Pojmovi poput karma, sudbina i usud ponekada nas zbunjuju, jer ne znamo ili nismo sigurni u njihovo pravo značenje. Ova tri pojma se veoma razlikuju po svom značenju.

Sudbina je sila koja određuje život svakog pojedinca i od koje se ne može umaći. Sudbina je ono što je nekome predodređeno, naročito najznačajniji događaji u životu, uključujući i čas i način smrti.

Događaji koji čoveka snalaze u životu, smatraju se da su mu suđeni. Sudbina je nužni red kome je podvrgnuto svako živo biće. Ona nije ni slepa ni slučajna, nego racionalna, mada je nepoznata pojedincu. Verovanje u sudbinu čini život podnošljivim, time što omogućava prihvatanje racionalnosti univerzuma uprkos očiglednim nepravilnostima i nepravdama.

Usud je, na neki način, sudbinsko upozorenje. Može se javiti kroz snove, kroz pojavu nekog znaka ili događaja, poput susreta sa neobičnim ljudima, i drugo, a tumači se kao poseban znak nekog upozorenja kojim se nešto nagoveštava.

Karma je sanskritski pojam koji znači – delo. U svojim prošlim životima uradili smo neka neprimerena dela, koja su nanela patnju i drugima i nama samima. Kao rezultat toga, javljaju se i u ovom životu razne nepovoljne okolnosti i situacije po nas, pa proživljavamo beskrajnu ljudsku patnju i probleme.

Svako delo ima svoje posledice, pa karma izražava povezanost uzroka i posledica. Ljudski postupci neizbežno su povezani sa njihovim posledicama, a one stvaraju događaje za koje su odgovorni počinioci u ovom ili u prethodnim životima.

Zato svaki događaj treba shvatiti kao pravednu nadoknadu, a sve se odražava u trajanju koje obuhvata, ali i premašuje vreme ljudskog života. Svest se oslanja i učvršćuje u onome što nameravamo da učinimo, u onome što planiramo i u onome što nas okupira.

Otuda i sva bol koju možemo proživeti. Karma umnogome zavisi od naše svesti. Zato sada i ovde, kroz život, kroz emotivne veze i stradanja, otplaćujemo dugovanja nekih prošlih života.

KARMA BROJEVA

1 – vođe, generali, visoki položaji u vojskama, porobljavali i silom osvajali teritorije i ljude pretvarali u roblje. Teško iskupljuju svoju karmu. Sada i ovde, još uvek im je ego naglašen i nastoje da budu vođe. Odustajanjem od ovakvog funkcionisanja, pokazivanjem poštovanja i samilosti ka drugima, mogu da ublaže karmu.

2 – bavili se okultnim stvarima i strahom vladali masama, veoma skupo naplaćivali svoje usluge i bili materijalisti. Sada i ovde, treba da se bave javnim poslovima i narodnim masama, ali u druge svrhe, kao pomoć koju će nesebično pružati vez većih finansijskih dobiti.

3 – u prošlim životima igrali su se tuđim osećanjima, olako ih odbacivali i tako povređivali ljude oko sebe. Tuđe emocije i stradanja nisu ih se doticala. Sada i ovde, imaju stradanja kroz svoje emocije, bivaju povređeni jer idealizuju ljubav kroz koju su nesrećni i često odbačeni.

4 – veoma teška karma i na generacijskom nivou. Njihova karma se uglavnom odnosi na ubistva zarad zemlje, kuće, novca, pa i preotimanja žene. Sada i ovde, život im je usporen, otežan i naporan. Sada i ovde, u načinu njihovog života, časnog i strpljivog, leži mogućnost otplate karme i za svoje potomke.

5 – putnici, zabavljači, avanturisti, površni i okrenuti zabavi, nemarni i sebični zarad sopstvene slobode, stradali u tim avanturama i putovanjima. Sada i ovde, još uvek teže toj slobodi, a njihova otplata dugova leži u preuzimanju odgovornosti za svoje postupke.

6 – zavodnici, kazanove, kurtizane, prelepi ljudi, koristili svoj izgled i svoja ljubavna umeća zarad lične koristi, bez ikakvih emocija prema partnerima i deci. Prema bogatstvu oni birali svoje žrtve. Sada i ovde, uče prave vrednosti ljubavi i odanosti u braku i porodici sa potomstvom. Iako još mogu sami da biraju, ipak dozvoljavaju da budu izabrani i tako bivaju i nezadovoljni u porodici.

7 – naučnici, filozofi, alhemičari, askete i isposnici. Tragali za verom i posvećenošću, novim učenjima i spoznajama. Sada i ovde, viša su duhovna bića ili potpuni ateisti, te još uvek tragaju za verom i novim znanjima.

8 – plemići, vitezovi, osvajali i pljačkali zarad novca, a taj oteti novac delili sirotinji. Obično javno pogubljivani vešanjem ili odsecanjem glave. Njihove ćelije još uvek pamte taj osećaj, pa ljudi osmice imaju problem sa funkcijom gutanja na trenutak ili probleme u predelu vrata. Sada i ovde, užasavaju se javne sramote i zato vode računa o svojim postupcima.

9 – kraljevi i vladari, apsolutisti i tirani u vladanju, koji su mučki ubijani sa leđa od svojih najbližih. Sada i ovde, žele dobrobit na globalnom nivou, ali su njihovi strahovi od izdaje bližnjih, još uvek prisutni, zato su zatvoreni i nepoverljivi.

 

Nevena Đukić