Uticaj fiksnih zvijezda se razlikuje od uticaja planeta, jer je mnogo dramatičniji, iznenadan i nasilan. Po pravilu, planetarni uticaji su postepeni i relativno spori, moglo ib se reći da su gotovo tihi.

Izgleda da fiksne zvijezde većinu svog uticaja ostvaruju u iznenadnim, teškim, oštrim rafalima, proizvodeći ogromne efekte za kratke periode, a nakon podizanja natusa na velike visine, iznenada ga i ruše, donoseći niz dramatičnih i neočekivanih katastrofa.

Drugim riječima, fiksne zvijezde mogu podići iz siromaštva do ekstremnog bogatstva ili obrnuto, dok planete tako ne djeluju. Pravilo je da zvijezde ne rade same, osim možda u onim slučajevima kad se nalaze na uglovima, već se njihov glavni efekat prenosi kroz planete, pogotovo one lične.

O njih moram izdvojiti Mjesec kao najboljeg provodnika ovog uticaja. Čini se da formiraju svojevrsnu podlogu na kojoj se gradi horoskop, a ako se planeta nađe na nekoj zvijezdi, njeno dejstvo je znatno uvećano, dajući joj značaj u životu koji je sasvim neočekivan sudeći po položaju i aspektima te planete u karti.

Astrolozima su poznati slučajevi kada je uticaj izvjesne planete u horoskopu naglašen bez nekog očiglednog razloga, tako da drastično djeluje tokom života, ali u takvim slučajevima obično postoji fiksna zvijezda koja operiše u pozadini kroz datu planetu.

Obim i značaj efekata koje donosi zvijezda zavisi od nekoliko faktora – prividne veličine, nebeskog položaja, prirode planete, kroz koju ostvaruju svoj uticaj, i opšte prirode horoskopa.

Prividna veličina: Magnituda zvijezde ima definitivan odnos prema intezitetu svog djelovanja. Zvijezda prve magnitude ostvaruje veliki uticaj, dok je zvijezda druge magnitude je znatno slabija, i tako dalje redom. Efekat zvijezda ispod četvrte magnitude je veoma mali, osim u slučaju klastera.

Nebeska pozicija: Što je zvijezda bliža ekliptici to je veća i njena moć, a na sjevernoj hemisferi zvijezda sjeverne deklinacije je moćnija od one sa južnom, dok suprotno važi u južnoj hemisferi. Često se pominje da zvijezde velike širine ne mogu da utiču na nas, ali veoma je sumnjivo da li je ova pretpostavka tačna, jer iskustvo, naročito u slučaju kometa, ukazuje na to da su tijela iz svih djelova nebeske sfere u stanju vršiti svoj uticaj na zemlji i njenim stanovnicima.

Priroda planete kroz koje djeluju: Kao što je već istaknuto, fiksne zvijezde daju snagu i energiju planetama i modifikuju njihove efekte, ali u isto vrijeme i priroda planete vrši jak kontrolni uticaj na rezultat. Najveći efekat se dobija kada su i zvijezda i planeta iste prirode. U takvim slučajevima uticaj planete se podiže do veoma snažnog nivoa, dok je istovremeno malefični efekat zvijezde umanjen.

Dakle, ako se planeta Mars nađe na zvijezdi svoje sopstvene prirode, njegova snaga se povećava. Ukoliko se pak nađe na zvijezdama prirode Jupitera ili Venere, njegov uticaj je smanjen i modifikovan, a ako padne na neku Saturnove prirode, taj uticaj je u velikoj meri promijenjen.

Drugim riječima, ako planeta padne na zvijezde slične prirode onda sama stiče intenzitet, dok ako se nađe na nekoj suprotne prirode postaje mirna i iskrivljena, i može dati neku vrstu tupog efekta na karakter.

Opšta priroda horoskopa: Ovo je važno razmatranje koje ne treba zaboraviti. Rezultat efekta zvijezde kroz planetu velikim dijelom zavisi od snage ili slabosti te planete u horoskopu. Tako u natalnoj karti koja ukazuje na veliku sposobnost i visok položaj, taj postignuti uspjeh će pomoću dejstva zvijezde biti trajnijeg karaktera, nego u natalu gdje to nije naznačeno.

Osim toga, u svim slučajevima fiksne zvezde ne protivrječe planetarnim indikacijama. Čovjek neće postati ubica, lopov ili falsifikator samo kroz efekat zvijezde, već da bi do toga došlo opšta priroda karte mora na to ukazivati. Glavna funkcija zvijezda je da naglasi kvalitete, a ne da podari neke nove, pa se tačna priroda i efekti zvijezda moraju tražiti kroz uobičajena pravila astrologije.

Fiksne zvijezde djeluju zavisno od položaja i za njih se kaže da “ne bacaju zrake”, ili drugim riječima, njihovi aspekti se smatraju neefikasnim i njihov uticaj se ostvaruje uglavnom kroz konjunkciju ili paralel. Kao i u slučaju planeta, najmoćnije su kada su u uglovima, a slabe kada su u kadentnim kućama. Takođe, njihov efekat je vrlo značajan kada izlaze na Ascedent, dok kulminiraju na MC, ili ako su postavljene na nadiru, čak i kada su same.

U takvim slučajevima sve zvijezde prve magnitude daju čast i postignuće, koji će biti izgubljeni ili zadržani u nevolji ili opasnosti, ako je zvijezda prirode Marsa, a ukoliko to bude priroda Saturna to može donijeti konačnu sramotu i propast. Ugao na kom se nađu ispoljava svoj modifikujući uticaj, pa tako ako je u pitanju 10. kuća uticaće na profesiju, 7. kuća na partnerstva, 4. kuća na dom i prva kuća, koja se odnosi na samog natusa.

Najmoćniji efekat zvijezde ostvaruju kada su u konjunkciji ili paralelu sa planetom, što ćemo detaljnije opisivati u narednim tekstovima. Uobičajeno je konjunkcije posmatrati na potpuno isti način, kao kad su u pitanju konjunkcije planeta u horoskopu, odnosno prema stepenu ekliptičke longitude, a paralele po deklinaciji, s tim što su orbisi obično dosta manji.

Ipak, može se pokazati da je opozicija gotovo jednako moćna kao konjunkcija, a da kvadrat ima neosporan uticaj koji ne bi bilo mudro zanemariti, iako mnogi smatraju da uticaj kvadrata i nije tako značajan. U slučaju trigona i sekstila efekat je vrlo mali, ako ga i ima.

Sada ostaje samo da se razmotre stvarne prirode tih fiksnih zvijezda i način njihovog predstavljanja. Opšte prihvaćena metoda izražavanja kakav uticaj vrši neka zvijezda jeste poređenje sa uticajem planeta Sunčevog sistema.

Tako određena zvijezda može da bude “prirode Marsa”, na primjer, i to podrazumijeva da posjeduje karakteristike slične onima koje ta planeta inače pokazuje u horoskopu. Međutim, često se i pominju dvije ili više planeta u opisu, pa u ovom slučaju treba uzeti da planeta čije se ime prvo pominje, opisuje glavni uticaj zvijezde.

Druga planeta opisuje modifikujući uticaj, tako da zvijezda prirode Marsa i Jupitera, na primjer ima uticaj sličan Marsovom, ali modifikovan prirodom Jupitera. Tako, čisto marsovski kvaliteti dobijaju ekspanzivnost Jupitera, tu je onda više optimizma i dobre sreće nego što bi to inače bio slučaj, i tako dalje.

Ovaj metod klasifikacije i opisivanja tačne prirode zvijezda nam omogućava da steknemo dobru ideju o svakoj, a ako kombinujemo sa znakom i dekanatom koji zvijezda zauzima, zajedno sa planetom i kućom preko kojih zvijezda deluje u nekom natalu, možemo znatno dotjerati našu procjenu njenog specifičnog efekta. Takođe i procijeniti način na koji bilo koja druga malo poznata zvijezda deluje, jer njena priroda može biti poznata iz opšteg karaktera sazvežđa kojem pripada.

Kako su ove prirode prvi put otkrivene ili fiksirane ne znamo, jer Ptolomej, kome dugujemo ta tumačenja, ne daje pravila za njihovo određivanje. No, to da je slijedio neka pravila čini se očiglednim, jer drugačije bi bilo teško procijeniti kako bi tako fine nijanse uticaja mogle biti uočene. Prema Agripi, priroda ovih fiksnih zvezda je poznata iz sličnosti njihovih boja u odnosu na planetarne boje.

Ne bi trebalo da bude teškoća u korišćenju fiksnih zvijezda u natalnoj astrologiji, ali za potrebe  početnika vrijedi pomenuti sledeća pravila:

1. Označite na karti ili napravite listu fiksnih zvezda koje se nalaze u konjukciji, paralelu ili u opoziciji sa planetama, zajedno sa njihovim magnitudama i prirodom.

Sledeći orbisi mogu se dozvoliti za konjunkciju i opoziciju – za zvijezde prve magnitude do 7 stepeni i 30 minuta; za zvijezde druge magnitude, do 5 stepeni i 30 minuta; za zvijezde treće magnitude, do 3 stepena i 40 minuta; a za zvijezde četvrte magniude, 1 stepen i 30 minuta.

To su neke generalne smjernice, no moram istaći da se ne slažem sa ovim orbisima, jer mi se čini prihvatljivim orbis od jednog stepena za fiksne zvijezde prve magnitude. Sirijusu, koji je daleko najsvjetlija zvijezda dao bih maksimalno 2 stepena. Složio bih se sa En Rajt koja zvijezdama prve magnitude daje oko 1 stepen i 15 minuta, postepeno smanjujući do 15 minuta za zvijezde šeste magnitude.

2.  Potražite sazvežđe koje sadrži zvijezdu, njenu prirodu (koju ćemo dodatno predstavljati), i kombinovani uticaj zvijezde i planete.

3.  Izmijenite ove karakteristike po znaku, dekanatu i kući u kojoj se zvijezda nalazi, zajedno sa aspektima prema planeti i kući kojom vlada, kao što se čini i kod uobičajenih planetarnih konjukcija.

4.   Magnituda zvijezde i njena pozicija u ugaonoj, sledujućoj ili padajućoj kući će dati neku ideju o snazi uticaja koji će ispoljiti.
U narednim tekstovima na ovu temu bavićemo se detaljnije pojedinačnim fiksnim zvijezdama, pogotovo onima prve magnitude. Takođe, trudićemo se da tekstove objavljujemo kako Sunce bude dolazilo u konjunkciju sa njima.

* Iz knjige Vivian E. Robson: “The Fixed Stars and Constellations in Astrology”

 

Preveo: PG Astrolog