidjećemo da li je odnos bio dobar ili loš.

Kada je u pitanju Sunce na Južnom čvoru druge osobe, ona prva joj je mogla biti otac, neki autoritet ili muž. U svakom slučaju neka bitna figura. Obično je ta osoba bila veoma važna i imala je jak uticaj na prošli život drugoga. U lošim aspektima je pokušavala da mu nametne svoju volju i autoritet na nasilan način, a ovaj to nije htjeo da prihvati.

Kada je Merkur u pitanju, obično je osoba sa Merkurom bila dijete onoj osobi na čijem se Južnom čvoru Merkur nalazi. Mužda su bili i bliski prijatelji, zajedno učili, putovali, a ako je aspekt loš, znači da su imali izuzetno lošu komunikaciju. Možda se nikada nisu razumeli. U ovom životu su se sreli da bi razjasnili mnoge zabune kroz koje su prošli. U lošem aspektu sa Neptunom, ili ako se konjunkcija nalazi u Ribama, bile su prisutne laži, obmanjivanje, varanje, lažna pisma, skrivanje informacija i slično.

Venera na Južnom čvoru u uporednom horoskopu govori da su osobe bile u ljubavnom ili bračnom odnosu. Ovi ljudi se obično prepoznaju pri prvom susretu. Imaju osećaj da pripadaju jedno drugom i vrlo brzo ulaze u vezu, a nakon toga i u brak. Pokazatelj za bračni odnos je takođe Venera na Sjevernom Mjesečevom čvoru. Ovakve osobe se sreću da bi ušle u brak. Da li će to biti sreća u odnosu, zavisi od aspekata, a naročito od dispozitora. Ukoliko je on dobro postavljen, osobe će uživati kroz brak, a ukoliko je pozicija dispozitora loša, vidimo karmičko ispaštanje, koje je rezultat prošlih aktivnosti.

Mars jedne osobe na Južnom čvoru druge govori da su nekada bile veliki neprijatelji i da su jedna drugu povrijeđivale. Ovo se naročito odnosi na vlasnika Marsa, jer je on primarni nosilac nasilja. U lošim aspektima osoba sa Južnim čvorom je mogla biti i ubijena, naročito ako to pada u neku od kritičnih kuća, ili ako Mars druge osobe vlada ili se nalazi u kritičnoj kući. Ove kuće brojimo od ascendenta i od 12. polja. U boljim aspektima vidimo osobe koje su zajedno bile u ratu, borile se ili imale zajedničke veze sa nekim nasiljem. I ovo je vrlo loša pozicija i često se osoba neprijatno osijeća kada je vlasnik Marsa u njenoj blizini.

Sa aspektima Jupitera situacija obično nije problematična. Vlasnik Jupitera je nekada ovu osobu podučavao i dao joj je veliko znanje. Ako je aspekt loš, naročito sa Neptunom, vidimo neko dugovanje po pitanju novca. Vjerovatno je došlo do neke prijevare ili malverzacije.

Saturn na Južnom čvoru je znak teške karme koja se ispoljila u prošlosti. Osoba je bila mučena, zlostavljana, maltretirana i šikanirana. Otud se nesvjesno vuku fobije i strahovi. Kad je vlasnik Saturna u blizini, osoba se osjeća neprijatno i uvek je u nekom grču. Ne može se opustiti i biti spontana.

Vlasnik Saturna je ovu osobu mogao dovesti u izuzetno velike životne probleme. Možda je bio odgovoran za neku tragediju koju je osoba preživjela ili za neku drugu teško proživljenu situaciju. Ukoliko to padne u 12. kuću, shvaćamo da je taj odnos bio aktivan u prošlom životu. Ukoliko je to, na primjer, u znaku Škorpiona, vidimo da je riječ o nekom velikom stradanju.

Saturn na Sjevernom čvoru je također loš znak. On je vrlo težak aspekt, a vlasnik Saturna se želi osobi osvetiti. On će partnera sputavati, mučiti i sve ostalo kako bi onemogućio njegov napredak. Jedino izuzetno dobri aspekti, kao i položaj dispozitora, izvlače situaciju, ali je ovo uglavnom težak dug prema vlasniku Saturna.

Sa Neptunom, Uranom i Plutonom situacija je manje-više dramatična, a pošto su ove planete izuzetno spore, više govore o uslovima iz kojih su ove osobe zajednički došle. To ponekad ukazuje i na kolektivnu karmu, odnosno na situacije u kojima se našla velika grupa ljudi da bi prošla kroz neku karmičku kaznu.

Aspekti sa osobnim planetama su mnogo bitniji. Ipak, ni ove ne smemo zanemariti, jer treba pogledati čime ove planete vladaju i tek tada donijeti konačni zaključak.

Sa Uranom možemo vidjeti revolucije kroz koje su osobe nekada prolazile zajedno, a u njima možda i stradale.

Aspekti sa Neptunom mogu govoriti i nekoj zajedničkoj prijevari ili isposničkom životu u prošlosti. Možda je vlasnik Neptuna lagao i obmanjivao drugu osobu, možda ju je izdao ili je otrovao.

Pluton se dugo zadržava na jednom mestu pa se njegove konjunkcije sa Južnim čvorom nalaze kod velikog broja ljudi. Treba pogledati čime on vlada, ali uglavnom govori o linčovanju, stradanju, ubistvu, crnoj magiji i sličnim stvarima. Osoba sa Južnim čvorom je doživljava kao zlu kob i beži od nje jer oseća da joj od nje preti opasnost.

Ako se nađe na Sjevernom čvoru, situacija može biti izuzetno opasna, naročito ako je sve to u kvadratu s Marsom. Ukoliko se ovo nalazi u 8. polju, vlasniku Severnog čvora preti opasnost po život. Ako ne od te osobe lično, onda vas ona nesvesno uvodi u opasnu situaciju. To je primer kada neko puca na nekoga, pa ubije i onu “nevinu” osobu koja je bila s njime. Ovaj aspekt vidljiv je u horoskopima devojaka nekih kriminalaca ili njihovih prijatelja koji su bili slučajno ubijeni u obračunu, jer su bili u njihovom prisustvu.

 

Prevela Nevena Janković