Natalna karta je stanje neba – planeta, njihovih aspekata, položaja u znakovima i astrološkim kućama – u trenutku našeg rođenja. Ta astrološka karta se tokom vremena mijenja (sekundarne progresije), a trenutno stanje planetarnih tranzita na nebu utječe na našu natalnu kartu.

Postavlja se pitanje – kako je moguće da tamo neke udaljene planete i aspekti, te znakovi zodijaka mogu imati utjecaj na osobu – njezin karakter i događaje u životu? Sa materijalnog i fizičkog stajališta planete nemaju nikakav utjecaj, niti je ikad dokazno da bi takav utjecaj mogao postojati.

Međutim, postoji jedan suptilan, arhetipski, kolektivan psihički utjecaj. Temelj zapadne civilizacije, kojoj pripada i zapadni tropski zodijak, su antička kultura i tradicija. U skladu s time svakoj planeti davana su imena i značenja koje imaju antički bogovi. Također, i znakovima zodijaka davana su značenja i određena svojstva.

Ljudska kolektivna psiha, podsvjesni um, komunicira sa značenjima i simbolikom koja je pripisivana pojedinoj planeti. U ljudskom umu zapadne civilizacije antički bogovi su stvorili određene slike i simbole. Uzmimo na primjer simboliku Venere i Marsa. Venera je božica ljubavi, ljepote, raskoši, obilja i ona u astrološkoj karti govori upravo o tim temama. Dobro položena i u dobrim aspektima dat će lijepe i bogate ljude.

Mars je bog rata, akcije, oružja, pa u astrološkoj karti govori jezikom simbola o svađi, nasilju, ratovanju, ali i poduzetništvu, upotrebi oruđa, operacijama. Pošto su Mars i Venera stari antički ljubavnici i u natalnim kartama dvoje ljudi, kada se nađu u aspektu, daju strast i zaljubljivanje (dobro položeni sretno zaljubljivanje, a loše položeni niske strasti, isprepletenost ljubavi i mržnje).

Možemo na isti način uzeti i primjere ostalih antičkih bogova po kojima su planete nazvane, na primjer Merkur, glasnik bogova, bit će vezan uz poštu, prijenos informacija, komunikaciju, vijesti, pisanje, internet… Pluton, bog smrti govori o toj temi – doslovce o smrti ili smrti u metaforičkom smislu, na primjer kraju neke veze ili propasti nekog projekta.

Jupiter, vrhovni bog daje sretne i povoljne prilike, a Saturn, Jupiterov otac s kojim je ratovao oko prijestolja, dat će nepovoljne prilike i poteškoće (jer je ipak Jupiter izašao kao pobjednik). Ovo su bile samo kratke natuknice i primjeri, a značenja, simbolika i priče zodijaka su puno šire i opsežnije.

Arhetipske priče antičkih bogova i značenje znakova zodijaka duboko je ukorijenjeno u ljudskoj psihi, i na nekom metafizičkom nivou u trenutku rođenja mi smo poprimili simboliku tih priča i značenja, a također i utjecaja.

Isto tako, pošto je neograničen potencijal i snaga ljudskog uma, mi na razne načine i raznim tehnikama u određenom trenutku možemo manipulirati pričama i značenjima koji su nam dati rođenjem, čime se bavi astrološka grana tzv. elekciona astrologija.

Elekciona astrologija računa pravi astrološki trenutak za poduzimanje određene radnje kako bi dobili željeni rezultat. Banalan primjer bi bio da počnemo tražiti ljubav ili komunikaciju i udvaranje s nekim tko nam se sviđa kada su Venera i Mars u dobrom aspektu.

Ako počnemo tražiti ljubav u neskladnom aspektu, nećemo ju naći, odnosno naići ćemo na odbijanje. Isto tako, ako njegujemo Veneru u nama i sve što ona predstavlja, povećava se vjerojatnost skladne veze i obilja. A muškarci koji njeguju i štuju pozitivnu simboliku Marsa, dobit će muževnost i snagu.

Dakako, postoje trenutni aspekti koji se odnose na zvjezdano stanje koje vrijedi za sve – u ovom trenutku na nebu Venera i Mars ulaze u povoljni aspekt, ali to ne mora značiti da je istodobno taj aspekt povoljan i za našu natalnu kartu.

Naša osobna, natalna karta na nas ima jači utjecaj, nego općenito trenutno stanje neba. Tako da uvijek treba imati na umu kako se neki trenutni aspekt odnosi baš na nas, te na taj način donositi mudre odluke i uzeti sudbinu u svoje ruke.

 

Irena Dumančić Baranja