MinjaKarma

Reč “karma” ima vrlo duboku mentalnu, astralnu i fizičku implantaciju. Ona predstavlja rezultate želja, misli i činjenja iz prethodnih života.

U sadašnjem životu, zbog loših dela iz prošlosti plaća se cena u obliku nemanja, patnje, razočarenja, bolesti i nesreća, a za dobra dela nagrada je u formi uspeha, materijalnih postignuća, časti, zdravlja, i drugo.

Numerolozi tvrde da se od karme ne može pobeći… U numerologiji karma se prepoznaje preko brojeva. Kad se karmički broj pojavljuje na nekoj višoj instanci, pojedinac se susreće sa ponovljenim neprijatnostima kroz duži životni period. Međutim, kada se taj isti broj pojavljuje na nižem svodljivom nivou, onda se efekat reflektuje samo kroz jedan kraći vremenski period.

Trebalo bi upamtiti da namirivanjem karmičkih dugova čovek se koriguje kao nova individua sa još većim potencijalima.

Oni mogu ići u pravcu razvitka izgubljenih snaga i sposobnosti, a manifestuje se kao broj Izazova. Međutim, ako se neko učauri u klupko “karme” na defetistički način, onda do njega lekcije za preobražaj ne dopiru, a samim tim ni pozitivna dostignuća.

Ne smemo zaboraviti da Bog čini sve da svima nama bude dobro, a na nama je da to prepoznamo na pravi način.

Da li smo mi samo brojevi ili su brojevi, jednostavno mi?

Proučavati numerologiju znači proučavati svetlost, boju, zvuk i oblik, pošto su sve to vibracije. Razumeti sopstvene vibracije znači razumeti puteve izlečenja, uravnoteženja i preobraženja sebe, kako bi na videlo izašlo najsavršenije Jastvo.

Ljubav i prihvatanje su, pak, nezamenjiva oruđa uz čiju pomoć učimo da cenimo svoju i tuđu jedinstvenu osobenost. Takvo uvažavanje docnije se reflektuje kao ritam, lepota, gracioznost i radost.
Svako od nas je – dete radosti, svetlosti, boje i zvuka, a ne puka kopija nekog drugog. Mi smo jedinstvena bića što ples života plešu sopstvenim tajnovitim koracima.

 

Minja Jasmina