DeanKonjukcijaVeneraMarsŠto se dešava kada su Mars i Venera u konjunkciji? Potreba da napravimo ravnotežu između muške i ženske energije postaje vrlo očita. Ta ravnoteža je svima nama potrebna, bez obzira na spol.

U današnjem je svijetu ta ravnoteža poremećena, muškarci nisu ono što bi trebali biti, i žene nisu ono što bi trebale biti. Nedostaju primjeri koje bi mogli slijediti kao uzor i nedostaje istinske životne edukacije. Znanost napreduje, a gubimo znanje o ulozi muškarca i žene.

Muškarci postepeno gube svoju “muškost” i zato se žene bore da postanu sve više “muške”. Muškarci su previše ženstveni, žene previše muževne, generalno govoreći. Nitko nije kriv i svi smo povezani u klupko uzroka i posljedica.

Na kraju krajeva duša je duhovna i nema veze sa materijalnim ulogama u koje spadaju muško-ženski odnosi. Ali djelujemo unutar materijalnog svijeta i očekuje se da obavimo naše dužnosti i obaveze.

Pošto duhovna duša u ovom životu može biti rođena u muškom tijelu, a u sljedećem životu može biti rođena u ženskom tijelu, duša sa sobom nosi potencijal da djeluje u ulozi “muškarca” ili “žene”. Problem nastaje kada se uloge izmiješaju. Obje uloge su prisutne u svakom od nas i trebaju biti uravnotežene, i u skladu sa ulogom koju igramo u društvu i zajednici.

Nazadovanje društva počinje kada vodeći slojevi zajednice ne uspiju izvršiti svoju ulogu. Tako je počela Kali-juga, doba svađe i licemjerja. U trenutku kada je neiskusan dječak brahmana napravio nepravdu kralju, Kali je pronašao svoju priliku da se ušulja u čovječanstvo.

Kakve veze ima sve to sa konjunkcijom Venere i Marsa? Venera i Mars predstavljaju muško-ženske odnose, a oni su odraz današnjeg stanja u društvu.

Mars je element aktivnosti, a Venera predstavlja zadovoljstvo. Kada se spoje zajedno nastaje strast. Nusproizvodi ove konjunkcije mogu biti direktan i impulzivan odnos između muške i ženske energije.

Mars traži inovacije i zanimaju ga počeci. Zato je ova konjunkcija dobra za početak nekih novih odnosa, veza ili poznanstava. No, odnosi koji se započnu u trenutku ove konjunkcije, iako strastveni, mogu imati tendenciju da se brzo potroše i izgube na intenzitetu.

Mars nije zainteresiran za održavanje odnosa nego za otkrivanje novih odnosa ili novih dimenzija istih odnosa. Kreativan je i inovativan, voli novine, ali se brzo potroši. Odnosi mogu doći brzo, eksplozivno, sa mnogo strasti, ali imaju potencijal da isto tako i nestanu.

Zbog sve te strasti ovakvi odnosi mogu lako ispasti iz ravnoteže, i završiti ili u nasilju ili možda u zloupotrebi ove ili one vrste. Kod neuravnoteženih osoba ovakve konjunkcije znaju biti poprilično destruktivne.

Ova konjunkcija označava početke novih ciklusa u muško-ženskim odnosima. Pošto je Venera retrogradna odnosi koji neko vrijeme postoje mogu biti obnovljeni ili im može biti dodana nova dimenzija.

Najzanimljivije je to što će se ova konjunkcija ponoviti. Venera i Mars će se nastaviti družiti u konjunkciji, koja neće biti šira od 10 stupnjeva, sve do studenog/novembra.

Prvih dana studenoga ponovo slijedi njihov susret na prijelazu između sideralnih znakova Lava i Djevice. Tek druga polovica studenog/novembra donosi olakšanje od ove strastvene energije koja predstavlja nove početke.

 

Dean Valentić