PRAKTIČAN PRIMER

Interesantan primer iz više razloga. U pitanju je zapravo kombinacija horarne i elekcione astrologije, sa osvrtom na natalnu kartu.

Vremenski, predikcija se pokazala kao validna, a primer je pozitivann jer je očekivanje natusa ispunjeno – uprkos problemima.

Šestog juna 2012. godine, nešto pre 19:30 časova, otprilike, primio sam sledeći upit, parafraziram: „Javili su mi da je otvoren konkurs za popunu radnog mesta i rekli da pošaljem e-mailom prijavu, CV – Kada je najbolje da to učinim i da li će biti nešto od toga?“

Pitao je kada je najbolje da to učini, jer mu je već poznato da mi je elekciona astrologija jedna od omiljenih astroloških disciplina i da često proračunavam elekcije (proračun najboljeg trenutka da se nešto uradi, započne) u minut, pa i sekund. Njemu to, naravno, deluje potpuno besmisleno, i ne pravi razliku da li će nešto uraditi danas ili sutra, a kamo li u kom satu i minutu. Međutim, teško da možemo očekivati da neko u nešto „blanko“ veruje, pre nego se uveri da to funkcioniše – zato je najbolje proveriti, demonstrirati, to je najbolji pristup.

KONSULTOVANJE NATALNE KARTE

Pomenuo sam osvrt na natalnu Kartu. U horarnoj astrologiji izrađujemo i tumačimo horarni horoskop i ne konsultujemo natalnu kartu. Takav je princip kojom se ona predstavlja, uči i prenosi znanje još od srednjovekovnih astrologa. Međutim, razlika je u tome što srednjovekovni astrolozi u velikoj većini slučajeva nisu imali natalne karte klijenata na raspolaganju – dok mi danas to imamo, izuzev u retkim slučajevima. Dakle, u srednjem veku astrolozi nisu imali podatak o tačnom vremenu rođenja, pa je to bio i osnovni razlog isključivog fokusa na horarne horoskope. Radili su sa onim što su imali. Danas, kada natalnu kartu klijenta imamo na raspolaganju, i znamo da je natalna karta „zakon“ – predlažem da takvu informaciju i iskoristimo.

Da ne bude zabune, ideja nije da se proces i tehnika tumačenja dodatno komplikuje. Naprotiv, predlažem neku vrstu minimalizma i fokusa na suštinu, što se, uostalom, može i videti iz astroloških karti koje koristim u tumačenjima. Međutim, kroz praksu mi se potvrdio jedan argument u prilog konsultovanja natalnih karti – što mi je sasvim dovoljno da iste i koristim.

NOV PRISTUP OCENI RADIKALNOSTI HORARNE KARTE

Radi se o sledećem – u horarnoj astrologiji imamo tzv. konsideracije pre tumačenja horarnog pitanja, a koje nam služe, ili bolje reći, alarmiraju nas, u smislu validnosti ili tako zvane radikalnosti horarnog pitanja. Jedna od osnovnih konsideracija sa kojom polazimo je da mora postojati slaganje između vladara sata i vladara ascendenta – što je pokazatelj radikalnosti ili valjanosti horarne karte – jednostavno rečeno, podesnosti za tumačenje.

Međutim, kao što ćemo videti u ovom primeru – to pravilo je vrlo upitno, i, iskren da budem to meni „ne pije vodu“ i sklon sam da radikalnost horarne karte ispitujem na sasvim drugačiji način, što ću vam i ovom prilikom predložiti na razmatranje i proveru.

Radi se o tome da radikalnost horarne karte pre svega vrednujem prema njenoj vezi ili usaglašenosti sa natalnom kartom pitača. Osnovni principi su vrlo jednostavni, logični i prirodni, a što se kroz praksu stalno potvrđuje. Na primer, ukoliko klijent postavlja pitanje vezano za posao – ascendent horarne karte u velikom broju slučajeva pada u njegovu natalnu VI ili X kuću, koje su i najmerodavnije za ovakvo pitanje. Ili, ascendent horarne karte konjunktuje Vladara VI ili X kuće, eventualno planetu koja se nalazi u nekoj od tih kuća. Dakle, ovakvim pristupom ocenjujemo radikalnost horarne karte, odnosno ispitujemo ili potvrđujemo osnovnu motivaciju pitača, suštinu njegovog pitanja, tako da, ukoliko su gore pomenuti principi u dovoljnoj meri uvaženi, možemo reći da pitač postavlja validno pitanje.

Naravno, sekundarno, i sama horarna karta će potvrditi takvu vrstu ocene radikalnosti – pre svega preko pozicije vladara ascendenta ili Meseca u za pitanje relevantnim kućama.

Ukoliko nam je postavljeno pitanje iz oblasti ljubavi – želimo da vidimo ascendent horarne karte – u natalnoj I, V, VII ili XI kući, ili u konjunkciji sa nekim od vladara tih kuća, i sekundarno u samoj horarnoj karti – vladara ascendenta ili Mesec u nekoj od tih kuća ili u vezi sa vladarima kuća.

U suprotnom – jednostavno se zapitam, šta me klijent uopšte pita, da li pita jedno, a svesno ili nesvesno misli na nešto drugo, a što horarna karta uglavnom insinuira – i, da li je, dakle, horarna karta uopšte valjana ili radikalna za tumačenje ?

Ovo je prva i osnovna konsideracija koju predlažem.

PRAKTIČAN PRIMER

Kako je to u praktično u ovom konkretnom primeru izgledalo?

Pošto znam klijentovu natalnu kartu samo mi je bio potreban i dovoljan podatak da je podznak Rak, da mu je VI kuća u Strelcu i to je to, dakle, bez neke krupnije konsultacije natalne karte. U trenutku kada sam pitanje dobio video sam da Mesec aplicira trigonu sa Jupiterom i to je bila prva naznaka da je pitač ozbiljan i da zaista pita za radno mesto – jer je natalno on signifikovan Mesecom, a radno mesto, VI kuća, Jupiterom.

Dodatna potvrda radikalnosti karte je znak Strelca u kome je u tim trenucima ascendent, a što je klijentova natalna VI kuća. I, konačno, u horarnoj karti je i sam vladar ascendenta smešten u VI kući – što je bez sumnje dodatna potvrda valjanosti karte. Inače, vladar sata ove karte je Mars i nema povezanost sa znakom Strelca na ascendentu te je karta u tom smislu držeći se strogih pravila tradicije neradikalna. Mada, možemo uzeti da su i Mars i Jupiter u zemljanim Znacima, ali to je već upitno kao radikalnost jer krećemo da proširujemo pravila. Interesantnost cele ove situacije je ta da je klijent postavio „dvosmislen upit“ i pitao kada da preda aplikaciju – i šta će od toga biti. Zapravo, ovde je urađena elekcija, elekciona karta i tu kartu sam ovde prikazao.

Vladar Ascendenta u VI kući jasno govori na šta klijent misli i u kom smeru je fokusiran. Mesec u izgonu u drugoj kući dodatno potvrđuje njegovu zabrinutost i interesovanje za radno mesto koje mu je u tom trenutku vrlo potrebno. Zapravo, kada operiramo sa VI poljem, tu je više u pitanju rad, radno mesto, obaveze koje se moraju izvršiti – i, praktično, rad i zarađivanje za egzistencijalne potrebe. Za vrhunske profesionalne i društvene ambicije, karijeru, je ipak relevantnija X kuća. Ovde vidimo po poziciji Jupitera u Biku gde je peregriniran da se ne radi o nekom posebno dobrom radnom mestu, a slično vidimo i kroz Veneru Vladara VI kuće koja je retrogradna i u vrlo slabom stanju, sa dostojanstvom termina koje iskren da budem gotovo i ne vrednujem… Jupiter u VI kući jeste kadentan, ali je po prirodi stvari i pitanja njemu takva pozicija i adekvatna, tako da to nije problem, posebno jer vidimo Veneru na uglu istaknutu.

POSTAVKA ELEKCIONOG HOROSKOPA

Pomerio sam kartu za vreme 19:59 i saopštio klijentu da tačno u to vreme pošalje aplikaciju e-mailom. Nije bilo mnogo vremena i prostora za manipulaciju budući da je stvar bila prilično hitna i da je on to trebao i učiniti to veče. Vreme sam odredio, pomerio za 19:59 da bih namestio neke finese i obezbedio uspešan i srećan ishod. To se radi pre svega tačkom Fortune i uglovima – odnosno pre svega njihovim antiscijama. I ovom prilikom mi nije teško da još jednom napomenem značaj antiscije tačke Fortune. Zašto? Da je tačka Fortune srećna, to znamo. Ali, u vreme mladog Meseca ona je uvek na ascendentu, a u vreme punog Meseca na descendentu – što je ipak samo uslovno kvalifikuje kao „donosioca sreće“ kući u kojoj se nađe. Međutim, u zavisnosti od znaka u kome se nađe, njena antiscija može biti „bilo gde“, te je samim tim taj položaj interesantniji i relevantniji.

Bilo je vreme Sunca u VII kući i koje je pri zalasku, a ono što je bilo ometanje u karti je opozicioni odnos Meseca prema tački Fortune, posebno jer je njen dispozitor. Međutim, u vreme zalaska Sunca, kada je ono na vrhu VII kuće – uvek je Mesec u opoziciji sa tačkom Fortune – jer jednostavno to iz formule na osnovu koje se ta tačka konstruiše proizilazi. Ovo nije loše zapamtiti i za druge namene.

Tako da sam pomerio kartu da Mesec bude u separacionom aspektu prema Tački Fortune što je već mnogo bolje. Suština elekcije u datim okolnostima je: položaj antiscije Meseca blisko na ascendentu – i najvažnije, antiscija tačke Fortune egzaktno na Veneri Vladaru VI i X kuće, i blisko vrhu VII kuće.

Mesec aplicira trigonu sa Jupiterom koji se nalazi u znaku Mesečeve egzaltacije što je vrlo ohrabrujuće. Mesec se nalazi u znaku Jupiterovog pada, a i sam je u izgonu što malo otežava i remeti, ali trigon uglavnom donosi ispunjenje bez većih problema.

Ono što je osnovni problem, otežavajući i ometajući faktor u ovoj karti je ipak nešto drugo, i krupna stvar je u pitanju. Pre nego Mesec perfektira trigon sa Jupiterom, on zapravo, zaklapa kvadrat sa Saturnom u Vagi – a to je veliko upozorenje jer se Saturn isprečava i to napetim aspektom ispred Jupitera. Olakšavajuća okolnost je ipak bila što se Mesec nalazi u domicilu Saturna i to je davalo nadu da će ipak Saturn dozvoliti, ili ispoštovati „namere Meseca“. Ovo je istovremeno i neka vrsta prenosa svetlosti ili povezivanja Saturna sa Jupiterom, preko kvadrata do trigona – što je ipak bolji slučaj nego da je obrnuto.

PREDIKCIJA

Nisam se previše bavio detaljima, a nije ni bilo potrebe. Video sam ispunjenje zahteva Karte i dobijanje radnog mesta -ali, uz poteškoće koje će se do pozitivnog odgovora isprečiti. Pošto Saturn vlada III kućom, a nalazi se u X preporučio sam pažnju u komunikaciji sa nadležnima i pretpostavljenima, i rekao da će vrlo verovatno biti problema sa papirima, te da ih na vreme pribavi i pripremi se na to.

Ostalo je dam predikciju, vremenski kada se i šta može očekivati:

Tu sam, klasično, odbrojao broj stepeni koji treba Mesecu da perfektira prvi, pa drugi aspekt. Do perfekcije kvadrata sa Saturnom Mesec treba da pređe nešto više 5 stepeni, a do perfekcije sa Jupiterom oko 11 stepeni. U ovom kontekstu logično je da se radi o vremenskim jedinicama od oko 5 i 11 dana.

Tehnika koju takođe koristim za potvrdu predikcije je i jednostavno „puštanje karte da živi“, odnosno da se kreće u vremenu. U ovom slučaju jednostavno treba pustiti Mesec unapred tih nekoliko dana, da tranzitira i videti šta se događa.

Nešto više od pet stepeni budući da je karta večernja ukazuje na šesti dan i upravo tog dana Mesec ulazi u Znak Vage i aplicira opoziciji sa Saturnom i perfektira je sedmi dan. To je vreme kada očekujemo probleme na koje je skrenuta pažnja na početku. Tako da sam rekao da očekuje probleme sa papirima i nadležnim ustanovama 12-13. juna, utorak i četvrtak.

Nakon toga Mesec ide dalje i imamo orijentir od oko 11 dana. Mesec nakon 12 dana je u znaku Blizanaca, gde su sada i Jupiter i Venera i praktično ih vrlo lepo tranzitira, spaja i povezuje, a Jupiter i Venera su nam ovde osnovni signifikatori, Vladari I, VI i X kuće. Pošto je 12-esti dan zapravo 18. juni ponedeljak, dao sam predikciju da će radno mesto dobiti, odnosno početi rad na radnom mestu upravo tog ponedeljka, i pretpostavio da će o pozitivnom rešenju biti obavešten nešto ranije, tokom vikenda, verovatno u subotu, pošto je nedelja malo verovatna kao neradni dan.

EPILOG

Ostalo je da sačekamo tih nekoliko dana, rezultat i epilog. Pre svega me je zanimalo da li će Saturn ipak uspeti da spreči ispunjenje ili ne i koliko će se događanje vremenski poklopiti.

Iskren da budem – malo sam se i iznenadio kada sam dobio povratnu informaciju da se stvar odvijala kako je i prognozirano. U subotu 16. juna je dobio poziv da 18. juna dođe na posao i tako je i uradio, u ponedeljak počeo da radi na novom radnom mestu. Takođe, u prvoj polovini nedelje koja je prethodila, baš 12-13. juna je imao probleme i komplikacije vezano za obezbeđivanje neophodnih dokumenta, probleme sa radnom knjižicom i tako dalje.

Interesantan primer iz prakse koji sam iskoristio i da „provučem“ i nekoliko teorijskih razmišljanja, predloga za proveru i izučavanje u oblasti horarne i elekcione astrologije.

 

Željko Gudurić