U toku života srećemo se sa lekcijama koje treba da naučimo. One nam pomažu da ne pravimo iste greške koje nas usporavaju i onemogućavaju u napredovanju.

Svaki od brojeva u numerologiji, a ima ih devet, nosi različitu lekciju. Vaš lični broj će vam reći koja je to lekcija.

Lični broj se dobija sabiranjem svih brojeva iz datuma rođenja.

Na primer:  24. 7. 1965.

2 + 4 + 7 + 1 + 9 + 6 + 5 = 34 = 3 + 4 = 7

 

LIČNI BROJ 1 – važno je da tokom života naučite da sebe izdvojite iz grupa i zajednica te da otkrijete važnost i prednost svoje individualnosti. Pokrenite svoje potencijale i postavite se na svoje noge. Tada će vaša postignuća biti iznad očekivanog.

LIČNI BROJ 2 – tokom života morate da naučite važnost odnosa sa drugima, i saradnji. Ako postanete aktivan član svoje zajednice, bićete sposobni da poradite na sticanju svoje sposobnosti mirotvorca u trenucima kada dođe do sukoba mišljenja i interesa. Vi ste zapravo moćna osoba koja vlada iz senke, ali vaše zasluge idu drugima. Ako to prihvatite, vaš život će ići uzlaznom linijom.

LIČNI BROJ 3 – za vas je važno da ispoljite svoju sposobnost kreativnog izražavanja i postanete svesni svojih talenata. Imate dobru imaginaciju i umetničke sposobnosti, koje ste zanemarili. Ne odbacujte svoje nebeske darove, i postanite aktivni na ovim poljima. Treba da prepoznate svoje govorničke i spisateljske mogućnosti.

LIČNI BROJ 4 – za vas je važno da se prilagodite zakonu ograničenja. Morate da shvatite da je sve na ovom svetu, u svim mogućim područjima, obeleženo granicama preko kojih nije poželjno ili nije moguće preći. Sa time ćete se često sretati u radu, i cijelom životu. Ograničenja mogu dolaziti od okoline, najbližih, ali i od vašeg vlastitog tela i vaših krutih stavova i mišljenja.

LIČNI BROJ 5 – prepustite se promenama i neočekivanim događajima, ali u razumnoj meri. Dato vam je obilje talenata za postizanje gotovo svega. Sa slobodom koju daje ovo obilje, život vam može biti uzbudljiv, samo se usredsredite na važnost konstruktivne upotrebe ove slobode.

LIČNI BROJ 6 – naučite pravo značenje reči – odgovornost. Pružajte pomoć i podršku drugima, utešite one koji su slabi i nesigurni, ali ne preko svojih mogućnosti, jer ravnoteža mora da postoji u vašem životu. Ako stepen vaše odgovornosti nadmašuje vaše mogućnosti, podvucite jasnu granicu.

LIČNI BROJ 7 – sve što ste znali o ovozemaljskom svetu, postaće nevažno. Duboko zaronite u sebe, i svoje znanje i iskustvo podredite analizi. Upustite se u nova učenja, nove fenomene, otkrića će vas fascinirati. Doći ćete do mnogih spoznaja i shvatanja. Vaš duh treba biti iznad tela.

LIČNI BROJ 8 – morate da naučite da rukujete materijalnim stvarima na jedan praktičan način. Bavite se novcem, naučite kako možete da ga zaradite i razumno trošite. Kada učvrstite svoju materijalnu bazu, kada steknete sigurnost, tada stvarate mogućnost dostizanja položaja u društvu.

LIČNI BROJ 9 – vaše zadovoljstvo će proisteći u vašem davanju sebe drugima. Ne razmišljajte o nagradi ili vraćanju zauzvrat. Vaša urođena ljubav i vaš altruizam moraju se temeljiti na vašoj humanosti.

 

Nevena Đukić