Nakon što smo ukratko opisali filozofiju astrologije i ustanovili da je ona znanost koja nam pokazuje realnu istinu može nam se postaviti mnoštvo pitanja koja možemo svesti na zajednički nazivnik, a to je; zašto (i kako) je uopće moguće predvidjeti budućnost i točno znati što će se u budućnosti desiti.

Ovo pitanje i odgovor na njega je ključno u razumijevanju načina na koji astrologija djeluje. A to je način na koji djeluje i cijela kozmička manifestacija, jer astrologija nam samo tumači ono što se dešava. Poznavati zakone prirode znači imati mogućnost predvidjeti događaje upravo na osnovu tih zakona.

1. Atma i materija

Da bi razumjeli zakone prirode najbolje je početi od početka, odnosno od trenutka stvaranja ili postanka. U Vedskim spisima je detaljno opisan proces stvaranja materijalnih svjetova i način koegzistencije duhovnog i materijalnog svijeta. Ulaženje u detalje te tematike prelazi okvire ovoga članka, no svaki ozbiljan vedski astrolog treba proučiti djelovanje duhovne i materijalne prirode.

Ono što je nama bitno je razumjeti razliku između duhovne i materijalne prirode jer tako ćemo razumjeti i život živog bića i sve događaje koji se dešavaju i okolnosti u koje je živo biše, duša, atma, stavljena. Živa čestica ili duša se po svojoj prirodi razlikuje od materijalnog tijela koje nastanjuje i koje koristi za izvršenje svojih želja.

U Bhagavad Giti je jasno opisana razlika duše (atme) i materijalnog tijela, navedeno je da je duša poput korisnika koji koristi stroj ili mašinu, tijelo. Dušu možemo usporediti sa vozačem koji upravlja vozilom, a tijelo je automobil. U svakom trenutku vozač je različit i odvojen od automobila iako se na trenutak jedno i drugo mogu poistovjetiti zbog nerazumijevanja činjenica i okolnosti ili jednostavno zbog ukorijenjene navike da poistovjećujemo sve što je povezano sa dušom sa samom dušom. No, u svakom trenutku vozač upravlja i on predstavlja život koji pokreće stroj.

Na taj način možemo razumjeti da je duša čestica života koja je različita od automobila i koja nastavlja postojati kad i ako automobil/tijelo zbog dotrajalosti ili kvara više ne djeluje. U Vedama je ta životna čestica, duša, opisana kao vječna (bez početka i bez kraja), puna znanja i blaženstva. Zbog neznanja, odnosno poistovjećivanja sa materijalnom energijom duša prihvaća imenovanja i okolnosti kao da su neodvojive od nje.

2. Reinkarnacija i karma

Dakle, duša je vječna, nikada ne umire i nikada se ne rađa. Materijalno se tijelo koje duša koristi troši i vremenom propada, prestaje djelovati. No, smrt materijalnog tijela ne predstavlja i smrt duše. Živo biće, duša, nastavlja dalje. Prihvaća novo tijelo u skladu sa svojim željama i okolnostima. I tako, neprestano, iz tijela u tijelu živo biće pokušava zadovoljiti svoje želje i interese Ponekad je bogato, ponekad siromašno, ponekad muškarac, a ponekad žena, ponekad je kralj, a u nekom drugom životu prosjak.

Koncept vječnosti duše i njenog seljenja iz tijela u tijelo je ključan u razumijevanju puta duše i njenog djelovanja.

Duša se poistovjećuje sa materijalnim tijelom koje koristi. Tako svojata sve što je povezano sa tijelom. No, u prirodi djeluje princip kojega razni mislioci različito nazivaju, ali princip je uvijek isti, univerzalan i jednak prema svakome. Neki ga nazivaju zakonom akcije i reakcije, neki karmom, sudbinom ili slično. Svojatanje prirode od strane duše je itekako podložno tom zakonu. Na taj način duša postaje obavezna djelovati po zakonu akcije i reakcije, odnosno po zakonu karme. Sve što učinimo ima svoju odgovarajuću protutežu, reakciju ili odgovor.

Da se ne bi upuštali u detalje i vrste karme zaključimo samo da je živo biće vezano svojim prošlim djelima i da mora djelovati po navođenju nepogrešivog zakona akcije i reakcije.

3. Sloboda izbora

No, vratimo se malo na početak i pokušajmo objasniti na koji način duša djeluje. Jer ako postoji ideja o predviđanju budućnosti onda bi to značilo da je put duše već unaprijed određen i da duša, živo biće ili osoba, jednostavno nema slobodu izbora. Istina je kao i uvijek u sredini, između dviju krajnosti.

Svakome od nas nesumnjivo je nametnuto obavljanje određenih aktivnosti na određeni način. Dobijamo tijelo u skladu sa našom karmom, odnosno u skladu sa našim željama i aktivnostima iz prošlosti. Potrebama i osobinama tog tijela moramo odgovoriti. Tako postoji određena vezanost materijalnim okolnostima u koje smo stavljeni.

Da cijela priča ne bi bila dovedena do apsurda, u kojem bi osoba postala robot bez «duše» ili mašina koja automatski odgovara na potrebe koje su nametnute izvana, postoji i faktor slobodne volje koji tvori savršenu ravnotežu između materijalne i duhovne prirode.

Vrlo je bitno shvatiti da je duša, živo biće, duhovno potpuno i da uvijek posjeduje svoju volju i želju koja je nezavisna i potpuno slobodna. Zbog prošlih akcija trenutno prolazi kroz određenu vrstu reakcija, ali to ne znači da duša nema mogućnost izbora. Ta mogućnost izbora uvijek postoji i to je osobina koja dušu razlikuje od mrtve materije. Ta sloboda pruža osobi mogućnost da unaprijedi svoj život, da učini pomak u pozitivnom smjeru i da se na kraju krajeva postepeno potpuno oslobodi utjecaja materijalne energije i zakona karme.

4. Zašto/kako možemo predvidjeti budućnost

Objasnili smo zakon akcije i reakcije (karma) i slobodu izbora koju živo biće uvijek posjeduje. Poznavajući akciju možemo znati i reakciju. Ako poznajemo uzrok moći ćemo predvidjeti i posljedicu. Položaji planeta u trenutku rođenja neke osobe pokazuju nam sjeme koje je posijano u prošlosti i koje će niknuti i donijeti plod u ovom životu. Isto tako pokazuju i mogućnosti i potencijale, odnosno kako i na koji način iskoristiti slobodnu volju da iz onoga što nam je ponuđeno izvučemo maksimum i dobijemo najbolji mogući rezultat. No, to je opet pitanje slobodnog izbora svakog pojedinca.

Život je dakle mješavina vezanosti i slobode. Astrologija može predvidjeti smjerove u kojima će se određene aktivnosti kretati na osnovu prošlih aktivnosti. A može nam dati i odgovor kako doći do željenih rezultata. Jer poznavanje akcije i reakcije ne uključuje samo predviđanje reakcije na osnovu akcije nego i određivanje akcije koja će dovesti do željene reakcije.

 

Dean Valentić