DeanMladMjesecRakSutra, 16. srpnja/jula je dan mladog Mjeseca. Energija Mjeseca je “dole” i već dan kasnije se ponovo dižemo. Sutra je dan obnove i rehabilitacije, poput Feniksa koji se uništava da bi se mogao ponovo stvoriti obnovljen. To su uobičajeni procesi u prirodi i svaki mlad Mjesec predstavlja priliku za novi početak.

Jedinstvo Sunca i Mjeseca koje se odvija sutra (konjunkcija) ima simboliku spajanja duhovne svrhe i raspoloženja koje podržava ideal. To je moguće ostvariti samo ako postoji istinska svrha koja je jasna i čista te u skladu sa izvornim (duhovnim) principima. U suprotnom Sunce predstavlja ego koji dominira umom.

Materijalno gledano, mlad Mjesec je nepovoljan trenutak gubitka snage uma te lažni ego nadopunjava prazninu nastalu tom slabošću uma. Duhovno gledano ovo je vrlo pozitivan trenutak u kojem možemo spojiti um i dušu, i ujediniti ih u zajedničkoj svrsi.

Sam trenutak mladog Mjeseca odvija se u Punarvasu nakšatri (sazviježđu). Ovaj dio neba pod vladavinom je Jupitera, koji je upravo danas promijenio svoj položaj u sideralnim znakovima.

Jupiter trenutno donosi promjene i početak ciklusa od sljedećih godinu dana. Sutra uvečer se, također, na samom početku ove nakšatre odvija planetarni rat između Marsa i Merkura. U komunikaciji možemo planuti i poželjeti pobijediti u debati ili argumentiranju.

No, simboli Punarvasu sazviježđa su povezani sa obnovom i čuvanjem potencijalne energije. Simbol je tobolac pun strelica, što predstavlja energiju koja je prisutna, ali nije stavljena u funkciju.

Božanstvo koje vlada Punarvasom je Aditi, koja je majka bogova koji predstavljaju upravljačke sile u univerzumu. Aditi se brine za plodnost i obnovu zemlje te vlada vegetacijom koja je manifestacija plodnosti zemlje.

Svi ovi simboli govore o obnovi i očuvanju energije, povratku izvoru energije i slično. Na tom se području odvijaju novi počeci sa sutrašnjim mladim Mjesecom. Nekoliko zanimljivosti o Punarvasi nakšatri opisuju sutrašnja događanja u tom dijelu neba (mlad Mjesec te konjunkcija Marsa i Merkura).

U Ramajani je opisano kako je Šri Rama rođen u sazviježđu kojim vlada Aditi, majka bogova. Aditi se smatra univerzalnim izvorom kreativnosti, “skladištem” ogromne potencijalne energije iz koje se stvara materijalni svijet. Također, smatra se majkom zemlje te daruje plodnost zemlji, što je akt kreativne manifestacije potencijalne energije zemlje.

Rođenje Rame je povezano sa ovakvom simbolikom. Šrimati Sitadevi, koja je Ramina supruga i kraljica, rođena je iz zemlje i na isti je način napustila zemaljske zabave (“vratila se” u zemlju). Sita je pronađena u zemlji prilikom ritualnog oranja zemlje koje je vršio kralj tog područja, Đanaka.

Zatim, Punarvasu se većim dijelom nalazi u sideralnom znaku Blizanca. Simbolika ovog sazviježđa je povezana sa dualnošću i vizualni raspored ovih zvijezda na nebu je nalik na dvije osobe, poput Blizanaca. Sita i Rama su imali dva sina blizanca, Lavu i Kušu.

Još simbolike, Punarvasu je predstavljena simbolom tobolca sa strelicama i lukom. Luk i strijele su oružje Šri Rame kojim štiti pravednost i uspostavlja principe dharme u univerzumu. Rama dakle rukuje lukom i strijelama na vješt i pravedan način.

U Ramajani je opisano kako je tokom borbe Rama znao samo jednom strelicom ubiti tisuće demonskih vojnika. To je prava upotreba potencijalne energije luka i strijele – ukloniti prepreke i uspostaviti principe pravednosti i prosperiteta, odnosno stvoriti okruženje u kojem svi mogu ostvariti svoj puni potencijal.

 

Dean Valentić