Astrološka simbolika je zaista beskrajna. Toliko opisa može ponuditi već sama pozicija jedne planete u znaku. Često ti opisi znaju zvučati i kontradiktorno te samim tim i zbunjujuće. Ali to je samo početak, jer kad počnemo razmatrati samo jednu konkretnu oblast, na primjer ljubavi i braka u natalnoj karti, pletemo mrežu u koju se i sami astrolozi često zapetljaju.

To je tako, jer treba razmotriti još mnoštvo faktora, u konkretnom primjeru 7. kuću, planete u njoj, vladara 7. kuće, triplicitetne vladare, aspekte prema njima, i tako dalje, a što kad se svi ti faktori razmatraju individualno, dovodi do opšte konfuzije. Primjera radi, neki astrolozi smatraju da Ovan na vrhu sedme kuće donosi rani brak, ali šta kad tu imamo i Saturna, koji može biti indikator sasvim suprotne stvari? Po meni, osnovni problem leži u samom pristupu tumačenju.

U prvom redu, imamo isuviše tipizirana tumačenja, koja su prosta kombinacija trenutno razmatrane planetarne pozicije. Tako na primjer, mnogi koji imaju Jupitera u drugoj kući i nisu naročito bogati, niti im je Sunce u desetoj kući osiguralo položaj, a ni Mjesec u Škorpiji ih nije sve donio kroz mučan porođaj. Iako su dati astrološki opisi umnogome korektni, ipak nisu i ne mogu sami po sebi biti dovoljni.

Sve to nas dovodi i do drugog problema, a to je da se astrologija nastoji učiniti prijemčivijom za mase, pa se i sama profanizuje, postajući samo sredstvo zabave, kao što je to inače i slučaj sa današnjom kulturom uopšte. Sama premisa prijemčivosti za mase isključuje polaznu tačku natalnog tumačenja, individualnost.

To je problematično iz razloga što se tumačenja bezmalo vrše na tom osnovu, po nekim tipiziranim opisima. Ti si Lav, i tvoj ponos i ego ti prave probleme, voliš da ti drugi ugađaju i da budeš u centru pažnje. A koliko ljudi koje znate vas je iznenadilo kad vam je reklo da su rođeni sa Suncem u Lavu?

Sa druge strane, u ovom dobu spektakla i glorifikovanja izolovanosti, tumačenja često idu i na tu posebnost, ističući neke astrološke faktore kao znake te posebnosti. Sunce na Regulusu, bićeš kralj! Ovo je istovremeno i potreba samih klijenata, pa prosto traže od astrologa da im uljepša ružičastu sliku koju imaju o sebi. Činjenica je, međutim, da velika većina natalnih horoskopa ne nudi ništa posebno, jer realno, većina ljudi i provodi svoje živote u nekoj većoj ili manjoj prosječnosti.

Čineći astrologiju spektakularnom, prilagođavajući je potrebama masa, brojni astrolozi su joj učinili medveđu uslugu. U tom poduhvatu, brojna su pravila, pa čak i tehnike mijenjane. Primjer su primarne direkcije, tehnika koja u tradiciji podrazumijeva mnogo ozbiljniji proračun od ove pojednostavljene, koja samo pomjera sve astrološke faktore po jedan stepen za svaku godinu.

Ali iako su sve to ozbiljni grijesi protiv Umjetnosti, najveći je taj što se polako gubi vještina, taj definišući faktor koji razlikuje astrologa od onih koji sebe tako nazivaju. Svako može napamet naučiti sve te ranije pomenute opise, ali samo će vještina omogućiti da se isti stave u potreban kontekst koji će rezultirati kvalitetnim tumačenjem.

Da bismo došli do tog konteksta, moramo promijeniti polaznu tačku, odnosno osnovu u tumačenju. U natalnoj astrologiji, to je pojedinac. Ne, na konsultaciju nam ne dolazi Bik, niti Mjesec u Raku ili podznak u Blizancima, već konkretna osoba. Ovo izmještanje polazne tačke sa konkretnog na neku opštost je trend koji je danas prisutan uopšte u brojnim oblastima, takav je jednostavno obrazac mišljenja.

Možda je to najočiglednije na primjeru medicine, koja danas ne liječi konkretne ljude nego bolesti. U antici, pristup je bio sasvim drugačiji. Razmatran je pojedinac, njegov temperament, njegove osobenosti, i to je omogućavalo da se nađe lijek za uzrok, za tu konkretnu osobu. Možda je baš to ta istina koju je i sam Hipokrat sakrio u riječima da se ljekar koji ne poznaje astrologiju ne može zvati ljekarom.

Slična je situacija i sa astrologijom. Poenta je da ako radimo na ličnom horoskopu, on je skrojen posebno za nas, i odgovori i sugestije biće posebno skrojeni za nas.

Sada ćemo se osvrnuti i na pomenuti kontekst koji nam pruža okvir za svu tu simboliku, ili možda još bolje filter kroz koji ćemo doći do onog što se konkretno odnosi na život samog klijenta u pitanju. Prije samih astroloških faktora, valja nam razmotriti i neke druge činjenice. Te činjenice najlakše možemo dobiti od samog klijenta.

Ideja da astrologu ne treba da kažete ništa o svom životu već da očekujete da on sve to pogodi je sasvim beskorisna. U pominjanoj analogiji sa medicinom, da li biste očekivali od ljekara da prosto pogodi šta nije u redu sa vama, a da mu prije toga ne kažete ništa o simptomima?

U tom simptomatskom smislu, negdje je to i svrha natalne astrologije, da dođete do boljeg razumijevanja određenih obrazaca koji vam se ponavljaju u životu, poput eto recimo baš bolesti, ili pak zašto stalno birate pogrešne partnere, i slično. Ako uputite astrologa u neke detalje svoje prošlosti daćete mu dragocjene informacije koje će suziti taj okvir i omogućiti dalje tumačenje.

Sledeći neastrološki faktor koji uvijek treba uzeti u obzir jeste porijeklo osobe, njen društveni položaj i slično. Ovo prosto iz razloga što su spektri manifestacije natalnog potencijala sasvim različiti kod recimo člana imućne porodice ili nekog nižeg društvenog položaja. Mjesto i okruženje u kom je neko rođen, takođe, igraju veliku ulogu, jer opšte ipak ima primat nad pojedinačnim.

Tako na primjer, osoba rođena u Somaliji sa apsolutno sjajnim Jupiterom u natalnoj karti teško da će ostvariti bogatstvo, koje bi takav Jupiter mogao obećati i koje će možda i donijeti nekoj drugoj osobi rođenoj u za to mnogo povoljnijem podneblju. Porodično porijeklo i nasleđe, takođe, igraju vrlo značajnu ulogu, upravo jer sužavaju taj kontekst. Kod duboko tradicionalnih porodica, određene mogućnosti djeteta rođenog u toj porodici jednostavno će biti onemogućene.

PtolomejNadalje, astrološki gledano, neki su faktori sami po sebi nadređeni pojedinačnoj sudbini, i u tom pogledu odgovor nam može dati mundana astrologija. Tako i Klaudije Ptolomej (2. vijek) u uvodu Druge knjige Tetrabiblosa  kaže:

“Prognoziranje pomoću astronomije  dijeli se na dva velika i primarna dijela i pošto se prvi i univerzalniji odnosi na čitave rase/narode, države i gradove naziva se generalnim (ratovi, epidemije, glad, potresi, poplave), dok je drugi i specifičniji onaj koji se odnosi na individualne živote i naziva se genetlialoškim. U skladu sa ovom podjelom, treba prvo razmatrati principe generalne odnosno mundane astrologije, budući da sе oni temelje na većim i moćnijim uzrocima nego pojedinačni događaji; pošto slabije prirode uvijek popuštaju pred jačim, a pojedinačno je obuhvaćeno opštim, svakako je neophodno da oni koji namjeravaju ispitivati pojedinačnu sudbinu prije toga shvate generalne konsideracije. “

U tom smislu, ako mundani ciklusi za određene države i područja ukazuju na neke katastrofe, poput ratova i slično, pojedinačni horoskopi ne mogu ispuniti ono što obećavaju, jer jednostavno neće imati tlo da iznjedre sve te mogućnosti. U tom pogledu su posebno indikativne velike konjunkcije hronokratora ili određena poklapanja sa kartama prenatalnih ingresa. Takve indikacije daju odgovor zašto pojedine značajne konfiguracije nekima donesu najviša postignuća koja teoretski i obećavaju, dok drugima iste te postavke ne donesu ništa što izlazi iz okvira prosječnog života.

Kako ove konsideracije dalje zumiramo, tek sada dolazimo do same natalne karte. U tom pogledu, samu osnovu nam pruža analiza temperamenta, koja nam dalje opisuje okvir u kom će se natalni pokazatelji manifestovati. U tom pogledu, nijedna konjunkcija recimo Sunca i Marsa nije ista, jer se neće jednako prikazati.

Iako postoje samo četiri temperamenta, nijedan se, naravno, neće prikazati u svom čistom obliku, već ćemo najčešće imati kombinaciju svih. Ipak, gotovo je izvjesno da ćemo imati prevlast jednog nad ostala tri. Temperament je taj koji će nam pokazati način ponašanja, način na koji ćemo obavljati poslove, način na koji ćemo pristupiti životu i sve nam to daje važnu sliku kako će se određeni potencijali iz natalne karte ispoljiti, kao i na koji način će se doći do nekih postignuća.

Očigledne implikacije uticaja temperamenta postoje ponovo u razmatranju bolesti, budući da one nastoje da se manifestuju kroz višak ili nedostatak ovih kvaliteta. Na primjer, ako ste hladan temperament i imate malo vatre, ta vatra se dodatno hladi i skloniji ste, recimo, depresiji. Način na koji će osoba reagovati na događaje u životu i kako će u njima učestvovati su važni u razmatranju aspekata, a taj opis takođe dobijamo iz temperamenta.

Sledeći važan astrološki faktor jeste vladar ponašanja, budući da kroz ponašanje ispoljavamo sebe prema svijetu. Pozicija te planete, njeno stanje u konkretnom horoskopu je način na koji osoba djeluje, kako se oblači, kako priča, kako djeluje, sve te izuzetne posebnosti koje nam dalje zumiraju sliku, što je izuzetno važno u manifestaciji konkretnih aspekata.  I da, tek nakon svih ovih razmatranja dobijamo potreban kontekst i dolazimo do tumačenja konkretnih aspekata.

Pronicljiviji među vama primijetiće da smo mnoge značajne informacije o životu osobe već dobili na osnovu gore navedenih stavki. Ipak, aspekti su ti koji će ukazati na konkretne događaje, a koji će to događaji biti iz svekolike astrosimbolike, primjenom svoje astrološke vještine možemo procijeniti. Sledeće važno pitanje u tumačenju je kada, a odgovor na to nam daju prognostičke tehnike.

Kao što smo vidjeli ne postoje ista ispoljavanja astroloških faktora kod svih koji ih iste imaju, previše je toga što utiče na tumačenje da bi stvari bile tako jednostavne. Istovremeno, ukoliko postoji potrebna vještina, one nisu ni komplikovane. U suprotnom neminovno će vas dovesti u slijepu ulicu kontradiktornosti i konfuzije, a to je jasan znak da nešto radite pogrešno.

 

PG Astrolog