Kad je karma u pitanju, potrebno je razlikovati ličnu karmu, ono što nosimo iz prošlog života odnosno iz prethodne inkarnacije, i porodičnu karmu odnosno genetsko nasljeđe.

Karma je riječ koja potiče iz Sanskrita, u vedskim spisima se spominje zajedno sa riječju darma (dharma). Karma doslovno znači čin ili akcija, dok se darma može prevesti kao svrha. Dakle, darma je naša svrha u ovom životu, naša zadaća u ovoj inkarnaciji.

Ostvarenje darme uveliko zavisi od karme. Jer, karma koju nosimo sada je ustvari darma našeg prošlog života. Svi naši postupci u prošlom životu, dobra djela i grijehovi, svi nezavršeni poslovi…, sve se to prenosi u ovaj život u vidu karme.

Karma nije ni pozitivna ni negativna, karma je apstraktan pojam koji nam ukazuje na to da moramo izvršiti određene zadatke i prevazići određene prepreke, kako bismo postigli savršenstvo (takođe apstraktan pojam, podložan različitim tumačenjima). Dakle, karma nam može biti teret i balast, koji nas stalno ograničava ili jednostavno nešto sa čime svakodnevno živimo i ne obraćamo pažnju.

S astrološke strane, postoji više pokazatelja pokazatelja karme i prošlog života. Opet kažem, treba razlikovati ličnu i porodičnu karmu.

Ličnu karmu nosimo iz prošlog života. Njega se skoro niko ne sjeća, zar ne? Postoje izuzeci, ali su rijetki, neko sanja prošle živote, a neko ih se prisjeti nakon doživljene kliničke smrti. S astrološke strane za brisanje našeg sjećanja zadužene su prenatalne lunarne eklipse. Za vrijeme devetomjesečne trudnoće, na nebu se uvijek dešavaju dva pomračenja Mjeseca.

A upravo pomračenje objedinjuje tri važna astrološka elementa: Mjesec, koji predstavlja dušu, Mjesečevi čvorovi, koje ćemo kasnije pomenuti, i samo Sunce, kao nosilac života. Dakle, za vrijeme pomračenja, duša prelazi u materijalni svijet i pri tom gubi sjećanja na prošli život.

Ako želimo saznati detalje svog prošlog života pomoću našeg horoskopa, potrebno je uzeti vrh 12. kuće za ascedent. Samim tim naša profesija u prošlom životu biće naša sadašnja 9. kuća, naši prihodi u prošlom životu su sadašnja 1. kuća, način smrti naša 7. kuća, i tako dalje.

Još treba razmotriti Mjesečeve čvorove. To su tačke u kojima putanja Mjeseca presijeca solarnu ekliptiku (opet se sve vrti oko Mjeseca, duše). Postoje Sjeverni mjesečev čvor (SMČ) ili Zmajeva glava i Južni mjesečev čvor (JMČ) ili Zmajev rep.

Oni, skupa sa nazivima, potiču iz vedske astrologije, gdje se pominje mit o demonu koji je pokušao ukrasti nektar besmrtnosti, te mu je odsječena glava, ali kako je nektar već popio, glava i tijelo nastavljaju samostalno živjeti kao Rahu (SMČ) i Ketu (JMČ).

Sjeverni čvor predstavlja ono čemu trebamo težiti u ovom životu, on je pokazatelj darme. Ali da bismo do tog došli, treba prvo preći prepreke JMČ, on je taj teret prošlog života na našim leđima.

Retrogradnost planeta ukazaće na opterećenost karme, odnosno koliko karmičkog duga imamo. Zato su čvorovi uvijek retrogradni, jer dug uvijek postoji, makar on bio i minimalan.

Neki astrolozi uzimaju SMČ kao strogo pozitivan i njegov uticaj porede sa uticajem Jupitera, a JMČ uzimaju kao strogo negativan i njegov uticaj porede sa Saturnovim.

Ovo jeste donekle tačno, ali treba imati na umu da je SMČ glava i da se odražava prvenstveno na duhovno, dok je JMČ tijelo i odnosi se na materijalno. Ni jedan od njih ne predstavlja čitavo tijelo i njihovo djelovanje nikad nije u potpunosti dobro, uvijek postoji “kočnica”.

Drugi oblik karme ne možemo okarakterisati kao karmu po definiciji, to su postupci naših predaka koji utiču na naš život i ta “energija” se, možemo reći genetski, prenosi sa koljena na koljeno.

Narodna izreka kaže: “Djedovi jedu kiselo grožđe, a unucima trnu zubi!” Ova izreka upravo to oslikava. Ako je u prošlosti (bližoj ili daljoj) u porodici bilo loših događaja, recimo ubistava i samoubistava, ako je došlo do razdora oko podjele imanja, kada su razne kletve izrečene, to sve ostavlja traga i na nama. Sve se pamti…

Astrološki gledano, to porodično prokletstvo pokazaće Saturn i stanje naše 4. kuće. Četvrta kuća u horoskopu predstavlja našu genetiku i naše pretke. Simbol Saturna je kvadrat, to je nešto što nas ograničava, zid u koji udaramo. Čvrstina tog zida je snaga tog porodičnog prokletstva.

Debilitiran Saturn u lošim aspektima govori o lošoj genetici i lošim postupcima predaka. Ako uzmemo primjer ubistva u porodici, tu će pored Saturna biti prisutni Pluton i Mars, a kod samoubistva primarno je prisutan Uran, ali i Neptun i Merkur.

Sve rečeno za Saturn se odnosi na sva prethodna pokoljenja i po majci i po ocu, ali se prednost ipak treba dati očevoj genetici. Isto važi i za vladara 4. kuće, jer nas određuje prezime koje nosimo.

Kad je u pitanju majčina genetika, u nekim slučajevima ona može biti prikazana Saturnom i vladarom 4. kuće, ali tu treba razmotriti i Mjesec, primarnog signifikatora majke. Mjesec smo već povezali sa ličnom karmom, ali on i ovdje igra značajnu ulogu, jer ipak smo svi sa majkom jedno čitavih 9 mjeseci.

Mjesec je u padu u Škorpiji, u vedskim spisima se naziva “Mjesec pod kletvom” i empirijski se može provjeriti da sve osobe sa ovim položajem Mjeseca, posebno žene, imaju ograničenja na emotivno-porodičnom planu, i da su u prošlosti mahom žene izazivači problema u porodici i osnovno polazište tog porodičnog prokletstva. Postoje slučajevi od nasilnih abortusa i vračanja, pa do nasilnih smrti i ubistava muževa.

Ovaj tekst je samo vrh ledenog brijega, jer karmička astrologija je jako široka oblast i potrebno je jako puno vremena za njeno izučavanje. Položaji čvorova, Mjeseca, Saturna, retrogradnih planeta i ostalih elemenata po znacima i kućama, aspekti recepcije i tako dalje, spisak stvari koje treba uzeti u konsideraciju je prilično dug.

Važno je još napomenuti da se porodično prokletstvo ili lična karma ne može magično otkloniti preko noći, i da svako ko tvrdi suprotno nije do kraja upoznat sa terminom “karma” i vjerovatno preko toga pokušava izvući finansijsku korist. Sa time se jednostavno živi.

Neke teorije tvrde da je dobro promijeniti mjesto boravka, živjeti bar 100 kilometara od mjesta rođenja. Efikasnost ovog metoda nije 100 posto potvrđena. A bez obzira na efikasnost, subotom, koja je dan Saturna, treba učiniti bar jedno dobro djelo. Ne samo u svrhu olakšanja karme, već jednostavno da bismo se bolje osjećali.

Treba uvijek dati koju paru prosjaku, pomoći starici na ulici, pripaziti na nečije dijete i slično. Ipak sve što napravimo u ovom životu, koji se čini kao tren, je naša darma, a karma našeg budućeg života.

 

Miloš Tomić