Ovaj tekst bi mogao da počne i sa ironijom, u smislu – pa zar nije dosta u jednoj natalnoj karti uplivisanja planeta i nebeskih tela našeg solarnog sistema, raznih izračunatih tačaka?

Zar sada još treba dodavati i zvezde koje su udaljene toliko da su mnoge od njih odavno ugašene, i kojih, uzgred, ima toliki broj?

Ili možda mogu da posluže, kao izgovor astrologu, kada nema racionalno ili više nikakvo objašnjenje, za određene situacije i događaje? Pa hajde da se pozovemo i na tu stavku ili slamku spasa?

Bilo kako bilo, stavka fiksne zvezde ili zvezde stajačice imaju svoju važnu ulogu i uticaj, te deluju u mnogim slučajevima veoma snažno i neretko presudno.

Termin Fiksne zvezde je u osnovi neprimeren jer se one svakako kreću kroz kosmos, ali toliko sporo i po – rekao bih, još uvek potpuno nepoznatim i neizmerenim putanjama – mada je astronomija značajno uznapredovala i tačno određuje kako putanje tako i sastave i udaljenosti i zvezda i sazvežđa.

No, za naš pogled su ta pokretanja toliko spora da svakako tokom jednog ljudskog života one ostaju na jednom mestu. Pomeraju se duž ekliptike prema istoku i da bi prevalile jedan stepen zodijaka potrebno im je u proseku 72 godine.

altFiksne zvezde koje posmatramo na nebu nisu ništa drugo do Sunca, i po proučavanjima su veoma slične našem Suncu, a razlike su mahom u veličini i temperaturi.

Pretpostavka je i da svaka od fiksnih zvezda ima i svoj planetarni sistem, ali obzirom da se radi o velikim udaljenostima veoma je teško i sa najsavremenijom tehnologijom ustanoviti koja zvezda ima i kakav joj je planetarni sistem.

Primera radi – kada bi naše Sunce stavili na mesto nama najbliže takve zvezde bilo bi po veličini na šestom mestu, ali se Jupiter kao gigant našeg sistema ne bi mogao videti.

Udaljenost o kojoj pišem nije baš lako ili je nikako pojmljiva za ljudski um, a da bi se te udaljenosti lakše shvatile mere se svetlosnim godinama. Svetlosna godina je jedinica koja predstavlja rastojanje koje svetlost pređe krećući se brzinom od oko 300.000 kilometara u sekundi za godinu dana. Jedna svetlosna godina iznosi 9,461 biliona kilometara.

Možda nije na odmet znati i kako se najprostije mere udaljenosti. Meri se ugao odabrane zvezde između nje i horizonta bilo kojeg dana u godini i nakon pola godine kada se Zemlja nađe na suprotnoj tački svoje putanje. Zna se prečnik Zemljine orbite, a ustanovljen je ugao u odnosu na svaki kraj tog prečnika, te je tako poznata jedna strana i dva susedna ugla u trouglu, dok dužine ostale dve stranice definitivno nije teško izračunati.

Ovo se može primeniti samo na nekoliko nama najbližih zvezda, pošto obično nema golim okom vidljive razlike kada posmatramo zvezdane položaje sa zemlje, dok se za udaljenije zvezde koriste mnogo složenije formule kao i za izračunavanje aspekata, pronalaženja ekliptičke obliktike, vrednosti precesije, konvertovanje vremena u stepene, nalaženje longitude i latitude, pronalaženje sideralnog vremena, kilminacije i pravog izlaska i zalaska zvezde….

altSve je to poprilično komplikovano, pa astronomi i matematičari imaju definitivno veoma komplikovane i teške zadatke kada su u pitanju tačne postavke bilo čega u kosmosu.

Astrologija se koristi astronomijom, ali se bavi energijama koje se oslobađaju i njihovim uticajem na čoveka. Nešto kao atomska bomba, recimo. Čak nije ni bitno koliko je mala ili velika u fizičkom smislu, niti kako je nastala i od čega se sastoji, već koliku količinu i kakve energije oslobodi i kakav to uticaj ima na ljudsko i ostala bića, pa i predmete. Ili jednostavnije ringla, sijalica, radijator, benzin…

Uz fiksne zvezde postoje, i takođe imaju svoj uticaj u astrologiji, i Duple zvezde, što je samo vizuelni efekat. Kada nam deluje da su dve, ne retko i tri zvezde, jedna pored druge, a nisu nikakvom odnosu, osim što su na istoj liniji u odnosu na nas, i često su u odnosu na zemlju i u međusobnom odnosu, milionima svetlosnih godina udaljene jedna od druge.

Zatim postoji situacija kada se veliki broj zvezda nalazi zajedno, a ta pojava naziva se rojevi i nama su poznate Plejade. No, i sam Mlečni Put predstavlja neizmeran roj koji se pruža posred neba. Tu su i magline koje se sastoje od užarene gasovite supstance koja se proteže kroz svemir bilionima kilometara, vremenom se kondenzujući obrazujući neku zvezdu ili solarni sistem.

Kao što postoje zodijačka sazvežđa, kao što su Ovan, Bik, Blizanci…, tako postoje i sazvežđa u kojima se nalaze fiksne zvezde podeljenih na severno i južno sazvežđe. Trenutno postoji poznatih preko stotinu sazvežđa. Neću se baviti sazvežđima, ali izdvojiću samo nekoliko. Severna sazvežđa su recimo Andromeda, Kasiopeja, Korona Borealis, Herkules, Ursa Major, Ursa Minor, a Južna sazvežđa Kanis Major, Kanis Minor, Kentaurus, Korona Australis, Orion…

altUticaj fiksnih zvezda u astrologiji je veoma snažan i za razliku od planetarnih uticaja, koji deluju srazmerno polako, fiksne zvezde deluju u određenom momentu, sasvim neočekivano i izrazito snažno, ne retko fatalno i presudno u životu pojedinca. Često se to desi na planu popularnosti, i ne mali broj je, recimo, političara koji u određenom momentu u životu bivaju uzdignuti do neslućenih visina, ali isto tako bivaju izloženi veoma snažnim i teškim padovima i gubicima. Primera ima mnogo, ali najupečatljiviji je primer Slobodana Miloševića, sa naglašenom fiksnom zvezdom Regulus koja ima upravo ovakve osobine, naglog uspona i naglog pada. Fiksne zvezde često imaju svojstvo da podignu čoveka, ali i obrnuto.

Mora se naglasiti da fiksne zvezde ne deluju same i da glavne uticaje i efekte prenose planete, i ako se položaj određene planete u horoskopu poklopi sa određenom fiksnom zvezdom, tada će se dejstvo sasvim sigurno osetiti i to naglašeno snažno.

Dakle, kada u natalnoj karti vidite da neka od planeta deluje naglašeno snažno, a bez ikakvog vidljivog razloga ili ne praveći nijedan aspekt, znajte da određena fiksna zvezda deluje u pozadini kroz tu planetu.

I ako se poklope iste prirode zvezde i planete, pojačava se snaga i značenje određene planete, što ukazuje da je potrebno razmotriti i prirodu planete, njeno osnovno vladarstvo i prirodu zvezde sa kojom pravi aspekt, i onda modifikovati tumačenje.

Svakako gde u osnovnoj natalnoj karti, recimo, šansa za uspeh ne postoji ili je umanjena, uticaj fiksne zvezde će biti mnogo slabiji od onoga gde aspekti i položaji u natalnoj karti već predskazuju uspeh.

Efekat fiksne zvezde svakako zavisi od nekoliko faktora. To su prvenstveno – položaj planeta prilikom rođenja, osnovni aspekti i uticaj planeta i tela, koja se najviše i koriste u astrologiji, pa udaljenosti i veličine određene zvezde, njenog položaja i prirode, i naravno, od prirode planete kroz koju deluje.

Što je zvezda bliža snažnije deluje, a što je dalje, uplivi su slabiji. Što je zvezda bliža ekliptici, njena snaga je veća, kao što će zvezde sa severnom deklinacijom biti snažnije u severnoj hemisferi od one sa južnom deklinacijom, i obrnuto.

Kada se posmatraju fiksne zvezde, prilikom tumačenja natalne karte, posmatra se uglavnom samo konjukcija i paralel, kao najsnažniji upliv, a orbis delovanja retko kada prelazi jedan stepen, mada mnogi astrolozi uzimaju i mnogo širi orbis delovanja, ali to je stvar prakse i ličnih istraživanja i iskustava.

Konjukcija se određuje na isti način kao i planetarna konjukcija u horoskopu, ali praksa pokazuje da izuzetno i neosporno dejstvo ima i opozicija i kvadrat, dok kada su trigon i sekstil u pitanju, nije primećeno baš puno efekata.

Ako hoćete da tumačite natalnu kartu, isključivo na osnovu fiksnih zvezda ili pak samo da utvrdite njihov uticaj i upliv, morate uraditi tri jednostavna koraka.

Prvi je da izdvojite planete koje prave konjukciju ili paralel sa određenom zvezdom, kao najsnažnije delujući aspekt, a zatim se možete pozabaviti i opozicijama i kvadratima. Drugi korak je taj da morate odrediti kojoj grupi po veličini i blizini pripada zvezda, jer time se određuje i snaga koju će ispoljiti, a kao treće, potrebno je znati prirodu zvezde. Mahom je navedeno da su, recimo, određene zvezde prirode Marsa ili priroda Venera – Jupiter, Merkur – Saturn…

Naglasiću samo, kao veoma pojednostavljeno, određena značenja i tumačenja koja se odnose na određivanje prirode zvezde:

Ako je navedeno da se radi o prirodi Sunce – Mars, onda je reč o o neustrašivosti, hrabrosti, neobuzdanosti i energičnosti; priroda Mesec – Mars obično se tumači kao strast, ali i podložnost nezgodama, svađama i operacijama, problema sa očima, kao i sklonost izdaji i nevoljama u braku; Merkur – Venera je obično lep glas i slava pevača ili pisca, kao i blaga narav; Merkur – Mars nervoza i neumerenost, svojeglavost i tvrdoglavost, ali i brzina misli preduzimljivost i borbenost; Merkur – Jupiter širok um i uspeh, optimizam, visoko obrazovanje; Merkur – Saturn dubokoumnost i studioznost, ali i lažljivost; Venera – Mars buntovnost, vatrenost i žestoke strasti, kao i opasnosti vezane za ljubav; Venera – Jupiter dobrota, sreća u ljubavi i braku; Venera – Saturn inteligencija, ljubav prema starijima i problem moralnosti; Mars – Jupiter donosi moć, velike vođe i one koji upravljaju, kao i počasti i zvanja posebno u vojsci; Mars – Saturn nemilosrdnost i pakost, sklonost nesrećama i nasilnom stradanju; Jupiter – Saturn slava i sreća kada se radi o zaostavštinama i o zvanju i učenosti, ali i nepromišljenost u ljubavi.

Kada je zvezda prirode samo jedne planete, kao recimo Merkura, mahom donosi intelektualne počasti i učenost, ali svakako su dešavanja vezana za oblast kojom Merkur ili bilo koja druga planeta vlada u ličnom horoskopu. Ako raste, donosi izuzetnu učenost, a kad je na vrhuncu dobitke preko intelektualnih aktivnosti. Priroda Venere, kada raste, je takva da donosi sreću i povoljnosti u ljubavi i braku, a na vrhuncu potpuni uspeh u oblastima kojima vlada Venera. Zvezda prirode Marsa donosi neuspeh i povrede, osim ako raste kada donosi moć i uspon, kao i blagostanje, isto kada je na vrhuncu.

Priroda Jupitera uvek donosi napredovanje, slavu i uspeh, dok priroda Saturna mahom donosi padove i propast, sramotu i bedu, padanje u nemilost i obično ide uspon kome sledi pad. Priroda transcendentnih planeta je takođe uključena, mada su otkrivene u novije vreme. Tako priroda Urana forsira neočekivanost i ekscentrizam, kao i nagle povrede posebno u elektronici i avio saobraćaju, kao i razni udari kada je zdravlje u pitanju. Priroda Neptuna je duhovnost i fantazija, ali i opasnost od otrova, davljenja, gušenja, prevara i slično. Priroda Plutona je transformacija, ali i destrukcija i sklonost kriminalu. Magline i rojevi mahom donose probleme sa očima i vidom, zaraze, nezgode i ne retko ubistva.

U svakom zodijačkom znaku se nalazi izvestan broj fiksnih zvezda, značajnih u astrologiji po svom uticaju. Izdvajam samo njihove osnovne osobine i stepene na kojima se sada nalaze zaokruženo.

Tako se u sazvežđu znaka OVNA među odabranima nalaze DIFDA, na 2 stepenu, i prirode je Saturna. Inicira probleme sa životinjama. Salvador Dali je ovde imao Mesec. ALGENIB, na 8 stepenu prirode Marsa naglašava dar govora, ali i preteranost u ambiciji i često bizarnost. Miloš Obrenović je ovde imao Merkur, Arkan konjukciju Venere i Merkura. ALDERAMIN, na 12 stepenu pravi probleme vezane za porodicu, i česta su stradanja članova porodice, SIRRAH, na 13 stepenu prirode Jupiter – Venera, donosi bogatstvo. Na ovom stepenu je i ALFERAC istog upliva, BATEN KAITOS na 21 stepenu prirode Saturna kaže što dalje od životinja.

alt

MIRRACH koja je već na 0 stepenu BIKA prirode Venere donosi uspehe i često nezadrživu sreću. Zanimljivo da je ovde Hitler imao Sunce. U znaku Bika, su i MIRA CETI na 1 stepenu prirode Saturna, koji mahom označava promašen život. SHARATAN, na 3 stepenu prirode Mars – Saturn, naglašava da se mnogo stvari kroz život radi pod prinudom, probleme sa glavom, kao i snažan seksualni nagon. Miloš Obrenović je ovde imao konjukciju Venera – Mars. HAMAL, na 7 stepenu, takođe, prirode Mars – Saturn, nosi opasnosti, zanimljivo je da su mnogi stradali od prirodnih nepogoda, i nosi probleme u vezama u smislu skandala i naglašava okrutnost. Sadam Husein je ovde imao Sunce, a Brus Li Jupiter. SHEDIR, takođe na 7 stepenu prirode Venera – Saturn,  nosi probleme sa decom, i probleme sa očima i vidom. ALAMAK na 13 stepenu, dvojna zvezda prirode Mars – Venera, donosi finansijsko i materijalno bogatstvo i uspehe u muzici i trgovini, dok MENKAR, takođe na 13 stepenu, ako je sa Suncem i na severnoj deklinaciji, donosi neuspeh. MENRAK, kao i zvezdani roj KAPULUS na 23 stepenu, je poguban za politiku. ALGOL na 25 stepenu prirode Saturn – Uran – Mars, veoma nepovoljno utiče i uvek sa sobom nosi opasnosti i katastrofe, kao i sklonost avanturama i beskrupuloznost, te sklonost alkoholizmu i samoubistvu. Ovoj zvezdi je orbis 5 stepeni, i aplikaciono i separaciono. Mora se spomenuti da su Saturn i Uran 1940 i 1941 bili u konjukciji sa ovom zvezdom, a posledice su nam svima poznate. Musolini je tu imao krug sreće. Deluje na mozak i, ako je u konjukciji sa lošom planetom, donosi veoma destruktivne karaktere. Ali i sa dobrim i sa lošim planetama ova fiksna zvezda uvek daje nešto izuzetno. Imali su ga naglašenog, a dobrog, recimo Tesla, zatim Šekspir, a Lenjin je tu imao Jupiter. Nepravedno ga možda nazivaju ‘Vođom demona’ obzirom da u egipatskoj mitologiji ALGOL predstavlja Boga razvedritelja i onoga koji dolazi posle magle. U sazvežđu Bika je i ALCYONE, na 29 stepenu, i dobro poznata grupa Plejade, čija je ova zvezda najsjajniji objekat prirode Mars – Mesec. Deluje povoljno do određenog momenta, ali gotovo uvek sleduje pad, gubitak ili stradanje, te gubitak stečene moći. Žak Kusto je ovde imao Merkur, a sin mu je stradao od davljenja.

altU znaku BLIZANACA, nalazi se HYADE, na 5 stepenu i prirode Marsa. Donosi bolesti i fizičke povrede, opekotine, posekotine i povrede od oružja. ALDEBARAN, na 9 stepenu, nosi probleme u braku i snažan uticaj partnera na sudbinu, kao i dosta opasnosti i sklonost nasilju. U osnovi donosi uspeh pogotovo kroz druge, kao i čast mada je trajnost pod znakom pitanja. Ovde se nalazila konjukcija Mars – Uran u momentu kada je bačena atomska bomba na Hirošimu. RIGEL na 16 stepenu, dvojna zvezda prirode Mars – Jupiter, mahom donosi čast i visok položaj, slavu i poznatost naglašeno u muzici i u umetnosti uopšte, osim ako nije u konjukciji sa lošom planetom. BELATRIX, na 20 stepenu prirode Marsa ,donosi sreću i sigurnu čast, slavu, bogatstvo i uspon pogotovo ako je sa Jupiterom ili sa Suncem. CAPELLA na 21 stepenu, naglašava i pojačava sve osobine planete sa kojom je u konjukciji, donosi uglavnom sreću. Bil Klinton ovde ima Uran, i česte su vidovite osobe i ezoterici. MINTAKA na 22 stepenu, donosi uspeh u poslovanju, ali i dosta neprijatelja. Kompozitori imaju naglašenu ovu zvezdu, ali i kockari, a povrede ruku su sa ovom zvezdom takođe naglašene
AL HECKA na 24 stepenu prirode Marsa, mahom donosi nesreće, osim u konjukciji sa dobrim planetama. Dobra zvezda za astrologe. POLARA na 28 stepenu donosi povrede, dok BETELGEUZE na istom stepenu to pojačava sa svojom prirodom Marsa, a naglašava i saobraćajne nesreće. Mada često uz sve opasnosti zna da nagradi i donese kako slavu tako i bogatstvo. Tesla je ovde imao Merkur, Toni Bler, takođe, a Monika Levinski Saturn. MENKALINAM na 29 stepenu, bogatstvo, ali kroz opasnosti i sreću, no bez potrebnog duševnog mira.

altU znaku RAKA, je PROPUS na 0 stepenu prirode Venera – Merkur, koji donosi sve uspehe u muzici i umetnosti; TEJAT na 3 stepenu jako dobrog upliva, takođe, sa dodatkom glume; DIRAH na 5 stepenu donosi moć i protekcije, kao i dobro imovinsko stanje, ali i ekstreman tvrdičluk; ALHENA na 8 stepenu, takođe, posebno sa Suncem i Mesecom, ali donosi i povrede donjih delova nogu; SIRIUS, na 13 sada moguće već i na 14 stepenu, plamteće oči Oriona, najsvetlija zvezda neba, prirode Jupiter – Mars, donosi isključivo uspehe, osim ako se tu ne nalazi podznak ili Mars, kada već zna biti neugodan, ali svakako donosi veliku čast. CANOPUS na 14 stepenu prirode Jupiter – Saturn, donosi putovanja, i naglašava dar za matematiku i ćutljivost. Tesla je ovde imao Veneru. WASAT i PROPUS na 18 stepenu prirode Saturna, donosi nevolje u mladosti i težak karakter, ali podržava trgovinu, posebno hemikalijama. Na ovom se stepenu desila egzaktna konjukcija Mesec – Saturn, kada je bačena bomba na Hirošimu 06. 08. 1945, u 08:16 sati. Vladimir Putin na ovom stepenu ima Uran. CASTOR, na 19 stepenu, dvojna zvezda prirode Merkura donosi uspeh u politici i vlasti, osim ako je lični horoskop loš, jer tada donosi loše posledice. Ovde važi poslovica “ko se mača lati, od mača i gine”, ali spomenuću da je Mikelanđelo ovde imao Saturn, a Merlin Monro podznak.
POLUX na 22 stepenu prirode Marsa naglašava dar govora i donosi bogatstvo, koje se ne retko i izgubi. Ovaj stepen imao je, naglašen Uranom, Leonardo da Vinči. PROCYON na 25 stepenu, je dobrog upliva i ima upliv sličan Suncu. Donosi ekscentrizam i ekstremizam, kao i uspon ekstremnom brzinom. Gandi je imao Uran na ovoj zvezdi, a Aleksandar Makedonski Merkur.

altU znaku LAVA, nalazi se ASINUS 1 i 2, na 7 stepenu, kao i PRAESAEPE, prirode Marsa, koje donose bogatstvo i čelne pozicije, kao i velike poslove i puno novca. No, ovo su izuzetno opasne fiksne zvezde, koje nose i mnogo opasnosti u fizičkom smislu, kao i nesreće i ne retko kraći život. SERTAN na 12 stepenu prirode Marsa, naglašava lepotu, ali i duševni nemir i čudne igre sudbine. DUBE na 14 stepenu donosi istrajnost, a ALGENUBI na 20 stepenu prirode Mars – Saturn, čudne bolesti tipa epilepsije i probleme sa hranom, kao i isposništvo. ALPHARD na 27 stepenu prirode Saturn – Venera, donosi veliki autoritet i puno novca. Bili Gejts ima na ovom stepenu Jupiter. AL JABHA, takođe, na 27 stepenu, pogoršava prethodnu situaciju u smislu da dolazi do izdaje i slično. Če Gevara je ovde imao Neptun. REGULUS je do skoro bio na 29 stepenu, a sada se nalazi na 0 stepenu znaka Device, zovu je Kraljevska zvezda prirode Jupiter – Mars, i veoma je sretna fiksna zvezda koja obično donosi velike počasti, državnike i popularnost iznad očekivanja. Obzirom da se nalazi u kvadratu sa neugodnim Algolom, ne retko donese i strmoglavi pad, ali na ovom stepenu se nalazi i fiksna zvezda PHEGDA, koja naglašava ratove i sukobe, duševne probleme i urušava, i ne retko potpuno uništi uspehe, koje donosi Regulus. Revolucije i ratovi koje su izazvale vođe, sa naglašenim ovim stepenom, uvek su imali neverovatan broj žrtava.

altU znaku DEVICE, na 8 stepenu, je ALIOTH, koja je takođe lošeg upliva i mahom donosi sukobe ali i dobre pisce i političare. Staljin je ovde imao Uran. ZOSMA na 11 stepenu, mahom donosi slavu, ali i nesreće, ili kroz nesreće ili kroz žrtvovanja. Ova fiksna zvezda naglašava nemoral. DENEBOLA na 21 stepenu prirode Urana, je lošeg upliva, tačnije, ova zvezda je takođe od onih koja prvo često donese slavu, a kasnije obavezno ruši. Naglašava gubitak ugleda. Umišljenost i ponos bez osnove i problemi sa nervnim sistemom. Jupiter ovde jedini štiti od pada, mada dosta zavisi i od ostalih aspekata horoskopa. BEHER, na 22 stepenu naglašava dar pisanja, okultne moći i dar lečenja, dok DUBH, na 23 stepenu, daje stručnjake u elektrici i u prirodnim vidovima lečenja i u slikarstvu. BENETNASH, na 26 stepenu prirode Uran – Saturn, je vrlo razornih zračenja i mahom donosi saobraćajne nesreće. Zadnji primer je Toše Proeski, koji je imao naglašen ovaj stepen. ZAVIJAVAH, na 27 stepenu, nosi probleme u bračnim odnosima, ali donosi izuzetno dobre astrologe.

altU znaku VAGE, nalazi se ZANIAH, na 4 stepenu, sa veoma dobrim uplivom, i naglašava visoko obrazovanje i učešće u javnom životu, u svim oblicima, VINDEMIATRIX, na 9 stepenu, naglašava hrabrost i velike uspehe u filmskoj umetnosti, ali ako se nađe u konjukciji sa lošim planetama, vrlo često donese neuspeh. Na istom stepenu je, do skora, bio i CAPHIR, koji naglašava popularnost, ali i sklonost i podložnost spletkarenju. ALGORAB, na 13 stepenu, prirode Mars – Saturn, daje veliku snagu ličnosti i sposobnost vladanja nad tuđim životima. Pretpostavlja se da je ovde konjukciju Meseca i Jupitera imala Jovanka Orleanka, ali ga je imao naglašen i Robespjer. Naglašeno je i loše zdravlje. ARGO, na 22 stepenu, naglašava dar za astrologiju, umetnost i glumu, a SPICA, na 23 stepenu prirode Mars – Venera, uvek donosi blagostanje, dok ARCTURUS, takođe na ovom stepenu, ali sa severnom deklinacijom, dodatno naglašava uspeh, posebno u umetnosti. Obe zvezde su izuzetno srećne i uvek donose slavu. Pako Raban ovde ima Jupiter.

altU znaku ŠKORPIJE, nalaze se na 2 stepenu, zvezda prirode Merkur – Jupiter, koja donosi takođe sreću i vrlo snažan naučni um, kao i na 9 stepenu zvezda, koja naglašava jaku seksualnost, dok su na 11 stepenu GEMMA i ALPHECA, upliva Venera – Merkur, koje naglašavaju umetničke darove, mada sa lošim planetama i u lošim poljima naglašava opasnost od trovanja, kao i sklonost perverzijama. Stepen je veoma povezan sa astrologijom i okultnim. KIFFA AUSTRALIS, na 14 stepenu, donosi gubitke i veoma je opasna zvezda koja naglašava kriminal i zlu narav, te nasilničko ponašanje. KIFFA BOREALIS, sada već na 19 stepenu, je nešto boljeg upliva i često donosi dobru sreću i bogatstvo, ali i ova zvezda je opasna, i ako se tu nalazi loša planeta ili podznak, donosi mnogo nevolja i loše karaktere sklone kriminalu, magijskim delovanjima, pohlepu i sukob ega. Dostojevski je na ovom stepenu imao Sunce. UNUK, na 21 stepenu prirode Mars – Saturn, naglašava povrede i posekotine, opasnosti od trovanja, kao i mogućnost stradanja u masi usled demonstracija, terorizma i slično. Naglašava nemoralnost i sklonost alkoholu. U pozitivnom aspektu daje dobre doktore. Astrolog Mile Dupor je ovde imao Sunce. ALPHA CENTAURI, na 23 stepenu, je naglašeno dobrog upliva i prirode Venera – Jupiter, i ovo je nama najbliža zvezda, koja je udaljena četiri svetlosne godine, koja daje nam novac, moć i bogatstvo. BINGULA, na 29 stepenu, je sa potpuno istim delovanjem, a Sai Baba ovde ima Sunce konjukcija ASC.

U znaku STRELCA, na 2 stepenu, je ISIDIS prirode Mars – Saturn, vrlo mala zvezda opasnog upliva, koja nosi sa sobom opasnosti od iznenadnih napada, zlobu i nemoralnost. ACRAB, blizu 3 stepena, utiče loše na materijalno stanje i česti su neobični gubici imovine i materijalnog, a uspeh, i ako stiže, biva tek posle veoma dugog i mukotrpnog rada. Vuk Karadžić je ovde imao Merkur. ANTARES, na 9 stepenu, vrlo sličnog i izgleda i upliva koji ima Mars, ali je prirode Mars – Jupiter, i jedna je od najmoćnijih zvezda. Ova zvezda mahom donosi naglu slavu i uspeh, ali ide i u krajnost te donosi ne retko velike gubitke i podložnost ne malim nevoljama, opasnostima i stradanjima. Kada je ova zvezda u pitanju, potrebno je mnogo više obratiti pažnju na ostale aspekte u ličnom horoskopu. Mile Dupor, naš najpoznatiji astrolog, je ovde imao Merkur, kao i Njegoš. RAS ALGETHI se nalazi na 17 stepenu i naglašava vidovitost, ali i veliku muzičku nadarenost, kao i sklonost pisanjui i bavljenju pravom. Mocart je ovde imao Mesec. SABIK, takođe na ovom stepenu, deluje slično, ali je mnogo opasniji i ne retko donosi stradanje, nesrećne slučajeve i propast. RAS ALHAGUE, na 22 stepenu, razorno deluje i naglašava fanatizam koji tera čoveka da se bori i strada zbog potpunih banalnosti i sitnica ili pak zbog nerealnog i besmislenog cilja. Sklonost kocki je prenaglašena, i jedino Jupiter i dobri aspekti ovde popravljaju situaciju, i u smeru da su to onda izuzetno dobre osobe, često veliki verski velikodostojnici. LESATH, na 24 stepenu, veoma loše deluje na nervni sistem i česti su poremećaji i bolesti tog tipa, ali naglašava i dobro pamćenje. Ante Marković ovde ima Jupiter. AGULEUS, na 25 stepenu, naglašava probleme sa očima i vidom, ETANIN, na 26 stepenu, koji astronomski predstavlja centar naše galaksije, naglašava talenat pisaca. Često naglašava i vođe kao što je to bio Romanov sa Uranom ili sada, Putin sa Marsom, ali, takođe, naglašava i konfiskovanje stečenog. ACUMEN, na 28 stepenu, problem sa očima, ali i velike političke predispozicije. Ovde je podznak imao Ruzvelt, a Stipe Mesić Merkur. SINASTRA, na 29 stepenu, stavlja naglasak na muziku, ali i na nekog ko će biti vođa. Često naglašava probleme sa zubima.

altU znak JARCA se odnedavno ušetala zvezda SPICULUM, na 0 stepenu prirode Mars – Mesec, i naglašava probleme sa očima i često prouzrokuje slepilo, kao i političke afinitete. Franjo Tuđman je ovde imao Mesec u kvadratu sa Saturnom. Probleme sa vidom naglašeno pravi i FACIES, na 8 stepenu, maglina, takođe, prirode Mesec – Mars, sa naglašeno agresivnim uplivom. Facies može da naglasi veoma velike vođe i diktatore, a Jupiter je ovde imao Hitler, dok sa druge strane, ne mora uvek da bude loše i naglasak je na humoru. I Čarli Čaplin je ovde imao Jupitera, ali je savršenu parodiju napravio upravo na temu Veliki Vođa i Diktator. Isto tako, može da ne bude problema sa vidom, već da se ide u drugu krajnost i naglasi neverovatna moć zapažanja i oštar vid. Svakako treba obraditi ostatak horoskopa, valjano. ASCELA, na 13 stepenu, naglašava velike poslove i pomoć koja stiže od uticajnih prijatelja, WEGA, na 15 stepenu prirode Venera – Merkur, oličenje je uspeha i naglašava veliku snagu i koncentraciju misli, naučnike sa naglaskom na matematičare, a u politici zna da donese velike uspehe.

altU znaku VODOLIJE, na 0 stepenu se nalazi ALBIREO, zvezda koja naglašava uspeh, ali i bezosećajnost. Do uspeha se stiže pošto poto. Naglašen smisao za humor, ironiju i sarkazam. Napoleon je ovde imao Mesec. ALTAIR na 1 stepenu stvara neustrašive prirode sa velikim ambicijama i uvek donosi blagostanje ili visok položaj, ali nije trajnog karaktera. DABIH, na 3 stepenu, donosi dosta promena mesta življenja i naglašava disharmoničnost polova, tako da često žene izgledaju kao muškarci i obrnuto. DELFIN, na 17 stepenu prirode Mars – Venera, naglašava nemoral, ali i izuzetne literarne talente. Dante je ovde imao Mesec, Čarls Dikens Sunce, na 18 stepenu, a Gete Uran. DANEB ALGEDI, na 23 stepenu, naglašava osobe neverovatne inteligencije i sposobnost ulaska u srž problema, mada je često povezan i sa alkoholizmom, seksualnim problemima i brutalnostima, obzirom da se radi o kvadratu sa Algolom. Ovaj stepen naglašava astrologe, ali i političare, kakav je bio Linkoln, ili naučnike, kakav je bio Čarls Darvin sa Suncem na ovoj zvezdi.

I na kraju znak RIBA. Na 3 stepenu su SADALMELEK, prirode Merkur – Saturn, koji naglašava veliku koncentraciju i istrajnost, te FOMALHAUT, koji je vrlo daleko, ali je veoma srećnog upliva prirode Venera – Merkur. Ovde treba biti oprezan, da iza nagle sreće ne dođe i do naglog sloma. DENEB, na 6 stepenu, naglašava uspehe u svim trgovačkim oblastima, a SKAT na 8 stepenu, donosi sreću i zadovoljstvo u dugom trajanju, ali zna da stvara nevolje sa psihom i pravi čudne događaje, koji se ne mogu realno i racionalno objasniti, a štete sreći. AHERNAR, na 15 stepenu, donosi uvek uspeh u pravu, i naglašava česta i dugačka putovanja, ali ne retko i nevolje na putu. MARKAB, na 23 stepenu, donosi uspeh, položaj i čast, ali i nestalnost. Često naglašava bizarnost, a Ajnštajn je ovde imao Sunce. Sklonost povredama je pojačana. SHEAT, na 29 stepenu, je poprilično poznata po nesrećama vezanim za vodu, ali je poznata po tome da daje snagu da se svaki poraz pretvori u pobedu. Izuzetno dobar upliv za sagledavanje onoga što je teško sagledati. Frojd je ovde imao Jupiter.

Proverite vaše horoskope i pogledajte gde vam se nalaze planete. Možda otkrijete zanimljive položaje koja će vam doneti rešenja nekih vaših dilema i nedoumica, te ukazati na put kojim treba ili ne treba ići. Upoznajte sami sebe!

 

Milan Šašić