MilošFengShuiSoba

Kinezi veruju da je sav vidljiv svet sačinjen od pet elemenata – vatre, zemlje, metala, vode i drveta.  Ovi elementi su posebno raspoređeni u tri ciklusa – produktivnom, reduktivnom i destruktivnom.

PRODUKTIVNOM: Vatra stvara zemlju, zemlja metal, metal se topi u vodu, voda hrani drvo, a drvo hrani vatru.

DESTRUKTIVNOM: Vatra sagoreva drvo, drvo isušuje vodu, voda crpi metal, metal zemlju, a zemlja vatru.

REDUKTIVNOM: Vatra topi metal, metal seče drvo, drvo iscrpljuje zemlju, zemlja upija vodu, voda gasi vatru.

Vatra je izuzetno jak element pri čijoj upotrebi treba biti oprezan – nikada se ne sme unositi previše elementa Vatre u prostor. Povezuje se s crvenom bojom, šiljatim uglovima i trouglastim oblicima (trougao, zvezda, cik-cak). Prikazuje se kao osvetljenje (sveće, svetla, svetiljke i simboli sunca, umetnost i materijali izrađeni ljudskom rukom (plastika).

Zemlja simboliše hranjivu supstancu iz koje potiču i u koju se vraćaju sve žive tvari. Element Zemlje prikazuje se žutom i smeđom bojom, glinom, ciglom, kamenom, terakotom, kristalima, četverougaonim oblikom, niskim udobnim namještajem i velikim mekanim jastucima.

Metal predstavlja energiju novca, našu sposobnost da stvorimo konkretne nagrade i rezultate naših napora. Element Metal je prikazan metalnim predmetima, belom i “metalnim” bojama, okruglim i ovalnim oblicima, te kovanicama.

Voda naznačuje unutrašnje biće, umetnost i lepotu. Element Vode se prikazuje nepravilnim, asimetričnim, organskim oblikom ili oblikom slobodnog toka, rekom, potokom, jezerom, plavom i crnom bojom, staklom, bazenom, akvarijem i fontanom.

Drvo se povezuje s rastom i novim počecima. Ovaj element prikazuje se pravougaonim i okomitim oblikom, živim biljkama i stablima, papirom, stubovima, zelenom bojom, visokim nameštajem, slikama koje prikazuju kretanje u vis.

 

Odredite svoj Kua broj

Kua ili Gua broj je jako moćna Feng shui formula. Na osnovu ovog broja određujemo svoje povoljne i nepovoljne pravce, a neki Kinezi ga nose ugraviranog na zlato kao talisman.

Formula kua broja je različita za žene i muškarce, a izračunava se iz lunarne godine rođenja.

Lunarna godina je u stvari ono što mi zovemo Kineska nova godina i njen početak obično pada između 15. januara i 4. februara. Zato svi koji su rođeni u tom intervalu bi se trebali konsultovati sa kineskim kalendarom, jer je moguće da za računanje svog kua broja moraju oduzeti jedan od stvarne godine rođenja.

Kua za muškarce:

Uzme se lunarna godina rođenja, saberu se zadnje dve cifre. Ako je dobijeni broj veći ili jednak 10, saberemo mu cifre, kako bismo dobili jednocifren broj. Zatim od broja 10 oduzmemo taj broj, i dobili smo kua broj.

Primeri:

2. 4. 1984.   Sabiramo: 8 + 4 = 12;  1 + 2 = 3;  10 – 3 = 7

19. 1. 1966.  (uzimamo 1965. godinu jer je Kineska nova godina počela 20. 1. 1966.)

6 + 5 = 11;  1 + 1 = 2;  10 -2 = 8

Kua za žene:

Slično kao za muškarce, uzimamo poslednje dve cifre godine rođenja, saberemo ih i dodamo broj 5. Zatim broju koji smo dobili kao sumu sabiramo cifre, dok ne dobijemo jednocifren broj.

Primeri:

4. 9. 1945.    Sabiramo 4 + 5 = 9;  9 + 5 = 14;  1 + 4 = 5

6. 10. 1982.   8 + 2 = 10;  10 + 5 = 15;  1 + 5 = 6

Veza kua broja i 5 elemenata

Broj 1 je zvezda vode. Vaš dom bi trebalo da bude dekorisan sa generalno pravougaonim oblicima, mekim, lelujavim linijama i uzorcima, okruglim oblicima.

Dobro je da koristite boje elemenata Vode, Metala, Drveta (bela, srebrena, crna, svetloplava, modroplava, zelena).

Povoljna direkcija u prostoru – sever.

 

Brojevi 2, 5 i 8 su zvezde zemlje. Vaš dom bi trebalo da bude uredan, dekorisan četvorougaonim, oblim i ovalnim oblicima, širokih površina, lepih cvetnih aranžmana i umetničkih predmeta.

Bilo bi najbolje da koristite boje elemenata Vatre, Zemlje, Metala (crveno, ružičasto, purpurno, smeđe, bež, žuto, belo i srebreno sivo).

Povoljne  direkcije u prostoru – severoistok, jugozapad, centralni dio doma.

 

Brojevi 3 i 4 su zvezde drveta. Vaš dom treba da bude dekorisan pravougaonim oblicima, mekim vijugavim linijama i uzorcima, lepo aranžiranim cvećem i drugim ukrasnim predmetima.

Najbolje u bojama elemenata Vode, Drveta i Vatre (crna, plava, zelena, crvena, ljubičasta).

Povoljne direkcije u prostoru – istok, jugoistok.

 

Brojevi 6 i 7 su zvezde metala. Vaš dom bi trebalo da bude elegantan i uredan, kao što ste i Vi sami. Trebalo bi ga dekorisati prvenstveno kružnim i ovalnim oblicima, zatim kvadratima, širokim površinama, skladnim linijama i uzorcima.

Najbolje da oni budu u bojama elemenata Metala, Zemlje i Vode (bela, siva, srebrena, zlatna, žuta, bež, smeđa, plava).

Povoljne direkcije u prostoru – severozapad, zapad.

 

Broj 9 je zvezda vatre. Vaš dom treba da bude veseo, toplo dekorisan pravougaonim i kvadratnim oblicima uz dodatak trouglova. Takođe su poželjni što šareniji cvetni aranžmani i ukrasni predmeti i što življe boje.

Dobro je da koristite one koje odgovaraju elementima Drveta, Vatre i Zemlje (crvena, purpurna, zelena, ružičasta, smeđa, bež, žuta, narandžasta).

Povoljna direkcija u prostoru – jug.

 

Miloš Tomić